banner539

banner526

banner533

banner513

Zahit Akman istifa etmemiş

RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın avukatı aracılığıyla yapmış olduğu basın açıklaması şöyle: Milliyet Gazetesinde müvekkilim A. Zahid AKMAN hakkında; "RTÜK Başkanı Yalan Söyledi" aynı tarihli Vatan Gazetesinde de "Armada'da 7 Milyon Dolarlık Hissesi Çıktı" başl

Medya 21.09.2008, 18:21
Zahit Akman istifa etmemiş
RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın avukatı aracılığıyla yapmış olduğu basın açıklaması şöyle:

Milliyet Gazetesinde müvekkilim A. Zahid AKMAN hakkında; "RTÜK Başkanı Yalan Söyledi" aynı tarihli Vatan Gazetesinde de "Armada'da 7 Milyon Dolarlık Hissesi Çıktı" başlıklı haberler yer atmıştır. Bu haberlerde yer alan iddialar gerçeği yansıtmadığı gibi hukuki ve ahlaki olmayan yorumlarda içermektedir.

Gerçeğe aykırı bu iddialara ilişkin olarak kamuoyunu ilk elden bilgilendirilmesi gereği ortaya çıkmıştır.
3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 9. Maddesinde Kurul Üyeleri'nin uyması gereken Yasaklar düzenlenmiştir. Bu maddeye göre ticaret yapma yasağı,

* Radyo ve televizyon hizmetleri alanında herhangi bir yüklenme işine giremez.

* Özel radyo ve televizyon şirketlerinde ve bu şirketlerin doğrudan veya dolaylı ortaklık bağı bulunan şirketlerde ortak veya yönetici olamaz,
* Özel veya kamu yaym kumaşlarına görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı olarak taraf olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz, şeklindedir.

Müvekkilimin basın toplantısında da beyan etüği Üzere; bu madde kapsamında hiçbir ticari faaliyeti yoktur. Dolayısı ile müvekkilim yalan söylemiş değildir. Müvekkilimi yalancılıkla itham edenler bu hususu çok iyi bilmektedirler.

Kamuoyu tarafmdan sadece internete girilerek öğrenilebilecek bilgi ve belgeleri sanki gizli saklı bilgi ve belgelenmiş gibi manşetten haber olarak vermek ve müvekkili yalan söylemekle İtham ederek gerçekleri karartmak artık bazı basın organlarının yayıncılık ilkesi haline gelmiştir. Bu hususu hayretle ve esefle takip ediyoruz.

HİSSE DEVRİMİM" İLE İLGİLİ TARİH BİLGİSİ TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR

Müvekkilim bu hisseleri, 26.08.2003 tarihinde RTÜK üyesi ve başkanı olmadan önce devralmıştır. Haberi yapan kişiler bu konuda iyi niyetli olsalar idi; internet ortamında yer alan 11.12.2006 tarihli 6701 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nin 63'üncü sayfasında yer alan bu bilgiyi açıkça görebilirlerdi.

Müvekkil AKMAN; henüz RTÜK Başkanı olmadan önce Hayat Yapı Ticaret ve Yatırım Ltd. ştl. isimli şirkette hissedar olan kardeşi Turgut AKMAN'ın hisselerinin bir kısmını satın almıştır. Satın alınan bu hisseler Armada'nın takribi olarak %1 payına tekabül etmektedir. Bu hisse devri 06.12.2006 tarihinde değil. 26.08.2003 tarihinde yapılmıştır. Kamuoyu bu hususta Vatan ve Milliyet gazeteleri tarafından kasten yanıltılmıştır. Bu bilgi ticaret sicil gazetesinde açıkça görülmektedir.

MÜVEKKİLİN BU HİSSELERİ DEVRALMASI TİCARİ FAALİYET YASAĞI KAPSAMINA GİRMEZ

Yukarıda da İzah ettiğimiz üzere müvekkilin bu şirkette hissedar olması; 3984 Sayılı Kanunun 9. Maddesine aykırı olmadığı gibi. yukarıda izah edildiği üzere RTÜK üyesi veya Başkanı olmasına da engel değildir.

