Sivil topluma hibe desteği

   T.C İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlı’ğının adı ve teşkilat yapısı değişerek Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü oldu ve yeni adıyla 29.01.2019 tarihinde derneklere yönelik hibe desteğini açıkladı. 

   Derneklerin kapasitelerini geliştirmesi, kamu kurumları ile olan ilişkilerini arttırması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlaması, toplumsal sorunlara çözüm bulunması hibe programının temel amacıdır.

   Dernekler Kanununun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler ile derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar bu hibe programına başvuruda bulunabilirler. 

   İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan dernekler, derneklerin şube ve temsilcilikleri, projesinin değerlendirme ve uygulama süreci devam eden dernekler bu hibe programı kapsamına alınmamıştır.

   Yıl içerisinde başvuru yapan derneğin projesi yıl boyunca geçerli olacaktır. 2019 yılının sonuna kadar 11 aylık bir süre vardır bu nedenle bu yıl içerisinde uygulamayı düşündüğünüz projeleri başvuru rehberine ve ilgili mevzuata uygun, gerçekçi, tutarlı ve uygulanabilir olarak hazırladıktan sonra biran önce başvuru yapmak gerekmektedir.

   Bu destek kapsamından faydalanmak amacıyla projelerin şu konulardan en az birini içermesi gerekmektedir.
*    İnsan hakları, demokrasi ve aktif vatandaşlık bilincinin arttırılması,
*    Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum işbirliği, sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin arttırılması, 
*   Kadın hakları, aile yapısının korunması, aile içi şiddetin önlenmesi,
*    Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşma sağlanması, işbirliği ve etkileşimin arttırılması, 
*    Toplumun öncelikli ihtiyaç ve sorunlarına çözüm sağlayabilecek ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunabilecek projelerin desteklenmesi, 
*    İstihdamın arttırılması,
*    Tarih, medeniyet, kültür değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve ihyası,
*   Eğitim, kültür, sağlık, spor konularındaki projelerin desteklenmesi,
*   Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
*   Şehit yakınları ve gaziler ile terör olaylarına maruz kalmış vatandaşların desteklenmesi,  
*    Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,  
*    Göç ve uyum
   Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılında destekleyeceği projeler için genel bir bütçe vardır bu nedenle hazırlanacak olan projelerin bütçesi için bir alt ya da üst sınır bulunmamaktadır. Genel bütçe bitene kadar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü proje başvurularını kabul edecektir.
   Proje başvuruları, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün kurumsal internet sayfası olan www.dernekler.gov.tr adresinde yer alan Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik (online) olarak yapılacaktır.
   Sivil toplum kuruluşlarının daha aktif çalışmalar ortaya koyabilmesi için bu gibi fırsatları iyi değerlendirmesi gerekmektedir.

YORUM EKLE