Prof.Dr. Osman Bektaş Takip et

Prof.Dr. Osman Bektaş / Son Makaleleri

Prof.Dr. Osman Bektaş / Bütün Yazıları

Prof.Dr. Osman Bektaş

Bütün Yazıları

Prof.Dr. Osman Bektaş

Kanal İstanbul güzergahındaki aktif faylar bir tehdit unsurudur!

‘Bir büyük deprem çevredeki fay üzerinde gerilme artışına neden olursa o fay üzerinde mikro deprem artışı izlenir. Tersine, gerilmeler azalırsa mikro deprem faaliyeti durur veya azalır. 1999 İzmit Depremi öncesi ve sonrası kanal İstanbul...
14 Ocak 2020

Kanal İstanbul Karadeniz'i nasıl etkiler?

Bölgesel Isınma ve kirlilik-besin girdisi nedeniyle oksijenli yaşam alanın üçte birlik kısmını şimdiden kaybeden Karadeniz in dikey havalandırılması Kanal İstanbul'un neden olabileceği tuzluluk artışından dolayı daha da azalabilecektir...
30 Aralık 2019

Dipsiz Göl'ün Jeolojik gizemi

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylasında define aramak amacıyla boşaltılan ‘Dipsiz Göl' milyonlarca yıl önce volkanik bir faaliyetten arda kalan mirastır. Fotojeolojik karşılaştırmalı çalışmalar ‘Dipsiz Göl' ün günümüzden...
22 Kasım 2019

Doğu Karadeniz'de fındık ve çayın geleceği tehlikede!

Akademik bilimsel verilerin yanı sıra, Trabzon Büyük Şehir Belediyesinin 'in 2015-2019 yılları arasında yaptığı 4600 toprak analiz sonuçları bölge tarımının geleceğinin tehlikede olduğunu göstermektedir.  Doğu Karadeniz'in...
26 Ekim 2019

Marmara’nın kabuk yapısı 7'den küçük deprem oluşumunu destekler

1999 İzmit depreminden sonra, kuzey Marmara'da, Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurları doğrultusunda 150km uzanan fay boyunca olabilecek kırılmanın tıpkı karalarda olduğu gibi 7 den büyük bir deprem oluşturabileceği yaygın görüşü...
06 Ekim 2019

Trabzon Çal Mağarası mağaralar sistemine karşılık gelebilir

Bugüne dek önerilmemiş ‘yeraltı su tablası mağara oluşum modeline' göre Trabzon Çal Mağarası tek bir mağara olmayıp, farklı seviyelerde gelişmiş birbiriyle irtibatlı mağara odalarından oluşmuş olabilir.  Konunun daha açıklık...
16 Eylül 2019

Toplumu bilgilendirme adına Akyazı Stadı Gerçeği

Bugün Japonya'da, Çin'de, deniz dolgusu üzerinde yapılan havaalanı ile ilgili başarıları ve başarısızlıkları, bütün mühendislik deneyimlerini, internet sayesinde ben biliyorken Trabzon halkı yanı başındaki Akyazı stadı ile...
14 Eylül 2019

Ilık kış mevsimleri Karadeniz’in özelliğini bozuyor!

Küresel sıcaklık artışı sadece karaları değil aynı zamanda Karadeniz gibi küçük denizleri de ısıtarak buharlaşmaya ve atmosferde nem artışına neden oluyor. Isınan deniz, sahildeki iklimi daha da değiştiriyor, yağış rejimini artırarak...
18 Ağustos 2019

Karadeniz ölüyor mu?

1995 Karadenizin İklim Değişimine Karşı Direncinin Kırıldığı Yıl Şu evrende ve yaşadığımız dünyada ölmeyen veya değişmeyen canlı, cansız hiçbir şey yoktur. Karadeniz de bunlardan biri. Bölgesel iklim değişimi veya daha geniş anlamda...
14 Ağustos 2019

Sırada Rize-Çayeli, Hopa mı var?