Öte yandan Danıştay 1. Dairesl'nin ve Danıştay 5. Dairesi'nin yerleşmiş kararlarında; "Limited Şlrketler"de hissedar olmanın ticari faaliyet yasağı kapsamında değerlendirllemeyeceğl açıkça belirtildiği gibi Devlet Personel Başkanlığı'nın 1994 yılında verdiği bir görüşte; ticari şirketlerde "yönetici - yetkili" olunmadan hissedar olunmasının ticari faaliyet yasağı kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtilmiştir.

Eğer haberi yapan kişilerin gerçekleri yazma gayesi olsa idi; en azından bu husustaki yargı karalarına yer vermesi gerekirdi. Ancak haber sadece müvekkilimi karalamak ve saygınlığını yok etmek amacına matuftur.

ADI GEÇEN ŞİRKET BİR YATIRIM ŞİRKETİDİR VE TİCARİ FAALİYETİ YOKTUR

Müvekkilin hissedar olduğu şirket bir gayri-menkui yatırım şirketi olup kira gelirleri dışında herhangi bir ticari işte yer almamaktadır. Bu husus ilgili şirketin Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan kararları ile de sabittir. Müvekkilim bu ticaret şirketindeki paydaşlığı ite ilgili ticari bir faaliyeti yoktur.

BU HİSSE MAL BEYANINDA BİLDİRİLMİŞTİR

Müvekkilin ilgili şirketteki hisseleri; RTÜK üyeliğine seçildikten sonra verdiği mal beyannamelerinde de yer almıştır. Dolayısı ile bu husus kamuoyundan ve resmi kurumlardan gizlenmiş bir durum değilken sanki usul ve yasaya aykırı bir durummuş ve yeni öğrenilmiş gibi haberlere yansıtılması habercilik ve gazetecilik değil sadece ve sadece haysiyet cellâtlığıdır.

Müvekkilim bu hisseleri, 26.08.2003 tarihinde arsa değeri üzerinden tüm birikimini ortaya koyarak ve kısmen de borçlanarak satın almıştır. Yani manşetten verildiği gibi müvekkilim 7 milyon dolarlık hisse almış değildir. Manşetteki iddiaları İle haberin içeriği arasındaki tezat da zaten bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkça göstermektedir.

Müvekkilimin RTÜK üyesi seçilmesinden sonra ticari faaliyetlerde bulunduğu iddiasına dayanak yapılan 08.02.2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi incelendiğinde bu gazetede paydaşlar kurulunun şirket müdürü seçilmesi kararının yayınlandığı görülecektir.

Paydaşlar kurulunun şirkete müdür seçmesi müvekkilimin görevine engel bir durum olmadığı gibi bir ticari faaliyette değildir. Durum bu kadar açıkken sanki hukuki olmayan bir işlem yapılmış gibi haber yapılması hangi yayıncılık ilkesi ve ahlaki ile açıklanabilir?

Bu haberlerin tek sebebi müvekkilime duydukları husumet; tek amacı ise karalamak ve çamur atmaktır. Kamuoyu haberlerin arakasındaki bu gizli niyeti çok iyi görmektedir.

MÜVEKKİLİM GÖREVİNİN BAŞINDADIR VE İSTİFA ETMEMİŞTİR.

21.09.2008 tarihinde bazı internet sitelerinde bir RTÜK üyesinin iddialarına dayanılarak müvekkilimin İstifa edeceği ve uygun zamanı beklediği haberleri yer almıştır.

Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Müvekkilim görevinin başındadır ve gerçeğe ayKırı bu haberlerden dolayı da görevini bırakacak değildir.
Müvekkilim hakkında onun görevi İle ilgili hukuka aykırı tek bir eylem ve işlemi yokken sadece karalayıcı iddia ve iftiralardan dolayı istifasını bekleyenler umduklarını bulamayacaklardır. Alnı ak ve başı dik şekilde ilk günden beri yaptığı gibi görevinin hukuk çerçevesinde ve görev sorumluluğu İçinde devam ettirecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

A.Zahid Akman Vekili Ali YILDIZ
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@