Trabzon'da balıkçı esnafının tepkisine neden olan su faturalarındaki yüksek katı atık toplama ve bertaraf ücreti bedelinin Araklı ilçesi Taşönü mevkisinde kurulan Katı Atık Entegre Tesisi'nin 235,40 TL+KDV olan bertaraf ve transfer ücretinin firmanın maliyeti karşılayamaması gerekçesi ile Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları için 630 TL+ KDV olarak Büyükşehir Belediye Meclisi kararı doğrultusunda revize edildiği kaydedildi.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bulunan Moloz mevkiindeki balıkçı hali esnafının tepki gösterdiği katı atık toplama ve bertaraf bedeli ile ilgili Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, “2872 Sayılı Çevre Kanunun 11. maddesi ile “Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetlerden yararlananlardan belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama taşıma ve bertaraf ücreti alınır” denilmektedir. Bu bağlamda; idareler Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin yönetmeliğe göre evsel katı atık tarifelerini 31/12/2023 yılına kadar hazırlamakla yükümlüdürler” denildi.

“Atıksu Altyapı ve Katı Atık Entegre Tesisine yaklaşık 160-170 milyon TL ödeme yapılacak”
Bertaraf ve transfer ücretinin firmanın maliyeti karşılayamaması gerekçesi ile 630 TL+ KDV revize edildiğinin belirtildiğini açıklamada, “Büyükşehir Belediyemiz bertaraf ve transfer ücreti için Sürmene Kutlulardaki düzenli depolama alanı için Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğine yılda ton başına 76,8 TL + KDV olmak üzere toplam 18 milyon 93 bin 861 TL ödeme yapmıştır.

2021 yılında Araklı ilçesinde Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan Entegre Katı Atık Değerleme ve Bertaraf Tesisi devreye girdi. 2021 yılı için katı atık transfer ve bertaraf ücreti olarak 149 TL + KDV olmak üzere toplam 36 milyon 980 bin 728 TL ödeme yapılmıştır. Bertaraf bedelinin fiyatı kurumun karşılayamayacağı hale gelince, Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre 2021 yılında 2022 yılında uygulanmak üzere meclis kararı ile evsel katı atık tarifeleri hazırlanmıştır.

Araklı Taşönü mevkisinde kurulan Katı Atık Entegre Tesisi 2022 yılında sözleşmesi gereği 235,4 TL +KDV bertaraf ve transfer ücreti ödenirken firmanın maliyeti karşılayamaması gerekçesi ile 235,40 TL olan bertaraf ve transfer ücreti Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ayları için 630 TL+ KDV revize edilerek, sonraki aylar için ise 3 aylık ÜFE +TÜFE/2 ortalaması oranında artış ile 2023 yılı için Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 160-170 milyon TL ödeme yapılacaktır. Bu uygulama genel bir uygulama olup, diğer büyükşehir belediyelerinin meclis kararları doğrultusunda alınmaktadır” ifadelerine yer verildi.