7m

uzungöl yayla otel

Binlerce hastayı ilgilendiren karar

Sağlık Bakanlığı, “Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler sevk eden hastane tarafından karşılanır, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret farkı da alınamaz” ibaresinin Danıştay Onuncu Dairesi tarafından kaldırıldı

Gündem 25.03.2014, 17:34
Binlerce hastayı ilgilendiren karar

Sağlık Bakanlığı, “Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler sevk eden hastane tarafından karşılanır, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret farkı da alınamaz” ibaresinin Danıştay Onuncu Dairesi tarafından kaldırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, basın da yer alan “Özel hastanede tedavi görürken, başka bir hastaneye sevk zorunluluğu gerektiren bir komplikasyon geliştiğinde, hasta artık hastaneye bu yanlış tedavinin de parasını ödemek zorunda kalacak“ şeklinde haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinde yer alan “Söz konusu hastanın transferi ve transfer edildiği hastanelerdeki teşhis ve tedavisi ile ilgili ücretleri tıp merkezi tarafından karşılanır” ibaresini Danıştay Onuncu Dairesi tarafından iptal edildiği kaydedilerek şöyle denildi:


“İptal gerekçesi olarak, “Tıbbi müdahalelere bağlı olarak gelişen komplikasyon ve benzeri durumların her zaman kusurlu bir müdahaleye bağlı olmayacağı tartışmasızdır. İlgililerin kusurunun olmadığı durumlarda bu müdahalelerden kaynaklanan zararın tazmininden de sorumlu tutulmaması gerekmektedir. Kusurlu bir tıbbi müdahale olmaksızın tıp merkezlerini hastaların sevk edildiği hastanelerde yapılan teşhis ve tedavi masraflarından sorumlu tutmak hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Kaldı ki müdahalenin kusurlu olup olmadığı, zararın bu müdahaleden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ve tıp merkezlerinin bu zararın tazmininden sorumlu tutulup tutulmayacağı açılacak bir tazminat davasının konusudur.

Bu durumda, tıp merkezinde yapılan bir müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar ve/veya yoğun bakım hizmetine ihtiyaç olan durumlarda hastanın sevk edildiği ve tedavisinin yapıldığı hastanedeki teşhis ve tedavi ile ilgili ücretlerin tıp merkezi tarafından karşılanacağı ve bu ücretin hastadan talep edilemeyeceği yolundaki düzenlemede hukuka uygunluk görülmemiştir” denilmektedir."

Bu sebeple söz konusu ibare 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile ilgili Yönetmelikten çıkarılmıştır."

Söz konusu düzenlemenin Danıştay Onuncu Dairesinin kararı olduğuna dikkat çekilerek "Danıştay Onuncu Dairesinin Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğinde yer alan düzenlemeye istinaden vermiş olduğu iptal kararı gözetilerek aynı konuda düzenleme bulunan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yer alan “Hastanın nakli ve sevk edildiği hastanedeki tedavisiyle ilgili zorunlu giderler sevk eden hastane tarafından karşılanır, hastadan talep edilemez. Hastadan ücret farkı da alınamaz” ibaresi de yürürlükten kaldırılmıştır" ifadesi kullanıldı.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@