7m

Çapkınoğlu

uzungöl yayla otel

Sağlık çalışanları bugün iş bırakıyor

Gün boyunca acil servisler hariç hizmet verilmeyecek. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen eylemde sağlık çalışanları 10 acil taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, “Halkın sağlığını korumayı

Sağlık 14.03.2014, 09:22
 Sağlık çalışanları bugün iş bırakıyor

Gün boyunca acil servisler hariç hizmet verilmeyecek. 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen eylemde sağlık çalışanları 10 acil taleplerinin yerine getirilmesini istiyor. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, “Halkın sağlığını korumayı önceleyen bir sağlık sistemi için alanlarda, omuz omuza görevde olmaya davet ediyoruz. Mücadelemiz insanca bir yaşam ve insanca bir sağlık hizmeti sunabilmek” dedi.


Eylemi Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği'nin birlikte düzenliyor.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@