Trabzon  İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecekler için bir dizi karar alındı. Alınan kararlar doğrultusunda şu açıklama yapıldı;

​Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

​Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabı kapsamında Haziran ayı boyunca uygulanacak tedbirleri belirleyen İçişleri Bakanlığının 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı Genelgesi doğrultusunda 01.06.2021 tarih (2021/30) Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00

saatleri arasında; Pazar günleri ise cumartesi saat 22.00’den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri uygulanacağı duyurulmuştur.

​Öte yandan, ÖSYM Başkanlığının 11.06.2021 tarih ve 39302 sayılı yazısı ile 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının; Cumartesi sabah (10.15-12.30), Pazar sabah (10.15-13.15) ve Pazar öğleden sonra (15.45-17.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağı bildirilmektedir.

​Bu çerçevede; İçişleri Bakanlığının 23.06.2021 tarihli E8978086515310350 sayılı Genelgesine istinaden İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan karar gereğince;

​2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla Kaymakamlıklarca aşağıdaki belirtilen usul ve esasların hayata geçirilmesinin sağlanmasına,

​1. Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlüklerinin, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00­17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00­15.30 saatleri arasında açık bulundurulmasına,

2. Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıylayapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahatizin belgesi aranmamasına ve yapılacakdenetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veyaaday giriş belgesini ibraz etmelerinin yeterliolmasına,

3. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00­19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday girişbelgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasındanmuaf tutulmasına,

4. 27 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar (kimlik kartı için gerekli olan fotoğrafın temini amacıyla), 07.00­18.00 saatleri arasında açık olabilecekleri, bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılmalarına,

5. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri vesınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarındaherhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dâhil her türlü tedbirin kaymakamlıkların koordinasyonunda başta belediyeler olmak üzere ilgili birimlerce alınmasına,

6. Kaymakamlıklarca; sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler milli eğitim müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler ve ilgili diğer kurum/kuruluşlarla koordinasyon sağlanarak alınmasına, bu bağlamda kollukbirimlerince sınavın yapılacağı okul çevrelerindedevriye faaliyetleri yoğunlaştırılarak sınava girecek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasına neden olabilecek gereksiz korna çalınması ve diğer gürültülü faaliyetlerde bulunulmasınınönlenmesine, sınav süresi boyunca gürültü yapılmaması konusunda kamuoyu farkındalığını artıracak çalışmalara ağırlık verilmesine,

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca; İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195‘inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların ilgili kurumlara iletilmesi için Kaymakamlıklara iletilmesine,

​Oy birliği ile karar verilmiştir.