23.12.2017, 18:01

Küreseli bilmeyen yerele katkı veremez

Değerli okurlar; “Spor Şehri Trabzon” tasavvuru için bu kere 21 Aralık Valilik A Toplantı salonunda, Trabzon’un atanmış ve seçilmişleri ile buluşuldu. Üst düzey toplantıya Sayın Vali Yücel Yavuz, atanmış ve seçilmişler ile DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman ve İstanbul’dan izlemeye gelenler de oldu.  

KTÜ BESYO müdürü Doç. Dr. Fatih Bektaş; Haziran - Temmuz aylarında sporun paydaşları ile yapılmış olan beş tarama toplantısının sonuçlarını sıraladı: Yetenek seçimi, Spora destek, Spor tesislerinin verimliliği,  Sporda farkındalık oluşturma, Spor kültürü oluşturma, İşbirliği, Eğitim, Uzman eksikliği, Branş çeşitliği, sorun belirleyememe en fazla üzerinde durulan sorunlu alanlar

Spor Şehri Trabzon olabilmenin beş koşulu

Birincisi, net bilgi, etkin koordinasyon ve odaklanma olmadan, sporda da en iyi skorları yakalamanın mümkün olmayacağıdır. *

Dünyada en üst performansları gerçekleştiren sporcuların uygun yaşlarda saptandığı bilinmektedir. Bizim de uygun yaşlarda yetenekleri yakalamamız gereklidir. Bunun için “yetenek saptanması” ve geliştirilmesi ancak  bir “performans ölçüm merkezlerinde” yapılabilir, gelişimlerini ise branş özelliklerıne ve yaşlara göre özel olarak tasarlanmalıdır. Trabzon’da “performans ölçüm merkezi kurmalıdır”; sayısallaştıramadığımız hiçbir norm iyileştirilemeyeceği kuralını aklımızdan çıkarmamalıyız. 

Fransa, Almanya ve ABD’de sayıları iki elin parmağını geçmeyen sayıda var. Bizde ise yok.

İkincisi, Spor Kenti Trabzon’un stratejilerini tanımlamadan ve ulusal ve küresel anlamda ileri düzeyde iletişim ve etkileşime girmeden istenen sonuçlara ulaştırmamız mümkün değildir. 

Ölçümlerin bir data (değerli bilgi) olarak kayıt altına alınması ancak bir veri işleme merkezinin de kurulmasını elzem kılmaktadır.

Üçüncüsü, dünya genelindeki spordaki eğilimlerin yarattığı fırsatların izlenmesi ve içselleştirmesi; sürdürebilir bir spor şehri olmanın olmazsa olmazıdır. Bunun için “Spor bilimleri enstitüsü” kurulmalıdır. Ancak bu şekilde etkili ve sürdürülebilir bir spor şehrinden, katma değerli işler yapıp, yerel kalkınmaya katkı yapması, büyüme yaratması beklenebilir.

Dördüncüsü, sporda varlıklarımızı  değerlendirirken hüner ve yaratıcılık düzeyini yakalayamayan toplumlar kaynak israf eder. İşbirliği esastır.

 Beşincisi, öngörme-önlem alma disiplinini ve ödünsüz gözetim ve denetimle geri-bildirim döngüsünü kapsayıcı kurumlar aracılığıyla sürekli gözden geçirilmelidir.

Bu son toplantıya önemli bir katkıyı da “Türkiye Veri İşleme Merkezi” (TÜVİMER) yönetim kurulu Başkanı Kurtuluş Altun kısa sunumu ile yaptı.

Beklenir ki Kalkınma Bakanlığı final raporundan sonra Trabzon’a yepyeni bir gelecek tasavvurunu çizer, biz de içselleştiririz. 

 *• Rüştü Bozkurt Dünya Gazetesi (23 Kasım 2017)
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@