Trabzonlu hemşerimiz İngiltere'de yüksek lisans eğitimi gören Erol Kalkan isimli konuk yazarımız "PKK neden saldırılarını artırdı" başlıklı yazısını kaleme aldı.

PKK NEDEN SALDIRILARINI ARTIRDI?

Son genel seçimlerde DTP kürt oyların yalnız %20'sini alarak hem yerel hemde uluslararası arenada prestij kaybına uğradı. Bu nedenle önümüzdeki yerel secimler DTP'nin prestiji açısından buyuk önem taşımaktadır.

Tarihe baktığımızda PKK'nın kanlı saldırılarını artırdığı dönemlerin Türkiye'de demokratik açılımların yaşandığı ya da yaşanacağı ya da seçimlerin yapılacağı dönemlere denk düştüğünü görmekteyiz.

PKK'nın saldırılarını başlattığı yıl 1984 yılıdır ki Özal askere rağmen 1983 seçimlerini kazanarak Türkiye'de 1980 darbesiyle kesintiye uğrayan demokratik hayatin yeniden başlamasını sağlamıştır. Yani Türkiye'de darbe sonrası sivilleşme süreci başlamaktadır.

Yine Türkiye'de AB'ye üyelik çerçevesinde reformların hız kazandığı 2003'te kanlı terör örgütü, 1999'da terörist elebaşının yakalanmasıyla ara verdiği eylemlerini yeniden başlattığını görmekteyiz. Simdi önümüzde yerel secimler var ve DTP'nin aldığı oylar artı ve eksisiyle özellikle uluslararası arenada PKK'ya yazılacaktır.

Bu vesile ile PKK eylemlerini artırarak bölgede kendi kitlesinde prestij kazanmayı, kendi yanında olmayanlar üzerinde de baskı kurmayı ve bölgede secim öncesi askeri operasyonların yoğunlaşmasını sağlayarak bölge halkının iktidara ve askeriyeye tepkisini arttırmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Çünkü böylece halka ortada zulüm var ondan bizde varız, biz sizin bu baskılardan kurtulmanız için mücadele ediyoruz diyerek halkı DTP'ye oy vermeye zorlamak istemektedir. Yani halkta ortada baskı ve operasyon varsa PKK'ya da ihtiyaç vardır mantığını yerleştirmeyi hedeflemektedir. .

Unutmamak gerekir ki PKK bölge insaninin daha iyi ve özgürce yaşamasının şiddetin arttığı bir ortamda mümkün olmayacağını en iyi bilenlerdendir; ama onların amacı da zaten bu değildir. Bu nedenle ne zaman Türkiye'de demokratikleşme süreci hız kazansa ya da seçim olacak olsa dış mihrakların da yönlendirmesiyle terör örgütü saldırılarını artırmakta; demokrasinin ve reformların gelişimini ve uygulanmasını yavaşlatmaktadır.

Kısaca, demokrasi ve özgürlük naraları atan kanlı terör örgütü ve onun siyasi kuruluşu aslında Türkiye'nin demokratik gelişimini sekteye uğratma çabasındadır. Yani iddia ettiğinin tam tersine bölgenin gelişmesini ve bölge halkının daha özgürce yaşamasını istememektedir.

Çünkü onlar Türkiye'nin demokratikleşmesinin birçok sorunun çözümünde olduğu gibi doğu ve güney doğuda yaşanan sorunların çözümüne de büyük katkılar sağlayacağını en iyi bilenlerdendir. Fakat bunun aynı zamanda kendi sonları anlamına geldiğini de çok iyi biliyorlar. Bu nedenle ne zaman seçim olacak ya da reform yapılacak olsa kanlı saldırılarını artırmaktadırlar.

Yasadığımız bu süreçte eğer bunlar bölge halkına ve uluslararası kamuoyuna çok iyi işlenerek anlatılabilirse PKK ve onun siyasi kanadı bölgede daha da güç kaybedecektir ve bu DTP'nin yerel seçimlerde başta Diyarbakır olmak üzere başarısızlığa uğramasını sağlayacaktır. Böylece PKK ve onun siyasi kanadı DTP hem bölgede hem de uluslararası alanda büyük prestij kaybına uğrayacaktır.

Erol Kalkan,
University of Kent,
ek85@kent.ac.uk