Mehmet Şal / Son Makaleleri

Mehmet Şal / Bütün Yazıları

banner526

Modern Pozitif Bilimler

banner513

Mehmet Şal

Bütün Yazıları

Mehmet Şal
Eğitimci-yazar

Batı Trakya Türkleri

Batı Trakya , Yunanistan sınırları içerisinde bulunan bir bölgenin adıdır. Burada yaşayan Türklere de "Batı Trakya Türkler" "Evladı Fatihan"denilmektedir.Osmanlı Devleti fetihler sonrası,  Anadolu'dan bölgeye getirdiği Türkmenleri...
23 Eylül 2020

Millet olmak

Devlet olmanın ön koşulu, millet olabilmektedir. Millet olmak; dilde, tarihte, coğrafyada, kültürde ahlaki değerlerde bir olmak demektir. Aynı dili, aynı tarihi değerleri paylaşabiliyorsanız millet olabiliyorsunuz. Bu paydaşlarda yer alamazsanız...
15 Eylül 2020

Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a

Biz Türklerin hayatında bugüne kadar çok şey değişti. Ancak değişmeyen bir şey var ki, o da yurt edinme ve yurduna sahip çıkmak... Onun uğrunda  pusatını kolay kolay kınına sokmamak... Hiç korkmadan, geriye bakmadan, gözünü budaktan...
08 Eylül 2020

Tarih şuuru

Tarih,  milletlerin geçmişe uzanan derin hafızasıdır. İnsan hafızasını nasıl güçlü kılmak için her türlü tedbiri alıyorsa, uluslar da tarihi hafızasını korumalı, güvenli ve güçlü tutmak için her türlü tedbiri almalıdır....
02 Eylül 2020

Sokağın dili ve gençlik

Dil toplumun aynasıdır. O ayna ki ;  toplumun ne olduğunu,  nasıl olduğunu yansıtan mihenk taşıdır.Tarihi sürece bakıldığında Türk dili ve kültürü dünya kültürü içerisinde önemli bir yere sahiptir. Dünyada en çok konuşulan...
26 Ağustos 2020

Yeni dünya - Z kuşağı

 Hayat sürekli değişime açık. Kuşaklardır  bu böyle oldu ve olmaya da devam edecektir. Bu değişime ayak uyduranlar modern çağın içerisinde kendine bir yer ediniyor,  ayak uyduramayanlar ise gelişen toplumların altında her yönüyle...
20 Ağustos 2020

Gelişmelerden Haberdar Olun

@