Ergenekondaki isimlere yasak

Mahkeme Heyeti, verdiği ara kararda, davanın 442. klasöründe MİT tarafından düzenlenen çizelgedeki bazı isimlerin gizli kalması gereken evrak olduğundan bahisle üzerlerinin kapatıldığının görüldüğünü hatırlattı.Savcılık ve MİT Müsteşarlığına müzekkere yaz

Gündem 03.02.2009, 22:37
Ergenekondaki isimlere yasak

Mahkeme Heyeti, verdiği ara kararda, davanın 442. klasöründe MİT tarafından düzenlenen çizelgedeki bazı isimlerin gizli kalması gereken evrak olduğundan bahisle üzerlerinin kapatıldığının görüldüğünü hatırlattı.

Savcılık ve MİT Müsteşarlığına müzekkere yazılarak, çizelgenin orijinal ve açık haliyle istendiğini belirten Mahkeme Heyeti, MİT tarafından “çok gizli” ibareli olarak gönderilen bu belge ve daha sonra gönderilen bilgi notları ile kitapçıklar üzerinde inceleme yapıldığını kaydetti.

Üzeri savcılık tarafından kapatılmış bir kısım kişiler hakkında herhangi bir soruşturma açılmamış olduğunu ifade eden Mahkeme Heyeti, bu çizelgedeki kimi kişilerin sosyo ekonomik ve siyasi konumlarına, MİT tarafından aslı gönderilen bu belgenin “çok gizli” ibaresiyle kayda bağlanmış olduğuna işaret etti.

Mahkeme Heyeti, üzeri kapalı bu kişilerin, isimleri açık ve davanın sanığı olan kişiler hakkında herhangi bir beyanları bulunmadığını kaydetti.

Davanın sanıklarının, iddianamede açıklanan beyan ve belgelere göre yargılamalarının sürdüğünü ve açıklanmayan şema içeriğine göre sanıklara herhangi bir suçlama getirilmediğini belirten Mahkeme Heyeti, bu şemanın alt kısmındaki notta da ne şekilde düzenlendiğinin açıkça belirtildiğini ifade etti.

Haklarında bu aşamaya kadar dava kapsamına göre herhangi bir işlem yapılmayan üzeri kapalı kişilerin, CMK'nın 187. maddesi de göz önünde bulundurulup yorumlandığında saygınlıkları ve haklarının zedelenme olasılığı bulunduğunu belirten Mahkeme Heyeti, bu doğrultuda yayın yasağı düşünülse bile, sanık ve avukat sayısının çokluğu, duruşmanın aleni olması, davanın ayrıntılarıyla medyaya yansıyor olması dikkate alındığında, bu tedbirin yalın olarak uygulanmasının etkili ve yeterli olmayacağı sonucuna varıldığını bildirdi.

Mahkeme Heyeti, bu kişilerin kişisel hak ve özgürlüklerinin dikkate alınması ve korunması gerektiği gibi hususlar göz önüne alındığında, belgelerin orijinal ve açık haliyle açıklanmamasının, yargılaması sürdürülen sanıkların savunmasına herhangi bir şekilde kısıtlama getirmeyeceği dikkate alınarak, bu belgelerin orijinal haliyle açıklanmamasını karara bağladı.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@