Fındığın tek alternatifi...

Giresun Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılığın sorunları ile bunlara getirilen çözüm önerileri belirtildi. Giresun'da kırsal alanda yoğun göçlerin yaşandığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun tarım ve hayvancılıktaki en önemli problemi teşkil ettiği ifade edildi.

Bölgesel 16.12.2008, 13:13 19.02.2020, 00:27
Fındığın tek alternatifi...

Tarım topraklarının miras yoluyla bölünmesi dolayısıyla ekonomik işletme bütünlüğünün bozulduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun sonucunda fındık bahçelerinin ekonomik getirisinin azaldığı, kırsal alandaki dinamik nüfusun azalması ile de fındık tarımında kültürel önlemlerin tekniğine uygun alınamaması sonucunda birim alandaki ortalama verimin düştüğü belirtildi.

Giresun'da hayvancılık alanında önemli sorunların yaşandığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi: "Yem bitkisi üretim alanları olmasına rağmen üretimin yetersizliğiyle kaba yem yüksek fiyatla civar illerden temin edilmektedir. Mera, yaylak ve kışlaklardan ilkbahar kritik periyodundan evvel otlatılmaya başlanılması, sonbahar kritik periyodundan önce otlatılmaya son verilmemesi nedeniyle, mera, yaylak ve kışlaklarda iyi mera bitkilerinin oranı azalarak erozyon tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bölgede

yetiştirilmesi ekolojik ve topoğrafik koşullar nedeniyle zorunlu olan Jersey ırkı sığırlardan elde edilen buzağıların diğer ırklara göre doğum ağırlığının düşük ve günlük canlı ağırlık artışının az olması nedeniyle erkek bireyler besiye alınmaktan kaçınılıyor. Mevcut barınaklar ise yetersiz ve hijyenik koşullardan uzak durumda. Altyapı yetersizliği, araç-eleman eksikliği ve köy yerleşim birimlerinin çok dağınık olması nedeniyle suni tohumlama hizmetleri de yaygınlaştırılmamıştır."

FINDIK ÜRETİMİNE UYGUN OLMAYAN ALANLARDA ÜRETİM DESTEKLENMEMELİ

Giresun'un en önemli tarım ürünü olan fındığın alternatifinin yine fındık olduğu belirtilen açıklamada, şu tavsiyelerde bulunuldu: "Fındık üretiminin planlanması ve dikim alanlarının belirlenmesi ile fındık yerine alternatif ürün yetiştirmeyi tercih eden üreticilerin desteklenmesine dair tebliğde belirtilen, fındık üretimine izin verilmeyen alanlar da fındık yerine ülkemizin ihtiyacı olan ve ithal edilen ürünlerin yetiştirilmesi teşvik edilmelidir. Fındık üretimine izin verilmeyen alanlarda fındık

ürününe hiçbir ad altında destekleme ödemesi yapılmamalıdır. Zira ilimizdeki fındığın yine alternatifi fındıktır. Ekolojik ve topoğrafik koşullar bunu zorunlu kılmaktadır. Ayrıca ilimizin ekolojik fındık yetiştiriciliği açısından son derece elverişli olup, dünyanın en kaliteli fındığı ilimizde yetiştirilmektedir."

Giresun Tarım İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,

Giresun'da yem bitkisi üretimi için Şebinkarahisar, Alucra, Çamoluk ve kısmen de Dereli ilçelerinin önemli potansiyel alanlarının mevcut olduğu anlatıldı. Yem bitkileri üretiminin toplam tarım alanı içindeki payının yüzde 2,24 olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Bu oranın yüzde 10 seviyelerine çıkarılması gerekmektedir. Son yıllarda bakanlığımızın yem bitkileri ekilişlerine vermiş olduğu desteklerden dolayı, ilimizde yem bitkileri ekiliş alanlarında artış göstermiştir. Bu uygulamaların artarak

devam etmesi ilimiz hayvancılığının en büyük ihtiyacı olan kaba yem açığının giderilmesinde faydalı olacak. 4342 sayılı kanun kapsamında mera yaylak ve kışlaklarda tespit, tahdit ve tahsis işlemlerinin tamamlanmasını müteakip mera ıslah projelerinin hayata geçirilebilmesi, kurulacak mera yönetim birlikleri vasıtasıyla mera yaylak ve kışlaklarımızın yeniden hayvancılık yapılabilir hale getirilebilmesi ve erken otlatmadan doğan iyi mera bitkilerinin azalmasını önleyerek erozyon tehlikesi de ortadan

kalkacaktır. İç kesimlerde modern ve ticari barınakların yapılması için düşük faizli kredi verilmesinin yanında, yatırım belirli bir yüzdesinin iadesi yoluyla teşvik edecek uygulamalar sağlanmalıdır."Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (1)
casa 13 yıl önce
Ançak,fındığın anavatanı Trabzon,Giresun ve ordu olarak kalırsa fındığın alternatifi yine fındık olur.Aksidurumda B.Karadenizde üretim devam eder ve bir yığın kalitesiz çinslerinin üretimine müsaade edilirse Trabzon,Giresun ve Ordu'nun fındık anavatanı olması hikayeye dönüşür.Doğrusu yok olmaktır ve anavata olarak B.Karadeniz kitaplarda okutulur.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@