Mehmet Şal / Son Makaleleri

Mehmet Şal / Bütün Yazıları

Mehmet Şal

Bütün Yazıları

Mehmet Şal
Eğitimci-yazar

Stratejik yeni oyun mu?

Yeni yılın ilk hamlelerinden biri,  Katar ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Mısır arasındaki sorunları gidermeye yönelik dikkat çekten adım atılmış olmasıdır. Körfez ülkeleri arasında var olan...
11 Ocak 2021

Düşünce körlüğü

İnsanın yaşarken ölümü tattığı hastalığı düşünce körlüğü !  Bedenen yaşadığının farkında, düşünce olarak yaşamadığının idrakına varamamak... Gördüğünü zannedip görememek... Baktığını, gördüğünü görememek......
04 Ocak 2021

Cehaletin pençesi

İnsanoğlu eğitimin, ilim-irfanın, teknolojinin, bilginin,  gerçek dini ve ahlâki öğretilerin uzağına düşünce kendini cehaletin kucağında buluyor.Çağlar değişse bile bu sosyal yapı değişmedikçe   gelenekler dini öğretiymiş...
28 Aralık 2020

Mezhep farklılığına rağmen

İslam aleminin son yıllardaki en büyük sorunlarından biri devletler arası mezhep temelli siyaset anlayışının etkin kılınmasıdır. Mezhepsel sıkıntılar yeni olmayıp tarihi geçmişi olan meselelerdir. Emevilerle başlayıp devam eden bu mesele...
21 Aralık 2020

Bilmek

Bilmek,  gerçeği bilmektir. Herşey bilmek, hiçbir şey  bilmemektir. Bildiğini iddia etmek, hiçliğin içinde yok olmaktır. İnsan hiçbir şey bilmediğini idrak ederse, bilginin ve bilmenin kapısını, yolunu açar. Varlığının olgunluğuna,...
14 Aralık 2020

Hakkımız helal değil!

"Kul hakları ise genellikle insanların canları, bedenleri, ırz ve namusları, mânevî şahsiyetleri, makam ve mevkileri, dinî inanç ve yaşayışları gibi konulardaki kişilik haklarıyla mallarına ve aile fertlerine ilişkin haklarından oluşmakta...
07 Aralık 2020

Kayıp kültür muhabbet

Karşılık beklemeden vicdanlı, hoşgörülü, izanlı, paylaşımcı samimi insanların tertemiz  duygusu,  tatlı sözlerin dile gelişiydi muhabbet...   Gönülden gönüle akan sevgiydi muhabbet...  Zaman buldukça bir araya...
30 Kasım 2020

Samimiyet

Akıl ile vicdanın bir olup kalplerde atan onurlu duruşun gönül gözüdür, samimiyet... Tomurcuğun açıp çiçeğe dönüştüğü halidir, samimiyet... Sevginin dile gelmesidir.Her daim insan olmanın özüdür, samimiyet...  O ki, herkeste olmayan...
23 Kasım 2020

Mazisini arayan şehir

Trabzon kuruluşundan bugüne Anadolu'nun siyasi, ticari, sosyal - kültürel açıdan en güzide, en nadide yerleşim alanlarından biriydi. Anadolu'nun kaderinin belirlenmesinde her zaman tarihi bir misyon, vizyon sahibi önde gelen şehirlerden...
16 Kasım 2020

Küresel aktör olmak

KÜRESEL AKTÖR OLMAK       Herhangi bir devletlerin  bölgesel ve global güç olabilmesi için iç siyarette birlik bütünlük içerisinde olması gereklidir.Bu bağlamda hedeflenen durumun gerçekleşmesi için, başta ülkeyi yöneten...
09 Kasım 2020

Kıbrıs'ta stratejik oyunlar - 2

1955 sonrası Kıbrıs konusu; İngiltere, Türkiye ve Yunanistan arasında satranç oyununa dönüştü. İngiltere'nin çifte standart anlayışı,  yeni dünya düzeninin lideri ABD'nin riyakar politikaları, Rusya'nın güneye yönelik...
02 Kasım 2020

Kıbrıs ve stratejik oyunlar -1

Doğu Akdeniz'e kıyı devlet iseniz, bölgenin hakimi olmak istiyorsanız muhakkak Kıbrıs'ı elde etmelisiniz. Çünkü; Doğu Akdeniz'in ve çevresi ülkelerin radar üssüdür, Kıbrıs...Mavi Vatanın incisi, kalbidir, Kıbrıs... Anadolu'nun...
27 Ekim 2020

