Mahmut Efendi Trabzonspor'a beddua etti mi?

Haber61 - Haber Merkezi - Trabzonspor uzun zamandan beri resmi olarak şampiyon olamıyor. 2010 - 2011 yılındaki şike olaylarından sonra elinden çalınan şampiyonluk kupası sonrası Trabzon camiasında Din alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nun beddua ettiği ilerisi sü

Spor 16.12.2014, 14:16
Mahmut Efendi Trabzonspor'a beddua etti mi?

Haber61 - Haber Merkezi - Trabzonspor uzun zamandan beri resmi olarak şampiyon olamıyor. 2010 - 2011 yılındaki şike olaylarından sonra elinden çalınan şampiyonluk kupası sonrası Trabzon camiasında Din alim Mahmut Ustaosmanoğlu'nun beddua ettiği ilerisi sürüldü. Bu Bordo Mavili camiada yayılınca Cübbeli Ahmet Hoca bu duruma Vahdet gazetesine açıklık geldi. Konuyla ilgili  Cübbeli Ahmet,  Trab­zons­po­r’­un şam­pi­yon ol­du­ğu bir ak­şam kut­la­ma­lar ya­pı­lır­ken Mah­mut Efen­di Haz­ret­le­ri dı­şa­rı­dan ge­len gü­rül­tü­yü so­ru­yor.

Şam­pi­yon­luk kut­la­ma­sı ol­du­ğu­nu öğ­re­nin­ce “Bir da­ha şam­pi­yon ola­ma­sın­la­r” di­yor. Bu­nu ni­ye de­miş pe­ki? Ken­di­si de Trab­zon­lu ol­du­ğu için hem­şe­ri­le­ri­nin iç­ki­li kut­la­ma ya­pıp gü­na­ha gir­me­si­ni is­te­me­di­ği için bu­nu söy­lü­yor. Sev­gi­den do­la­yı. Bu­nu söy­le­di­ğin­de ben ya­nın­da yok­tum. Ama söy­le­di­ği­ni ben de ya­nın­da olan ki­şi­den duy­dum. Trab­zons­por Baş­ka­nı bu ko­nuy­la il­gi­li siz­le gö­rüş­tü mü di­ye so­ru­yor­lar. Ha­yır, böy­le bir gö­rüş­me ol­ma­dı. Fa­kat Efen­di Haz­ret­le­ri­ne her tür­lü in­san git­miş­tir bu ka­dar sü­reç içe­ri­sin­de.

Bu çok es­ki bir ko­nu. O ara­da baş­ka ho­ca­la­ra da gi­den ol­muş­tur. Do­la­yı­sıy­la be­nim­le il­gi­li bir şey yok. Be­nim za­ten aç­ma ka­pa­ma işi elim­de de­ğil. An­cak kut­la­ma­lar ya­pı­lır­ken kim­se ha­ram yol­la­ra bu­laş­ma­sın, iç­ki iç­me­sin, ka­dın er­kek ka­rı­şık eğ­len­me­sin. Al­la­h’­a hamd et­sin­ler.Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (13)
osman çakır 7 yıl önce
Evliyanın duasıda bedduasıda makbüldür bence hazır sağken gitsin hayır duasını alsınlar.
MuhammetTs 7 yıl önce
Sayın sıte yönetıcileri; Böyle haber yapıp asrın müceddıdi hocamız Mahmut ustaosmanoglunu bılmeyen tanımayan burdaki arkadaşlara bılmeden tanımadan anlamadan laf soyletıp buna sızde ortak oluyorsunuz biraz daha duyarli olun. En azından ona karşi yapılan yorumları yayınlamayın. (Sen kadır gecesı alem yapıp şampıyonluk kutlarsan tabiki din adami olarak o da hemşehrilerinin böyle yapmalarına gönlü razı olmayarak böyle bir şey söylemiştir belkide. Bende fanatığiz ama önce elhamdülillah müslümaniz.)
hasan hisoğlu 7 yıl önce
göya hocan beddua etmişte şikeyle hırsızlıkla şampiyonluklar alınmış emi.senin demene göre milyonlarca Trabzonspor taraftarının mutlu olmasını yıllarca senin hocan engellemiş bedduayla.eee allahın dostları böylemi olur cübbeli.
AHMED KARAKAYA 7 yıl önce
mizah izleyeceğinize bunları izleyin GÜLÜN GEÇİN.
numan altuntaş 7 yıl önce
beddua edilene değil edene döner bedduası döner kendisini bulur. eğer ettilerse bedduaları kendilerini bulur inşallah...
baska 7 yıl önce
O kadar bedduasi tutuyor şu zalim lere de beddua etsin ayıptır utanmadan her şeye dini alet etmeyin .yunus Emre der ki sermayesi din olanın klavuzu şeytandır....
fahri aydın 7 yıl önce
arkadaşlar beddua etme fayok burada.futbolun getirdiği iyi skor tabzon halkını yoldan cıkardığı için halkın günaha girmemesi için eğlenirken sapıtmamaları için yapılan bir duadır.beddua değil.halkın yoldan cıkmaması için yapılan bir hidayet duasıdır.günaha girmeyin die dua ediyor hoca efendi kötü oluyor bu nasıl iştir:?
Mehmet Kemal Türk 7 yıl önce
Hoca moca dinlemez ,ağzıma geleni söylerdim ! Ama işin içinde Mahmut hoca varsa biraz dikkatli olmak lazım., tekrar hayır duasını almak için uğraşalım.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@