2023 Taşeron ve belediye işçilerine kadro gelecek mi? Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi Meclis gündemine taşındı. Sözleşmeliye kadro gelmesi durumunda; 4B’den 4A’ya geçiş olacak ve 3+1 modeline göre kadroya geçecek sözleşmeliler kademe, tayin ve izin hakkı elde edecek. Öte yandan belediye şirketlerinde çalışan işçiler de devlet memuru statüsüne geçip geçemeyeceklerini sorguluyor.

Peki, 2023 taşeron ve belediye işçilerine kadro gelecek mi? İşte son gelişmeler!

BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO SON DURUM
Kadro kapsamı dışında olanlar; sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli sağlık yöneticisi, sözleşmeli Meclis danışmanı ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarından oluşuyor.

TAŞERON VE BELEDİYE İŞÇİLERİNE KADRO GELECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise taşeron işçiye kadro konusu ile ilgili şunları söylemişti:

"Taşeron işçilerin kamuda kadrolu işçi haline gelmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda hükümetimiz önemli bir reforma imza attı. Yaklaşık 1 milyon işçiye kadro verildi.

O zamanlarda 90 bin işçi bu fırsattan istifade edemedi. Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor."

30 Ocak 2023 tarihinde EYT kanun teklifi maddelerini kamuoyuna açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, taşerona kadro konusuna da değindi. Akbaşoğlu, şunları söyledi:

"Taşeron olarak bilinen ve bizim yaptığımız düzenleme ile bu konuda daimi statüye işçi statüsüne geçen bütün yüz binlerce arkadaşımız, çalışanlarımız ile ilgili bir düzenlemede bulunuyoruz. Buna göre 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 23. ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu çalışan işçi kardeşlerimizin zorunlu olarak iş akdinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz. Emekliliği hak eden, taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün çalışanlarımız için ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Yüzbinlerce insanımızın da zorunlu emekliliğini bu kanun teklifi kapsamında ortadan kaldırmış oluyoruz."

Belediye şirket işçilerine kadro gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO
Sözleşmeli personele kadro düzenlemesi ile ilgili 12 maddelik yasa tasarısı Meclis’e taşınmıştı. TBMM’de kabul edilen yasa tasarısının Ocak ayı içerisinde yasalaşması bekleniyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek" demiş ve kanun teklifini önümüzdeki hafta yasalaştırmayı planladıklarını belirtmişti.

Yaklaşık 600 bin sözleşmeli personelin kadroya geçmesi bekleniyor. Mahalli idareler dahil 3 yılı dolmuş olan sözleşmeli çalışanlar bir yıllığına aday memurluğuna geçirilecek.

Kurumsal sözleşmeli personel ve mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmadan kadroya geçirilecek.

Sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlileri de süre aranmaksızın hemen kadroya geçişi sağlanacak.

SÖZLEŞMELİYE KADRODAN KİMLER YARARLANACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ATO Congresium'da düzenlenen "Sözleşmeliye Kadro Şöleni" programında sözleşmeliye kadro meselesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, sözleşmeliye kadro kapsamına girenleri şöyle açıkladı:

"Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin kadrolarına düzenleme yapıyoruz. Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma imkanları da bulunacak.
Yurtdışında eğitim, yemek ücreti yardımından faydalanma haklarına kavuşacak. Sözleşmenin feshedilmesi halinde tazminat ödenmemesi durumu son bulacak. Sözleşmeden geçen kardeşlerimiz de artık aynı haklardan faydalanabilecektir.

 SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI NELER?
Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

 Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.