İnsan hakları kadar insandır

Trabzon Barosu, İnsan Hakları Komisyon Yardımcısı Av. Elif Lale Ayaz, ülkemizde, insan hakları konusunda alınan mesafenin yeterli olmadığını belirterek “İnsan, hakları kadar insandır” dedi.

Yaşam 10.12.2014, 13:08 20.07.2019, 00:04
İnsan hakları kadar insandır

Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Trabzon Barosu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ayaz, “Bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, 1948 yılında kabul edilmesinin üzerinden 66 yıl geçti. İnsanlığın baskıya, zulme ve sömürüye karşı verdiği binlerce yıllık mücadelenin ürünü olan temel insan hakları ve özgürlükleri, ilk kez 1948 yılında, farklı ulusların ortak imzasıyla tek bir metin halinde toplandı. İnsan Hakları; ulus, etnik köken, din, mezhep, cins, kültür vb. farklılık gözetmeden, sadece insan olmak vasfıyla bütün insanların sahip oldukları haklardır. Tek ölçüt insan olmaktır.

Amaç, insanlığın maddi ve manevi değerlerini geliştirmek ve korumaktır. İnsanların sadece insan olmaktan kaynaklanan hakları, durağan değil, dinamik bir yapıya sahiptir. Her gün, dünyanın dört bir yanında, binlerce, yüz binlerce insan tarafından, başta yaşam hakkı olmak üzere, eğitim, sağlık, barınma, sosyal güvenlik gibi hakların geliştirilmesine; baskı, işkence ve kötü muamelenin önlenmesine; düşünce, inanç ve örgütlenme vb. hakların kullanılmasına ilişkin olarak verilen mücadeleler ile gelişmekte ve derinleşmektedir. Ülkemizde, insan hakları konusunda alınan mesafe yeterli değildir. Zayıf durumda olan bireyi, devlete karşı korumak yerine, devleti kutsayan ve devleti bireye karşı koruyan bir yaklaşım egemenliğini sürdürmektedir” dedi.

“İMZALANAN BAZI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMENİN İÇ HUKUKA UYARLANMASI YAPILMAMIŞTIR”,

İmzalanan bazı uluslararası sözleşmenin iç hukuka uyarlanmasının yapılmadığını ifade eden Ayaz, “Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen çok sayıda sözleşme ve bildirge, hala imzalanmamış ya da çekince konarak imzalanmıştır. İmzalanan bazı uluslar arası sözleşmenin iç hukuka uyarlanması yapılmamıştır. Kabul edilen bazı sözleşmeler ise idare tarafından uygulanmamaktadır. Silahsız ve şiddetsiz gösteri yapmak ya da protesto eylemi gerçekleştirmek, hala en ağır şekilde cezalandırılabilmektedir. İnsan haklarına ilişkin ihlallerin önlenmesinde kuşkusuz yargının çok büyük önemi vardır. Ancak, yargının da işlevini tam olarak yerine getirdiğini söyleyebilmenin olanağı yoktur.

Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanabilmesi ve insan hakları ihlallerinin giderilebilmesi hususundaki kaygıların azaltılması gerekmektedir. Özellikle insan hak ve özgürlüklerini ilgilendiren yasal düzenlemelerin torba yasa usulü ile düzenlenmesi keyfiyeti arttırmakla birlikte bu alanın özüne aykırı anti demokratik düzenlemelerin kolayca yapılabilmesine ve hak ihlallerinin artmasına sebebiyet vermektedir. Bu tutumun değiştirilmesi gerekmektedir. Trabzon Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak, insan hakları ihlallerinin önlenmesi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması adına üzerimize düşen görevleri yapmaya çalışacağız” diye konuştu.Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@