enbüyük

kebir

TFF Tahkim kararını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yetkisiz menajerlik konusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği kararları onadı.Böylece Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un 8, Çaykur Rizesporlu futbolcu Koray Avcı, Konyasporl

TFF Tahkim kararını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, yetkisiz menajerlik konusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği kararları onadı.

Böylece Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un 8, Çaykur Rizesporlu futbolcu Koray Avcı, Konyasporlu futbolcu Mehmet Sedef, Elazığsporlu futbolcu Mehmet Ozan, Eskişehirsporlu futbolcu Ümit Karan ve Ordusporlu futbolcu Volkan Arslan 4 resmi müsabakada yer almayacak

[PAGE]

 

 

Bugün yapılan toplantıda alınan kararlar şöyle:

 

1. Bülent Uygun'un, PFDK'nun 09.11.2010 tarihli 2010 - 2011/378-421 sayılı kararına karşı E.2010/371 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

 

TFF Futbolcu Temsilcileri Talimatı, "futbolcu temsilciliği faaliyetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek", TFF Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı" ise "teknik adamların çalışma esaslarını, çalışma şartlarını ve kulüpler ile teknik adamların hak ve yükümlülüklerini belirlemek" amacı ile düzenlenmiştir. Futbol Temsilcileri Talimatında, Futbolcu Temsilcisi (menajer) , "bir ücret karşılığında, profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla bir futbolcu ile bir kulübü veya bir transfer sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla iki kulübü bir araya getiren gerçek kişi" olarak tanımlanmıştır. Yine TFF Futbolcu Temsilcileri Talimatı'nda "Futbolcu Temsilcisi Sıfatının Kazanılmasının Koşulları" ana başlığı altında düzenlenen "başvuru şartları" başlıklı 3.maddenin d bendinde, bir gerçek kişinin futbolcu temsilciliği başvurusunda bulunabilmesi için "FIFA, UEFA, TFF, herhangi bir kulüp veya bunların herhangi bir kurulunda fahri veya ücretli olarak görevli bulunmamasının" gerektiği açık şekilde düzenlenmiştir. Bunun yanında TFF Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı "Teknik Adamların Yükümlülükleri başlıklı 13. maddesinin f bendi gereğince teknik adamların menajerlik faaliyetinde bulunmalarını yasaklamıştır. Gerek, TFF ve FIFA Temsilci talimatı, gerekse TFF Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı, hiçbir şekilde profesyonel olarak çalışan bir teknik direktör veya antrenörün, menajerlik yapmasına izin vermediği gibi teknik direktörlük veya antrenörlük mesleği esas itibarıyla menajerlik mesleği ile birbiriyle bağdaşan veya birlikte yürütülebilen meslekler de değildir. Bu nedenle profesyonel çalıştırıcılık görevinde bulunan bir kişinin, menajerlik yapması veya asli faaliyet konusu menajerlik olan bir şirkette hissedar olması mümkün değildir. Aksi durumda, ihlalde bulunan kişi, "Talimatlara aykırılık" düzenlemesinden dolayı cezalandırılabileceği gibi teknik adamlık ve menajerlik faaliyetinin birbiriyle bağdaşmayan meslekler olması nedeniyle, "Sportmenliğe aykırı hareket" başlıklı FDT'nın 37. Maddesi gereğince de cezalandırılması mümkündür. İhlalde bulunan teknik adamın asli faaliyet konusu menajerlik olan bir şirkette kurucu ortak ve müdür sıfatıyla hissedar olması, futbol sezonu başlangıcına kadar şirket ortaklığını yasal mevzuata uygun olarak sona erdirmemesi nedeniyle, bu kişinin dosyadaki belgelerden "menfaat karşılığı" herhangi bir aracılık veya menajerlik faaliyetinde bulunduğu sabit olmasa dahi, ihlalin gerçekleşmediği yönündeki savunmasına" itibar edilememiştir. Bununla birlikte teknik adam her ne kadar ilgili ortaklar kurulu kararlarındaki imzaların kendisine ait olmadığını iddia etmiş ise de PFDK'nın ceza kararına kadar bu konuda ilgili mercilere herhangi bir müracaatta bulunmadığından, dosyadaki deliller tahtında kurulumuz takdiren bu aşamada imza incelemesi cihetine gidilmesine de gerek görmemiştir.

