Modern Pozitif Bilimler

banner513

Diyaliz merkezlerine yeni düzenleme

 Buna göre, komisyon, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünün veya görevlendireceği en az daire başkanı düzeyindeki bir idari amir başkanlığında, nefroloji alanında doçent ve profesörler arasından Bakanlıkça seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluş

Yaşam 10.10.2012, 09:58
Diyaliz merkezlerine yeni düzenleme

 

Buna göre, komisyon, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürünün veya görevlendireceği en az daire başkanı düzeyindeki bir idari amir başkanlığında, nefroloji alanında doçent ve profesörler arasından Bakanlıkça seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşacak.

Ruhsatlandırılan özel merkezlere uzman tabip ve tabip kadrosu ilavesi de planlamaya tabi olacak. Merkezin cihaz sayısı ve ildeki aktif çalışan tabip sayısı, merkezde uygulanan diyaliz yöntemi dikkate alınarak, merkeze Bakanlıkça kadro tahsisi yapılabilecek.

Sadece kamuya ait diyaliz merkezi bulunan illerde diyaliz hizmetlerinde aksaklık yaşanması nedeniyle hizmete ihtiyaç duyulması halinde özel merkez açılmasına planlamadan istisna olarak izin verilebilecek. Bu durumda izin verilecek özel diyaliz merkezi sayısı ve cihaz sayısı müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek. İzin verilecek diyaliz merkezleri 9. maddeye göre belirlenecek.

Aynı diyaliz hizmet bölgesi içerisinde bulunan diyaliz merkezleri kendi aralarında cihaz devri yapabilecek. Ancak cihaz devreden merkez onbeş cihazın altına düşemez ve beş yıl süre ile planlamadan cihaz artırımı talebinde bulunamayacak.

Eğitim başvuruları, ocak, mayıs, eylül aylarında ilgili müdürlüğe yapılacak ve en geç şubat, haziran ve kasım aylarının ilk haftası içinde müdürlükçe toplu olarak Bakanlığa bildirilecek. Yönetmelikteki şartlara uygun olmayan başvurular, müdürlükçe Bakanlığa iletilmeksizin gerekçesi belirtilerek, sahiplerine iade edilecek.

Başvurular, takip eden bir ay içerisinde Bakanlıkça değerlendirilecek ve eğitim programına alınan personel, müdürlüklere ve diyaliz eğitim merkezlerine bildirilecek. Diyaliz eğitimleri, uzman tabip, tabip ve tabip dışı sağlık personeli için her yıl ocak, mayıs ve eylül aylarında başlayacak şekilde işlemler tamamlanacak.

Diyaliz merkezi personelinin eğitimi; uzman tabip, tabip ve tabip dışı sağlık personeli için ayrı ayrı olmak üzere düzenlenecek. Müfredat çerçevesinde eğitim süreleri uzman tabipler için bir ay teorik ve pratik eğitim, takip eden ay boyunca esas görev yaptığı il içinde bir diyaliz merkezinde bir ay süre ile pratik eğitim olmak üzere toplam iki ay, tabipler için üç ay teorik ve pratik eğitim, takip eden bir ay boyunca esas görev yaptığı il içinde bir diyaliz merkezinde bir ay süre ile pratik eğitim olmak üzere toplam dört ay, tabip dışı personel için iki ay teorik ve pratik eğitim, takip eden bir ay boyunca esas görev yaptığı il içinde bir diyaliz merkezinde bir ay süre ile pratik eğitim olmak üzere toplam üç ay olacak. Bunlardan eğitim başvurusu yapanlar eğitimlerinin tamamını eğitim gördüğü diyaliz eğitim merkezinde tamamlayacak.

Diyaliz sertifikalarının geçerlilik süresi düzenlenme tarihinden itibaren uzman tabipler için üç yıl, tabip ve tabip dışı personel için beş yıl olacak.

Klinik konuk evi ve konaklama tesislerinde açılacak diyaliz merkezleri

Klinik konuk evi ve konaklama tesislerinde kurulacak diyaliz merkezlerinde planlamadan istisna olarak bir diyaliz merkezine bağlı veya müstakilen açılabilecek. Merkezin cihaz sayısı işletenin talebi de dikkate alınarak, müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlıkça belirlenecek.

Faaliyet ve personel durumu bakımından yönetmelikteki şartları taşıyacak. Aynı ilde olmak kaydıyla bir diyaliz merkezine bağlı olarak faaliyet gösterecek merkezin mesul müdürü aynı kişi olabilecek.

Acil durumlarda hastalarını transfer edebileceği bir hastaneden hizmet satın alabilecek veya protokol yapabilecek. Buna dair belgeler müdürlüğe ibraz edilecek.

Münhasıran klinik konukevi ve konaklama tesisinde konaklayan diyaliz hastalarına hizmet verilecek.

Baktıkları diyaliz hasta sayılarını her yıl sonunda geldikleri ülke veya ili belirtmek kaydıyla müdürlüğe bildirmek zorunda olacak. Bu hastalar epikrizle merkeze kabul edilecek ve tedaviden sonra da epikriz verilecek. Bu epikrizin bir nüshası hasta dosyasında saklanacak.

Mevcut merkezlerin tabip kadro tespit

Faaliyette olan özel merkezlerde kadrolu çalışan uzman tabip ve tabip sayıları merkezin tabip kadrosu olarak belirlenecek. Merkezde kısmi zamanlı çalışan uzman tabip ve tabipler merkezin tabip

kadrosuna dahil edilmeyecek. Merkezden ayrılan kadrolu ve kısmi zamanlı uzman tabip ve tabip yerine aynı statüde uzman tabip ve tabip başlatılabilecek.


Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@