'Tarihi Eser Kaçakcılığı' konferansı

Trabzon Müze Müdürlüğü'nde görevli Arkeologlar Levent Alnıak ve Tuğba Toplar, yönetmenlikte yer alan eski eserlerin bulunmasından saklanmasına kadar geçen süreç ile tarihi eser bildirenlere ve kaçakçılarını ihbar edenlere verilecek ikramiye hakkında bilgi

Gündem 21.05.2010, 18:52
'Tarihi Eser Kaçakcılığı' konferansı

Trabzon Müze Müdürlüğü'nde görevli Arkeologlar Levent Alnıak ve Tuğba Toplar, yönetmenlikte yer alan eski eserlerin bulunmasından saklanmasına kadar geçen süreç ile tarihi eser bildirenlere ve kaçakçılarını ihbar edenlere verilecek ikramiye hakkında bilgi verdiler.

Arkeolog Tuğba Toplar, Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarını bulanlara, haber verenlere ve yakalayan kamu görevlilerine verilecek ikramiye ile ilgili yönetmenlikle ilgili olarak "Bu yönetmenliğin amacı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlara, varlığını haber verenler ile bunları yakalayan kamu görevlilerine devlet tarafından verilecek ikramiyenin tahakkuk ve tediyesine ait işlemleri belirtir. İkramiye esasları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, üstünde, yeraltında ve sualtında taşınır kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya varlığından yeni haberdar olan malik veya zilyetlerden bunu en geç üç gün içinde en yakın müzeye, köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber verenlere ikramiye verilir. Varlık, bulanın mülkü içinde ise yönetmenlik gereğince tespit edilecek değeri usulüne göre ödenerek müzelerce satın alınır, ayrıca ikramiye verilmez" dedi.
 

Toplar, eski eserlerin haber verilmesi, gerekse yakalayan kamu görevlilerine de ikramiye verileceğine dikkat çekerek "Varlık başkasının mülkü içinde ise ilgili yönetmenliğe göre takdir edilecek bedelin yüzde 80'i ikramiye olarak bulan ile mülk sahibi arasında eşit olarak paylaştırılır. Varlık, devlete ait arazide bulunmuş ise ilgili yönetmenliğe göre takdir olunca bedelin yüzde 40'ı buluna ikramiye olarak ödenir. Nerede bulunursa bulunsun haber verilen varlık, korunması gerekli nitelikte kültür ve tabiat varlığı olmadığı takdirde sahiplerine, müzelerce verilecek bir belge ile iade olunur. Belge ile iade olunan varlıklar üzerinde sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler.

Gizlenmiş sayılan varlıklar nerede olursa olsun yeni bulunup da süresi içinde haber verilmediğinden, gizlenmiş sayılan varlıkları haber verenler ile bunları yakalayan kamu görevlilerine usulüne göre tespit edilen değerin, 5 bin liraya kadar yüzde 30, 25 bin liraya kadar yüzde 25'i, 50 bin liraya kadar yüzde 15'i, 100 bin liraya kadar yüzde 10'u 100 bin liradan yukarı olan kısmı için yüzde 7.5'i oranlarındaki miktarı, haber veren ve yakalayan şahıslara ayrı ayrı ikramiye olarak ödenir. Gerek haber verenler ve gerekse yakalayan kamu görevlilerinin birden fazla olmaları halinde hesap edilen ikramiye aralarında eşit olarak paylaştırılır" diye konuştu.
 Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@