[PAGE]

 

 

Futbol organizasyonunun tüm tarafları, kulüpler, yöneticiler, teknik direktörler ve sporcular "fair play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerine uymakla yükümlüdür. TFF'nin de üçüncü kişilerin futbol oyununun fair play kurallarına uygun şekilde dürüstlük ve sportmenlik ilkeleri doğrultusunda oynandığına dair inancını ve güvenini korumakla görevli olduğu ve bu görevini gerçekleştirmek ve uygulamak üzere gerekli her tedbiri almaya hem yetkili hem de mecbur olduğu hatırlanmalıdır. Bu nedenle TFF, Futbol'un istismarına yol açabilecek hukuka aykırı tüm yöntem veya uygulamaların önlenmesini sağlamak ve "kamuoyunun futbol oyununun dürüstçe oynandığı/oynanacağı yönündeki inancını sarsacak oluşumların önüne geçmekle görevli ve yetkilidir. Futbol mevzuatının temel amacı da bunu sağlamaya yöneliktir. Bu amacın ihlal edilme olasılığını/tehlikesini bünyesinde barındıran eylemlerin, somut bir zarar ortaya çıkmış olmasa dahi, hukuken himaye görmesi mümkün değildir.

 

Bu çerçevede PFDK tarafından takdir edilen ceza, esas itibarıyla, teknik adamın talimatlara ve sportmenliğe aykırı olarak kendi profesyonel çalıştırıcılık faaliyetleri ile bağdaşmayan bir ticari kuruluşa kurucu ortak ve hissedar olması nedeniyle verildiği anlaşılmıştır. İhlalde bulunan teknik adamın, doğrudan aracılık faaliyetlerine karıştığı ve bu faaliyetlerden dolayı menfaat elde ettiği yönünde dosyada kesin ve inandırıcı delillere tesadüf edilememiş olsa bile ilgilinin her ne saikle olursa olsun, söz konusu şirketteki ortaklığı dosya kapsamında açıkça tespit edilmiştir. Bu nedenlerle eylemin ve ihlalin tipiklik açısından sübuta erdiği hususu izahtan varestedir. Kaldı ki ihlalde bulunan kişinin doğrudan aracılık faaliyetine karışmak suretiyle menfaat elde ettiğinin ispatlanması halinde verilen cezaların vasıf ve mahiyetinin açıkça değişeceği ve işbu cezaların yetersiz kalacağı hususu tartışmasızdır. Gerek dosya kapsamındaki belgeler ve gerekse yukarıda belirtilen nedenlerle, ilgili teknik sorumlunun eyleminin TFF Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'na aykırı olduğu anlaşıldığından PFDK tarafından FDT'nın 45/1 maddesi uyarınca verilen 8 Resmi Müsabakada Soyunma Odası ve Yedek Kulübesine Giriş Yasağı cezasının (temel cezada indirim yapılmasına yönelik karşı oyuyla) oyçokluğu ile ONANMASINA, (K.2010/383)

[PAGE]

 

 

2. Mustafa Koray Avcı'nın, PFDK'nun 09.11.2010 tarihli 2010 - 2011/379-422 sayılı kararına karşı E.2010/379 numaraya kayıtlı dosyasında kararlaştırılan gün ve saatte duruşma açıldı. Duruşmaya Mustafa Koray Avcı vekili Av. Erkan Aksucu, Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Metin Kalkavan, Başkanvekili Halim Mete, Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Koray Deniz, TFF'yi temsilen Av. Cem Abanazır ve Av. Murat Aygörmez katıldı. Tarafların sözlü açıklamaları dinlendi. TFF Vekillerinin dosyaya cevap dilekçesini sundukları görüldü. Dosya incelendi. Yapılan müzakere sonucunda;

 

