banner526

banner533

banner513

Seçim takvimi bugün başladı

YSK'nın, 29 Mart 2009'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin belirlediği seçim takvimine göre, YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri bugün ilan edecek. Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul

Siyaset 01.01.2009, 09:48
Seçim takvimi bugün başladı

YSK'nın, 29 Mart 2009'da yapılacak mahalli idareler seçimlerine ilişkin belirlediği seçim takvimine göre, YSK, seçime katılabilecek siyasi partileri bugün ilan edecek. Siyasi partilerden mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını bugün YSK'ya bildirmeleri istenecek.

Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:

5 Ocak 2009 Pazartesi: Muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 08.00'de askıya çıkarılacak. 1 Ocak 2009 itibarıyla nüfus müdürlüklerinden alınacak nüfus sayısına göre, il seçim kurullarınca (2008 Mali Yılı sonuna kadar yeni kurulmuş ilçe ve belediyeler dahil) belediye ve il genel meclisi asıl ve yedek üye sayılarının, seçim çevrelerine göre tespiti yapılacak.

9 Ocak 2009 Cuma: Siyasi partilerin, mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını YSK'ya bildirmelerinin son günü.

24 Ocak 2009 Cumartesi: Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK tarafından kura çekilecek.

30 Ocak 2009 Cuma: 5 Ocak 2009'da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri saat 17.00'de askıdan indirilecek.

ŞUBAT AYI TAKVİMİ

1 Şubat 2009 Pazar: Muhtarlık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

2 Şubat 2009 Pazartesi: Hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde ön seçime ya da aday yoklamasına katılacaklar; büyükşehir belediye başkanlığı seçimi ile ilgili il seçim kurullarınca, belediye başkanlığı, belediye ve il genel meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili ilçe seçim kurullarınca ilan edilecek.

4 Şubat 2009 Çarşamba: Saat 08.00'de askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listeleri ayrı ayrı düzenlenerek, manyetik veya kağıt ortamında 'alındı belgesi' karşılığında siyasi partilere verilecek ve bu listelere karşı itirazlara başlanacak.

5 Şubat 2009 Perşembe: Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği listelerine ilişkin siyasi partilerce yapılacak itirazların son günü.

7 Şubat 2009 Cumartesi: Muhtarlık bölgesi askı listelerinde gerçekleşen tüm değişiklikler ile itiraz üzerine listeden çıkarılmalarına ve kayıtların dondurulmasına karar verilen seçmenlere ait bilgi değişikliği ile ilgili siyasi partilere verilen listelere yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

8 Şubat 2009 Pazar: Ön seçim–aday yoklaması yapılacak.

10 Şubat 2009 Salı: Muhtarlık bölgesi askı listelerindeki değişiklikler işlenerek kesinleştirilecek.

12 Şubat 2009 Perşembe: Sandık atamaları yapılacak. Kimlerin hangi sandıkta oy vereceği belirlenecek.

14 Şubat 2009 Cumartesi: Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasına başlanacak.

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basım işlemi ile ilgili gerekli ön hazırlıklara (matbaa ile anlaşma gibi) başlanacak.

17 Şubat 2009 Salı: Siyasi parti ilçe başkanlıklarının; belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ayrı ayrı düzenleyerek, ilçe seçim kurullarına, 'alındı belgesi' karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

Büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıklarının, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 'alındı belgesi' karşılığında CD ve kağıt ortamında en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü.

Bağımsız adaylıklarını koyacak kişilerin adaylık için başvurularının son günü. (Saat: 17.00'ye kadar)

18 Şubat 2009 Çarşamba: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

19 Şubat 2009 Perşembe: Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.

20 Şubat 2009 Cuma: Saat 08.00'de geçici aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkan adayları ise il seçim kurulları tarafından mahallinde ilan edilecek.

İl ve ilçe seçim kurullarınca, geçici adayların, kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunup bulunmadığı doğrudan incelemeye alınacak.

21 Şubat 2009 Cumartesi: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü.

Geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde il ve ilçe seçim kurullarınca yapılan incelemelerin son günü.

İl veya ilçe seçim kurullarının incelemeleri sonucunda ortaya çıkan seçilme yeterliliğine ilişkin eksikliklerin il seçim kurullarınca ilgili aday ve siyasi parti il başkanlığına; ilçe seçim kurullarınca da ilgililere ve siyasi parti ilçe başkanlıklarına bildirilmesinin son günü.

23 Şubat 2009 Pazartesi: Geçici olarak ilan edilen aday listelerine karşı ilgili ilçe seçim kuruluna, büyükşehir belediye başkan adaylığı için ilgili il seçim kuruluna yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü.

25 Şubat 2009 Çarşamba: İlgililerin ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna, il seçim kurulunun büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin kararlarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna itirazlarının son günü.

2972 sayılı Kanun'un 15/2. maddesine göre adaylar hakkında adaylık koşullarında noksanlık veya aykırılıklar nedeniyle yapılacak itirazların il seçim kurulunca, büyükşehir belediye başkanlığı adaylarına ilişkin olarak da YSK'ca kesin karara bağlanmasının son günü.

26 Şubat 2009 Perşembe: Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanacak.

27 Şubat 2009 Cuma: YSK'nın il seçim kurulu, il seçim kurulunun ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılmış itirazları kesin karara bağlamasının son günü.

Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine kesin olarak verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik meydana gelmesi halinde, bu durum ilçe veya il seçim kurullarınca siyasi partilere bildirilecek.

28 Şubat 2009 Cumartesi: Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin siyasi partilerce tamamlanarak ilgili seçim kurullarına bildirilmesinin son günü.

MART AYI TAKVİMİ

1 Mart 2009 Pazar: Kesin aday listeleri (bağımsız adaylar dahil) ilçe seçim kurullarınca, büyükşehir belediye başkanlığı için il seçim kurullarınca ilan edilecek.

İl seçim kurullarınca, birleşik oy pusulalarının basımına ve basımı tamamlandıkça bir plan dahilinde ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına ve teslimine başlanacak.

19 Mart 2009 Perşembe: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

23 Mart 2009 Pazartesi: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılması tamamlanacak ve dağıtılmayanlar oy torbalarına konulmak üzere ilgili ilçe seçim kurulları başkanlıklarına teslim edilecek.

28 Mart 2009 Cumartesi: Saat 18.00'de seçim propagandası sona erecek.

29 Mart 2009 Pazar: Oy verme günü. Saat 00.00'da seçim yasakları sona erecek.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@