Öncelikle herkesin sağlıklı bir yaşam sürmesini diliyoruz. Hasta oranlarının düştüğü, ilaç sıkıntısının olmadığı, hastaneden randevu alma zorluğunun yaşanmadığı, yaşam kalitesinin arttığı sağlıklı bir ortam temenni ediyoruz.

Ekonominin rayına girdiği, zamların makul şartlara çekildiği, pahalılığın dizginlendiği, enflasyonun düştüğü, insanların alım gücünün arttığı, milli gelirin arttığı, kişi başına düşen gelirin yükseldiği, ekonomik çarkların sağlıklı döndüğü, tüketimden çok üretim alanlarının artırıldığı, ekonomik refah ortamının varolduğu insanca bir yaşam arzuluyoruz.
        
Tarım hayvancılığın yeniden canlandığı, bu sektörlerde çalışanların her yönüyle desteklendiği, kendi kendine yeter hale gelindiği, dışa bağımlılığın sonlandığı bir üretim ortamı bekliyoruz.
        
İhracatın ithalata göre fazla olduğu, fabrikalaşmanın artması için sanayileşme hamlesinin başlatıldığı, cari açığın sonlandığı, bütçenin fazla verdiği, vergi cenneti olmaktan çıkan bir ülke olduğumuz vergi adaletinin sağlandığı günleri görmek istiyoruz.
        
İstihdam imkanlarının artırıldığı, işsizliğin azaldığı, gençlerin kahve köşelerinden kurtarıldığı, refah seviyesinin arttığı günleri yaşamak istiyoruz.
        
Yokluk ve yoksullukla mücadelenin arttığı, onurlu yaşamın topluma sunulduğu günleri bekliyoruz.
        
Liyakatın kurumların ruhuna  yerleştiği, insanların içinde kuşkuların azaldığı, torpilsiz  günleri bekliyoruz.

Çocuk tacizlerinin, kadına taciz, tecavüz ve şiddetin yerle bir edildiği, bu aşağılık lânet, zihniyet ve mahlukların en ağır şekilde cezalandırıldığı günleri bekliyoruz.
        
Dinimizi referans gösterip sözde çocuk evliliklerin son bulduğu, kadınların toplumda eşit her açıdan eşit olduğu ve değer bulduğu, kadın erkek ayrımını yapan zihniyetin köreltildiği  günleri arıyoruz..
        
Tarikat ve cemaatlerin her açıdan denetlendiği, şeffaf hale geldiği, yanlış yapanların hukuk önünde hesap verdiği, toplumsal vicdanların rahatlatıldığı, yaptıkları yanlışların yanlarına kar kalmadığı, kendi sosyal mecralarında faaliyet yürütmelerine imkânı sağlandığı, bu yapıların siyaset ve devlet kurumlarından arındırıldıkları zamanı merakla bekliyoruz.

Zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olduğu, orta sınıfı ortadan kalktığı düzene son vermek, dengeli ekonomik yapının ve düzenin  oluştuğu sosyal yaşamı arzuluyoruz.
        
Sosyal eşitlik, sosyal adalet, sosyal devlet, toplumsal vicdanın yeniden yeşerdiği cemiyet hayatı çepeçevre sarıp sarmaladığı günleri bekliyoruz.
        
İnsanların korkusuzca kendilerini ifade edebildiği, özgürce konuşabildiği, hakaret etmeden, onur kırıcı olmadan iletişim kurulabildiği, fanatik particilikten uzak, ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan, kutuplaştırmayan anlayışın hayata geçtiği zamanı bekliyoruz.
        
İnsan hak ve hürriyetlerinin inanç ve vicdan özgürlüğünün tatısmasız yaşandığı yasalarla koruma altına alındığı daha huzurlu günleri bekliyoruz.
        
Hukukun üstünlüğüne, adaletin her mecrada tecelli ettiğine, hukukun herkese adil ve eşit uygulandığına, haklı'nın hukukunun devlet ve topluma egemen olduğu, insanların buna inancının tam olduğu günleri özlemle bekliyoruz.
        
Demokrasinin yaşam biçimi hâline geldiği, demokratik hakların koruma altına alındığı,  milli iradenin mecliste özgürce tecelli ettiği, milli iradenin üzerinde herhangi bir iradenin olmadığının koşulsuz kabul gördüğü günleri bekliyoruz.
        
Çocukların yatağı aç girmediği, annelerin göz yaşı dökmediği,  sofraların bereketli olduğu, tencerelerin kaynadığı aş derdinin olmadığı, kimsesiz çocukların ve yaşlıların soğuktan donarak ölmediği, hanelerin mutlu olduğu günleri bekliyoruz.
        
Devlet ve hayırseverlerin yardımlarıyla değil, insanların çalışarak alın teriyle hak ettiklerini aldığı, yoksulluğun azaldığı anları saadet  dolu günleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

Rüşvet, iltimas, yolsuzluğun olmadığı, bunları yapanların yargı önünde hesap verdiği şeffaf hesap verebilir devlet ve toplum hayatının olduğu, tüm işlerin hakkaniyetle yürütüldüğü, düzeni bozanların hukuk karşısında şiddetle cezalandırıldığı günleri bekliyoruz.
        
Siyasetin zenginleşme aracı değil halka hizmet aracı olarak kullanıldığı, aslolan milletin kendisi olduğu anlayışını  kavradığımız günleri bekliyoruz.

Sevgi, saygı, muhabbet, kardeşlik, barış, birlik- beraberlik, ahlak, vicdan, etik gibi kavramların devlet, siyaset ve cemiyet hayatında yeniden hayat bulduğu günleri bekliyoruz.
        
Dini değerlerin suistimal edilmediği, İslami Nas'ın Diyanet denetiminde doğru öğretildiği, nesillerin gerici, çıkarcı zihniyetlere bırakılmadığı her din ve mezhep mensubunun bilim ışığında ilerlediği  aydınlık günleri özlemle bekliyoruz.
        
Gençlerin; vatan, millet, bayrak sevgisinin günden güne arttığı, akılların dışarıda olmadığı, vatana hizmet aşkı ile yetiştikleri günleri hasretle bekliyoruz.
        
İnsanların batılı ülkelere imrenen değil, vatanında olmaktan onur duyduğu, dışta imrenilen bir ülke olacağımız günleri bekliyoruz.
        
Bilimde, teknolojide, sanayide, büyük hamleler yaparak dışa bağımlılıktan kurtulacağımız günleri hasretle bekliyoruz.
        
İç huzurum ve barışın, güvenliğin sağlandığı, sınırlarının tam güvence altında olduğu, karada denizde havada insanların kendini güvende hissettiği günleri bekliyoruz.
        
Siyasi, ekonomik, eğitim, sağlık, sanayi, bilim, askeri, tarım, hayvancılık gibi her alanda güvence altında olduğumuz refah seviyesi yüksek, yaşam kalitesinin arttığı insan olmanın onurunu yaşadığımız, haz aldığımız sevgi ve saygı, barış içinde birlik ve beraberlik dahilinde vatan, bayrak, ahlak çerçevesinde huzurla yaşayacağımız günleri bekliyoruz.
        
Velhasıl; hep birlikte geleceğe umutla baktığımız, yaşam sevincimizin her gün arttığı, mutluluk içinde daha insanca onurlu bir yaşam dileğiyle...