Genel Kurulda ele alınan organize sanayi bölgeleri kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarının görüşmeleri, hükümet ve komisyon temsilcisinin yerine oturmaması üzerine ertelendi.

Bunun üzerine gündemin ikinci sırasında yer alan, öğrenci affını içeren Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine geçildi.

Tasarı üzerinde ilk sözü, CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter aldı.

Tasarı, 7 Haziran 1995 tarihinden itibaren her ne sebeple olursa olsun üniversitelerden ilişiği kesilenlere yeni bir hak verilmesini öngörüyor.