Hak aramak cep yakıyor

 Dava açmanın, dosya için bilirkişi talep etmenin tarifesi belirlendi. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkelerinde görülen dava ve işler 300 TL bilirkişi ücreti ödenecek. Dava açarken mahkemeye ödenen tüm tebligat, bilirkişi ve

Yaşam 02.10.2012, 12:33
Hak aramak cep yakıyor

 

Dava açmanın, dosya için bilirkişi talep etmenin tarifesi belirlendi. Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret mahkelerinde görülen dava ve işler 300 TL bilirkişi ücreti ödenecek. Dava açarken mahkemeye ödenen tüm tebligat, bilirkişi ve keşif ücretlerinin yanı sıra 50 TL de diğer iş ve işlemlerin avansı olarak ödeyecek.
 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi, Gider Avansı Ücret Tarifesi, Hakem Ücret ve Tanık Ücret Tarifesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 2011 adli yılına göre tarifelerde değişikliğe gidilmedi. Tebliğe göre, bilirkişiye, sulh hukuk mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, icra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 150 TL, asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 250 TL, aile mahkemeleri, iş mahkemeleri ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için 200 TL, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri ile asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için de 300 TL ödenecek. Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödedenecek. Hâkim, işin mahiyetine göre tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilecek veya indirebilecek. Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bilirkişi ücretlerinde indirim yapılabilecek. Bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalan miktar bilirkişiye ödenecek.
 
 
-DİĞER İŞ VE İŞLEMLER İÇİN 50 TL-
 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen Gider Avansı Tarifesi'ne göre, davacı, tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorunda olacak. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsayacak. Davacı, taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri, tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri, dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile 75 TL ulaşım gideri, dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti, ve diğer iş ve işlemler için 50 TL'yi avans olarak ödeyecek. Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilecek. 1 Ekim 2011 tarihinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, gider avansı yatırılacak.
 
-TANIKLIK ÜCRETİ 30 TL-
 
Tanık Ücret Tarifesi'ne göre, tanığa kaybettiği zamanla orantılı olarak ödenen miktar değişmedi. Bu adli yılda da tanıklara 15 ila 30 TL arasında ücret ödenecek. Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Hakem Ücret Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.
 
/**Hakemlere verilecek ücretler şöyle:
 
Anlaşmazlık Konusu Değer Ücret (Yüzde)     Tek 3 veya daha     Hakem fazla sayıda hakem
 
İlk gelen 500.000 TL için 5 8
 
Sonra gelen 500.000 TL için 4 7
 
Sonra gelen 1.000.000 TL için 3 6
 
Sonra gelen 3.000.000 TL için 2 4
 
Sonra gelen 5.000.000 TL için 1 2
 
10.000.000 TL'den yukarısı 0,1 0,2 **/
Yorumlar (1)
cinneş marnş 8 yıl önce
buna resmen soygun derler....

ingiliz yazar, charles dickens, anlaşmazlıkları aranızda çözün, hem zaman ve hem de para kazanırsınız der.

milletin kulağına küpe olsun bu büyük yazarın bu önerisi...

Gelişmelerden Haberdar Olun

@