Dünyanın en saygın dergilerinde yayınlanan makalelerin ortak görüşü: ‘Küresel Isınmaya bağlı olarak Karadeniz'in yüzey sularının aşırı ısınması ve buharlaşması sahildeki yaz yağmuru artışlarına ve sellere neden olmaktadır'....
21 Haziran 2019

Doğu Karadeniz Kıyı Erozyonunun Kıyı Yapılarına Olan Olası Etkileri

Kıyı erozyonu bölgesel değil Evrensel jeolojik bir sorundur. Küresel iklim değişimine bağlı olarak kutup buzlarının erimesi, okyanusların ve denizlerin su seviyelerinin artması, iklim değişimi, karaların tektonik olarak yükselme ve alçalmaları...
02 Haziran 2019

Trabzon'da antik mağaraların gizemi

Trabzon-Ortahisar ve Uzunkum mevkilerinde ilin antik çağına ışık tutabilecek birçok doğal mağara mevcuttur. Sahilde dalgaların aşındırmasıyla oluşan bu antik mağaralar karaların zamanla yükselmesiyle bu gün kale surlarının altında birçok...
28 Mayıs 2019

Doğu Karadeniz bölgesindeki heyelanların oluşumunda ayın etkisi var mı?

Foto: Yukarıdaki şekilde kendi ekseni etrafında dönen dünyamız Ayın (Moon) kütle çekim etkisi ile bir taraftan elips şeklinde genişlerken (High tide), diğer taraftan daralarak deforme olur( Low tide). Bu olay yeryüzünde büyük depremlerin ve...
24 Mayıs 2019

Antik Karadeniz medeniyet varlıklarımızı nasıl yok ettik?

Günümüzden 28000 yıl önce yaşayan Neandertal ilk insan türünün izleri Doğu Karadeniz bölgesinde Gürcistan'ın tahrip edilmemiş sahillerinde bulunmuştur. Doğu Karadeniz'in doğal sahillerini otoyol ve dolgu ile tahrip ettiğimizden...
08 Mayıs 2019

Heyelan Bölgesi Beşirli'de Önlem alınması gerekiyor

Jeolojik doğal afet potansiyelini dikkate almayan şehirleşme anlayışı günümüzde devam etmektedir. Heyelan sahalarında sürekli artan çok katlı binalar ve nüfus yoğunluğu doğal afet riskini de (can ve mal kaybı) o denli artırmaktadır. 2010...
19 Nisan 2019

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki deformasyonun uydu ölçümleri

Trabzon-Akyazı Deniz Dolgusu zemin iyileştirilmesi yapılmadan klasik yöntemle doldurulduğundan taşıma kapasitesi düşüktür. Bu nedenle farklı oturmaları en aza indirmek amacıyla TS Spor Tesisi kazıklar ve radye temel üzerinde taşıtılmaya...
05 Nisan 2019

Akyazı’da 10 yıl içerisinde gerçekleşen bilimsel öngörüler ve uyarılar

Yapımı TOKİ tarafından üstlenen, ‘Akyazı Dolgu Projesinin' gerçekleştirilmesi sırasında bazı jeolojik risk faktörlerinin öne çıkabileceğini 24 Nisan 2010 Cumartesi Haber61 deki köşe yazımızda özetlemeye çalışmıştık. Aşağıda...
31 Mart 2019

Endustriyel ham maddeyi dolgu taşı diye ihraç ediyoruz!

Trabzon'dan çıkarılıp Rusya ve Gürcistan'da liman yapımında kullanıldığı iddiasıyla ihraç edilen bazalt taşı aslında tüm dünyada ülke ekonomisine önemli girdi sağlayan inşaat, endüstri ve tarımda kullanılan bir ham maddedir....
11 Mart 2019

Akyazı Stadı ile ilgili gerçekleri bilmek vatandaşın hakkıydı!

Dağ ile deniz arasına sıkışmış, gün geçtikçe nüfus artışı ve şehirleşmeye bağlı olarak büyüyen Trabzon ilinin denizden yer talep etmesi onun en doğal hakkıdır. Ancak ne var ki denizi doldurmak bilgi ister, teknik ister hepsinden ötesi...
04 Mart 2019

Düşük Performanslı Akyazı Dolgusu Ve Deforme Olan Akyazı Spor Tesisi

Trabzon - Akyazı dolgu alanı üzerindeki Trabzonspor Akyazı Tesislerinde, zeminde farklı oturma, bina ve stat duvarlarındaki açılma ve kırık deformasyonlarının nedeni veya nedenleri anlaşılmadan aynı dolgu alanı üzerinde planlanan Trabzon...
02 Mart 2019

Bozuk toprakta birim alandaki fındık üretimini ve kalitesini artırmak mümkün değildir

Aşırı yağış tarafından çoğu bitki besin elementleri süpürülmüş, kimyasal gübre ile kirletilmiş ve aşırı asitleşerek bozulmuş Doğu Karadeniz topraklarında sürdürülebilir, verimli ve kaliteli, rekabetçi fındık üretimi mümkün...
01 Şubat 2019

Şehir hastanelerinden önce taşıyıcı dolguların performansları sorgulanmalıdır!

