Sevkte kurum tabibi onayı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeye göre, 15 Ocak 2009'dan itibaren geçerli olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk işlemlerinde, memurlar varsa kurum tabibine gönderilecek. Kurum tabibinin gerekli görmesi halinde de ikinci veya üçüncü bas

Yaşam 20.01.2009, 12:09
Sevkte kurum tabibi onayı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan düzenlemeye göre, 15 Ocak 2009'dan itibaren geçerli olmak üzere sağlık kurum ve kuruluşlarına sevk işlemlerinde, memurlar varsa kurum tabibine gönderilecek. Kurum tabibinin gerekli görmesi halinde de ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk gerçekleştirilecek.

Kurum tabibi bulunmadığı hallerde ise, memurlar belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci, ikinci ya da üçüncü basamak sağlık kurum veya kuruluşuna doğrudan başvurabilecek.

Memurun bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, kurum hekimliğine ya da belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına doğrudan veya sevkli başvurulabilecek.

Tıbbi gereklilik halleri dışında muayene ve tedavi işlemlerinin öncelikle belediye sınırları ve mücavir alan içinde tamamlanması esas olacak. Bunun mümkün olmaması durumunda memuriyet mahalli dışına yapılacak sevk işlemi, bulunulan yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarınca hastanın sevk edileceği ilçe veya ilin ismi belirtilerek, tedavinin sağlanabileceği en yakın yerdeki ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna yapılacak.

Tebliği uyarınca getirilen ve bugünden itibaren yürürlüğe giren diğer düzenlemeler şöyle:

* AİLE HEKİMLİĞİ: Aile hekimliği uygulamasına geçilen iller arasından Bakanlık tarafından belirlenecek illerde, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren ilk müracaat, aile hekimliğine veya aile hekimliği dışında kalan diğer birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarına yapılacak.

* HAVA AMBULANS: Hava ambulans ücretleri da sadece organ ve doku nakli tedavileri kapsamındaki sağlık hizmetleri için ödenecek. Uçak ambulans ücreti, uçağın niteliğine göre saat başına 2 bin TL ile 2 bin 750 TL arasında değişecek.

* REÇETE YAZIMI: Bir reçeteye yine en fazla 4 kalem ilaç yazılacak. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilecek, alerji aşılarının oral formları ödenmeyecek. Aşı tedavileri de, arı venom alerjisi hariç 5 yılı geçemeyecek.

* FİZİK TEDAVİ: Ayakta fizik tedaviler ile ayaktan veya yatarak tedaviler için gerekli rapor, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerince düzenlenecek. Raporda tanı ve uygulanacak seans sayısı da yer alacak.

* YOĞUN BAKIM: Yoğun bakımda 3 günden daha kısa yatanlar için haftanın ilk günü dahil tüm günler, "diğer günler" üzerinden ücretlendirilecek. Ancak 3 günden kısa yatışlar, hastanın ölümü nedeniyle oluşmuşsa, ilk gün için "ilk gün" ücreti yatırılacak.

* PROTEZ-CİHAZ BEDELİ: Kol protezleri 10 yılda bir yenilenecek. Bundan önce temin edilen myoelektronik kontrollü kol protezlerinin bedeli ödenmeyecek. Konuşma cihaz bedelleri de, sağlık kurumları tarafından sağlık kurulu raporu ile belgelenmek kaydıyla karşılanacak.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@