7m

7m

hyundai

tamfinans

Trabzon Valiliği afet önlemlerini açıkladı

Afet önlemleri hakkında Trabzon Valiliği İl Afet ve Acil Durum açıklaması yaptı.

Trabzon 05.04.2022, 10:42
Trabzon Valiliği afet önlemlerini açıkladı

Trabzon Valiliği, afet önlemlerini açıkladı. Yapılan açıklamada afet halinde yapılacaklar sıralandı.

İşte Trabzon Valiliği’nden yapılan o açıklama;

İlgi talimatta, ülkemiz genelinde son aylarda etkili kar yağışları görülmüş olup, İlkbahar mevsiminde havaların ısınması ile birlikte dağların zirvesinde ve yamaçlarda biriken karların ani ve hızlı erimesiyle akarsuların debisinin artması sonucunda sel/taşkın, heyelan, kaya düşmesi ve çığ olaylarının tetiklenebileceği afet ve acil durum olaylarının yaşanabileceği değerlendirilmektedir.

Meydana gelmesi muhtemel jeolojik ve meteorolojik afet ve acil durumların öncesinde hazırlık, risk azaltma ve önleme çalışmalarının koordinasyonun Valiliğimizce (1 Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda) yürütülmesi. Bu kapsamda;

İlimizde, yerel yönetim, kamu kurum, kuruluşları ve özel sektörü dikkate alarak, merkez ve kırsal mahalleler/köyler ile orman alanlarını kapsayacak şekilde il genelinde duyarlı ve tehlikeli bölgelerin tespiti ve bu yerlere yönelik alınacak önlemlerin belirlenmesi, Riskli değerlendirilen yerlerde; ilgili kurum, kuruluş, belediye, muhtar ve halkın muhtemel tehlikeler hakkında bilgilendirilmesi, Güneye bakan yamaçlarda yer alan yerleşim yerlerinde; çığ, su baskını ve heyelan riski diğer alanlara göre daha fazla olacağından bu bölgelerde ikamet eden vatandaşlarımız daha dikkatli olmaları hususunda uyarılmaları, İlimizde kaya temeli derin ve eğimin olduğu alanlarda bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden vatandaşlarımızın, çok dikkatli olmaları, ikamet ettikleri bölgenin zemininde/toprağında meydana gelecek çatlak, toprak yarılması gibi hareketleri ivedi şekilde AFAD'a bildirerek daha güvenli alanlara gitmeleri hususunda bilgilendirilmeleri, Eğitim/öğretim yapıları, turizm merkezleri, karayolları, köprü ve viyadükler, menfezler, enerji ve haberleşme nakil hatları gibi kritik tesis ve alt yapıların bulunduğu yerlerin tehlike değerlendirmelerinin ilgili ve sorumlu birimler tarafından yapılarak gerekli tedbirlerin ivedi alınmasının sağlanması,

il genelinde önceki yıllarda afete maruz kalmış yerler ile heyelan, sel/taşkın, kaya düşmesi, çığ gibi jeolojik veya meteorolojik afetler nedeniyle nakline karar verilmiş ancak nakil işlemi tamamlanmamış) veya incelenmiş yerleşim yerleri, etkilendiği bilinen karayolu güzergâhları, enerji ve haberleşme nakil hattı güzergâhları, köy yolları, turizm alanları vb. özellikleri dikkate alınarak durumun tekrar etüt edilmesi ve tahliye gerekiyorsa ilgili iş ve işlemlerin ivedi olarak yürütülmesi, Tehlike değerlendirmesi yapılırken kütle hareketleri, yağış ve arazi durumu gibi hususların çoklu değerlendirmesinin yapılması, afet duyarlılığı veya tehlikesinin bütünleşik olarak ele alınması, AFAD tarafından Afet Risk Azaltma Sisteminde üretilen tehlike ve duyarlılık haritalarından faydalanılması, Afet ve acil durumlarda müdahale hizmetlerinin 24 Şubat 2022 tarih ve 31760 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'ne ve ‘Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre yürütülmesi, ayrıca çığ tehlikesine maruz kalması muhtemel yerleşim birimi bulunan yerlerde, Bakanlığımızca yayınlanan 2021/2 sayılı "Çığ Önlemleri ve Müdahale Faaliyetleri Genelgesi'ne uygun hareket edilmesi,

il Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünce yaşanması muhtemel söz konusu afetlere karşı ilgili basın ve yayın organları tarafından halkın bilgilendirilmesinin sağlanması,

Ayrıca bu kapsamda 22.10.2021 tarih ve 164105 sayılı Valilik Makam Oluru ile onaylanan Trabzon İl Afet Risk Azaltma Planı (Trabzon-İRAP) da görev verilen kurum ve kuruluşların planda yer alan eylemlerin uygulamasında herhangi bir gecikmeye mahal vermeden gerekli tedbirleri alarak, söz konusu ani yağışlardan dolayı meydana gelebilecek afetler ile ilgili eylemleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara da ivedilikle başlanarak, yapılan çalışmaların İRAP İzleme Değerlendirme Sistemine girişlerinin yapılması ve 11 Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bildirilmesi


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@