TFF Futbolcu Temsilcileri Talimatında, Futbolcu Temsilcisi (menajer), "bir ücret karşılığında, profesyonel futbolcu sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla bir futbolcu ile bir kulübü veya bir transfer sözleşmesi müzakeresi yürütmek amacıyla iki kulübü bir araya getiren gerçek kişi" olarak tanımlanmıştır. TFF Futbolcu Temsilcileri Talimatı'nda "Futbolcu Temsilcisi Sıfatının Kazanılmasının Koşulları" ana başlığı altında düzenlenen "başvuru şartları" başlıklı 3.maddenin d bendinde açık olarak, bir gerçek kişinin futbolcu temsilciliği başvurusunda bulunabilmesi için "FIFA, UEFA, TFF, herhangi bir kulüp veya bunların herhangi bir kurulunda fahri veya ücretli olarak görevli bulunmamasının" gerektiği açık şekilde düzenlenmiştir. Gerek, TFF Temsilci talimatı, gerekse FIFA Temsilcilik Talimatı, hiçbir şekilde profesyonel bir futbolcunun, menajerlik yapmasına izin vermediği gibi profesyonel futbolculuk ve menajerlik mesleği birbiriyle bağdaşan veya birlikte yürütülebilen meslekler de değildir. Bu nedenle profesyonel futbol oynayan bir kişinin, menajerlik yapması veya asli faaliyet konusu menajerlik olan bir şirkette hissedar olması mümkün değildir. Aksi durumda, ihlalde bulunan kişi, sadece futbolcu temsilcilerine tanınan aracılık faaliyetine ilişkin düzenlemelere doğrudan veya dolaylı olarak aykırı hareket etmesi nedeniyle cezalandırılabileceği gibi, herhangi bir menfaat elde ettiği hususu sabit olmasa dahi, futbolculuk ve menajerlik faaliyetinin birbiriyle bağdaşmaması nedeniyle, futbolcu eyleminin, "Sportmenliğe aykırı hareket" başlıklı FDT'nın 37. Maddesi gereğince de cezalandırılması mümkündür. Bu nedenle futbolcunun, "menfaat karşılığı" herhangi bir aracılık veya menajerlik faaliyetinde bulunmadıklarına dair savunmasına, futbolcuların asli faaliyet konusu menajerlik olan ve kuruluş amacı kazanç sağlamak olan bir ticari kuruluşa hissedar olmaları ve soruşturma tarihine kadar şirket ortaklığını yasal mevzuata uygun olarak sona erdirmemeleri nedeniyle itibar edilememiştir.

[PAGE]

 

 

Futbol organizasyonunun tüm tarafları, kulüpler, yöneticiler, teknik direktörler ve sporcular "fair play kurallarına uygun olarak bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik ilkelerine uymakla yükümlüdür. TFF'nin de üçüncü kişilerin futbol oyununun fair play kurallarına uygun şekilde dürüstlük ve sportmenlik ilkeleri doğrultusunda oynandığına dair inancını ve güvenini korumakla görevli olduğu, bu nedenle de Futbol'un istismarına yol açabilecek hukuka aykırı tüm yöntem veya uygulamaların önlenmesini sağlamakla yükümlü olduğu unutulmamalıdır. Bu amaç ve yükümlülüğün ihlal edilme olasılığını/tehlikesini bünyesinde barındıran eylemlerin, somut bir zarar ortaya çıkmış olmasa dahi, hukuken himaye görmesi mümkün değildir.

 

Bu çerçevede PFDK tarafından takdir edilen ceza, esas itibarıyla, bu kişilerin talimatlara ve sportmenliğe aykırı olarak kendi profesyonel futbolculuk faaliyetleri ile bağdaşmayan bir ticari kuruluşa hissedar olmaları nedeniyle verildiği anlaşılmıştır. İhlalde bulunan futbolcunun, doğrudan aracılık faaliyetlerine karıştıklarının ispatlanması halinde ise verilen cezaların vasıf ve mahiyetinin açıkça değişeceği ve işbu cezaların yetersiz kalacağı hususu izahtan varestedir. Gerek dosya kapsamındaki belgeler ve gerekse yukarıda belirtilen nedenlerle, ilgili futbolcunun eyleminin açık şekilde sportmenliğe aykırı olduğu, sporculukla bağdaşmayan bir faaliyetin yürütülmesine ilişkin ticari kuruluşta hissedar olduğu anlaşıldığından, hukuki takdir ve tavsifi kurulumuza ait olmak üzere, FDT'nın 37.maddesi uyarınca, 4 Resmi Müsabakadan Men Cezasının (üyeler D.Tolga Aytöre ve Yener Ünver'in suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi nedeniyle cezada indirim yapılarak, cezanın 3 Resmi Müsabakadan Men Cezası şeklinde değiştirilerek onanması şeklindeki karşı oyu, üye Tanju Güvendiren'in kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi uyarınca cezanın tamamen kaldırılması şeklindeki karşı oyu ile) oyçokluğu ile ONANMASINA, (K.2010/384)

