Adalet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) işbirliğinde faaliyet gösteren Çocuk Koruma ve İzlem Merkezi (ÇİM) ile istismara uğradığı düşünülen çocukların ihtiyaç duyduğu her tür adli, tıbbi ve sosyal işlemler tek merkezde gerçekleştiriliyor.