Doğu Karadeniz Bölgesinde 1960'lı yıllardan beri denizden yer kazanma anlayışı ve yönteminde köklü bir değişiklik olmamıştır. Deniz üzerinde inşa edilen Rize-Artvin hava limanı ile birlikte yine dolgu üzerinde 300- 350 bin metre karelik...
13 Ocak 2019

Yeni deprem tehlike haritası yarın yürürlüğe giriyor!

Resmi Gazete`nin 18 Mart 2018 tarihli ve 30364 Sayılı Mükerrer sayısında, "Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği" ile "Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve  Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" yayınlandı.  Yönetmelik yarın,...
31 Aralık 2018

Doğu Karadeniz Bölgesinde ormanlarının kurumasının asıl nedeni asit yağmurlarıdır

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin yörelerinde izlenen ladin ormanlarının kurumasının asıl nedeni asit yağmurlarıdır. Jeolojik olarak ana kaya- toprak özelliğinden dolayı Doğu Karadeniz Bölgesinin kuzey kesimleri asit yağmurlarına karşı oldukça...
04 Aralık 2018

Karayolunu tehdit eden Yalıncak-Gülyalı heyelanı!

126000 yıl önceki Karadeniz sahilinin 30m yükselmesiyle oluşmuş eski plaj düzlüğünün denize bakan yamaç kısmındaki kayma nedeniyle Ramada oteli önündeki çift şeritli yol, tek şerit halinde ulaşım hizmeti vermektedir.  Heyelan,  2018...
28 Eylül 2018

Yaz yağışlarında Trabzon - Artvin - Sochi üçgenine dikkat

Trabzon-Artvin-Sochi yaz yağışlarında şeytan üçgeni gibi ani ve etkin seller bölgesi oldu! Neden? Karadeniz'in doğu çanağı küresel ısınmaya bağlı olarak 27 dereceye kadar ısınmıştır. Alman ve Rus bilim adamlarına göre Karadeniz'in...
01 Eylül 2018

Isınan Karadeniz yaz yağmurlarına neden oluyor!

Küresel ısınma sonucunda 1980 yılından 2012 yılına kadar geçen zaman süreç içerisinde Karadeniz'in yüzey sıcaklığı 2 derece artmıştır. Deniz yüzeyi ısı artışı ile Karadeniz Havzasına düşen yaz yağmurları arasındaki ilişkiye...
22 Ağustos 2018

Küresel ısınma Doğu Karadeniz dağlarının Turizm cazibesini artırdı

Küresel ısınma Karadeniz Bölgesinde, doğu ve batı bölgelerinde, denizi ve karaları farklı etkilemekte farklı iklim koşullarının oluşmasına neden olmaktadır. 2001-2011 yılları arası uydu verilerine göre Doğu Karadeniz Bölgesinde kara-deniz...
07 Ağustos 2018

Bilim insanları yeni deprem haritasını tartışıyor

Trabzon Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Prof. Dr. Hakan Karslı, bilinçli ve topluma karşı sorumlu oda yöneticiliği anlayışı doğrultusunda KTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü ile işbirliğine giderek Yeni Deprem Haritasını bilimsel...
26 Mayıs 2018

Trabzon Havaalanı'nın tehlikeli jeolojik özelliklerini gidermeliyiz

Trabzon havaalanı pisti deniz dalga erozyonu ve pist yamacı kitle kaymaları tehditti altındadır. Tehdittin önemi pistin batısından doğusuna doğru artmaktadır. Pist yamacında askıda kalan uçak kazasında olası pilot hatası veya motor arızası...
31 Mart 2018
banner496
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor'un 6-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde en beğendiğiniz gol hangisiydi?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@