 

[PAGE]

 

3. Mehmet Seyfettin Sedef'in, PFDK'nun 09.11.2010 tarihli 2010 - 2011/413-427 sayılı kararına karşı E.2010/370 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda, Kurulumuzun K.2010/384 sayılı kısa kararındaki gerekçe dikkate alınarak ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek ve hukuki takdir ve tavsif kurulumuza ait olmak üzere, FDT'nın 37.maddesi uyarınca, 4 Resmi Müsabakadan Men Cezasının (üyeler D.Tolga Aytöre ve Yener Ünver'in suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi nedeniyle cezada indirim yapılarak, cezanın 3 Resmi Müsabakadan Men Cezası şeklinde değiştirilerek onanması şeklindeki karşı oyu, üye Tanju Güvendiren'in kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi uyarınca cezanın tamamen kaldırılması şeklindeki karşı oyu ile) oyçokluğu ile ONANMASINA, (K.2010/385)

 

4. Mehmet Ozan Tahtaişleyen'in, PFDK'nun 09.11.2010 tarihli 2010 - 2011/413 sayılı kararına karşı E.2010/385 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda, Kurulumuzun K.2010/384 sayılı kısa kararındaki gerekçe dikkate alınarak ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek ve hukuki takdir ve tavsif kurulumuza ait olmak üzere, FDT'nın 37.maddesi uyarınca, 4 Resmi Müsabakadan Men Cezasının (üyeler D.Tolga Aytöre ve Yener Ünver'in suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi nedeniyle cezada indirim yapılarak, cezanın 3 Resmi Müsabakadan Men Cezası şeklinde değiştirilerek onanması şeklindeki karşı oyu, üye Tanju Güvendiren'in kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi uyarınca cezanın tamamen kaldırılması şeklindeki karşı oyu ile) oyçokluğu ile ONANMASINA, (K.2010/386)

[PAGE]

 

 

5. Ümit Karan'ın, PFDK'nun 09.11.2010 tarihli 2010 - 2011/410-424 sayılı kararına karşı E.2010/368 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda, Kurulumuzun K.2010/384 sayılı kısa kararındaki gerekçe dikkate alınarak ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek ve hukuki takdir ve tavsif kurulumuza ait olmak üzere, FDT'nın 37.maddesi uyarınca, 4 Resmi Müsabakadan Men Cezasının (üyeler D.Tolga Aytöre ve Yener Ünver'in suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi nedeniyle cezada indirim yapılarak, cezanın 3 Resmi Müsabakadan Men Cezası şeklinde değiştirilerek onanması şeklindeki karşı oyu, üye Tanju Güvendiren'in kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi uyarınca cezanın tamamen kaldırılması şeklindeki karşı oyu ile) oyçokluğu ile ONANMASINA, (K.2010/387)

 

6. Volkan Arslan'ın, PFDK'nun 09.11.2010 tarihli 2010 - 2011/410-425 sayılı kararına karşı E.2010/369 numaraya kayıtlı dosyası incelendi. Yapılan müzakere sonucunda, Kurulumuzun K.2010/384 sayılı kısa kararındaki gerekçe dikkate alınarak ayrıntısı gerekçeli kararda belirtilmek ve hukuki takdir ve tavsif kurulumuza ait olmak üzere, FDT'nın 37.maddesi uyarınca, 4 Resmi Müsabakadan Men Cezasının (üyeler D.Tolga Aytöre ve Yener Ünver'in suçun vasıf ve mahiyetinin değişmesi nedeniyle cezada indirim yapılarak, cezanın 3 Resmi Müsabakadan Men Cezası şeklinde değiştirilerek onanması şeklindeki karşı oyu, üye Tanju Güvendiren'in kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi uyarınca cezanın tamamen kaldırılması şeklindeki karşı oyu ile) oyçokluğu ile ONANMASINA, (K.2010/388) karar verilmiştir.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.