Ağlayan ülke Yemen

Arap Yarımadası'nın en güneyindeki coğrafyadır Yemen... Bu yarımadanın ve Arapların en fakir, yoksul ülkesidir.30 Milyona yaklaşan nüfusunun büyük bir kısmı Arap, diğer kısmı Arap-Afrika karışımı melezdir. Kabile anlayışının...
19 Ekim 2020

Adalar - Ege - Milli Güvenlik

Adalar; siyasi, ekonomik, stratejik, ve askeri açıdan Ege'ye kıyısı olan devletler için büyük önem taşımaktadır. Ege adaları tarihi süreçte hep bu önemini korumuş, korumaya da devam etmiştir, edecektir de... Bölgedeki egemenlik mücadelesi...
12 Ekim 2020

Kafkasya - Orta Doğu Türkiye ve İran

Gerçek şu ki; ABD, Rusya eksenli Orta- Doğu'da ve Kafkasya'da  stratejik,siyasi, ekonomik menfatleri icabı taşeron terör devletler inşa etme çabası var. Orta Doğu'da Suriye'nin kuzeyinde Pkk-Pyd  unsurlarından oluşan...
05 Ekim 2020

Türkiye ve İran'ın Azerbaycan stratejisi

Türkiye Cumhuriyeti devleti, Azerbaycan'ın hakkı ve haklı davasında  Azeri Türk'ünün her bakımdan yanında dururken maalesef İran Ermenistan'ın yanında saf tutmuştur. İddialar odur ki; Ermenistan silah sevkiyatını İran...
02 Ekim 2020

Kafkasya - Kaos - Ermenistan

Kafkasya yüzyıllardır kan ve gözyaşlarıyla sulanmış stratejik öneme sahip bir  coğrafya ... Uzun yıllar sürgünlerin,  katliamların, işkencelerin, zulumlerin baskının eksik olmadığı insanlarının huzur bulamadığı bir mekan......
28 Eylül 2020

Batı Trakya Türkleri

Batı Trakya , Yunanistan sınırları içerisinde bulunan bir bölgenin adıdır. Burada yaşayan Türklere de "Batı Trakya Türkler" "Evladı Fatihan"denilmektedir.Osmanlı Devleti fetihler sonrası,  Anadolu'dan bölgeye getirdiği Türkmenleri...
23 Eylül 2020

Millet olmak

Devlet olmanın ön koşulu, millet olabilmektedir. Millet olmak; dilde, tarihte, coğrafyada, kültürde ahlaki değerlerde bir olmak demektir. Aynı dili, aynı tarihi değerleri paylaşabiliyorsanız millet olabiliyorsunuz. Bu paydaşlarda yer alamazsanız...
15 Eylül 2020

Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a

Biz Türklerin hayatında bugüne kadar çok şey değişti. Ancak değişmeyen bir şey var ki, o da yurt edinme ve yurduna sahip çıkmak... Onun uğrunda  pusatını kolay kolay kınına sokmamak... Hiç korkmadan, geriye bakmadan, gözünü budaktan...
08 Eylül 2020

Tarih şuuru

Tarih,  milletlerin geçmişe uzanan derin hafızasıdır. İnsan hafızasını nasıl güçlü kılmak için her türlü tedbiri alıyorsa, uluslar da tarihi hafızasını korumalı, güvenli ve güçlü tutmak için her türlü tedbiri almalıdır....
02 Eylül 2020

Sokağın dili ve gençlik

Dil toplumun aynasıdır. O ayna ki ;  toplumun ne olduğunu,  nasıl olduğunu yansıtan mihenk taşıdır.Tarihi sürece bakıldığında Türk dili ve kültürü dünya kültürü içerisinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada en çok konuşulan...
26 Ağustos 2020

Yeni dünya - Z kuşağı

 Hayat sürekli değişime açık. Kuşaklardır  bu böyle oldu ve olmaya da devam edecektir. Bu değişime ayak uyduranlar modern çağın içerisinde kendine bir yer ediniyor,  ayak uyduramayanlar ise gelişen toplumların altında her yönüyle...
20 Ağustos 2020

Gelişmelerden Haberdar Olun

@