Kurulan merkez ile ilgili KTÜ Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Murat Erkut şu bilgileri verdi:

Gastrointestinal Motilite Testi Nedir?
Gastrointestinal Motilite Testi; sindirim kanalının üst kısmında yemek borusu gövdesi ve yemek borusunun mideye açılan kısmının, alt kısmında ise kalın bağırsağın son kısmı olan rektum ve anüs bölgesinin normal (fizyolojik) veya anormal (patolojik) çalışma durumunun değerlendirilmesidir.

KTÜ'de yeni laboratuvar kuruldu! Gastrointestinal Motlile'de yanlış tedaviler azalacak

Gastrointestinal Sistem ile İlgili Birçok Şikâyetin Testini Yapabileceğiz
Yutma güçlüğü, ağrılı yutkunma ve toplumda oldukça sık görülen reflü hastalığına bağlı olabilecek göğsün orta kesiminde yanma, ağıza acı su gelmesi ve göğüs ağrısı şikâyetleri olan hastalarda, yemek borusunun normal çalışıp çalışmadığının manometri (basınç ölçümü) ile ve özellikle reflü düşünülen hastalarda, yemek borusuna mideden kaçan asit miktarının pH metre (asit ölçümü) ile değerlendirilmesi gerekir. Benzer şekilde büyük abdest kaçırma veya ilaç tedavisi ile düzelmeyen kronik kabızlık problemi olan hastalarda ise rektum ve anal kanal kasılma ile gevşemelerin normal olup olmadığının manometri (basınç ölçümü) ile değerlendirilmesi gereklidir.

KTÜ'de yeni laboratuvar kuruldu! Gastrointestinal Motlile'de yanlış tedaviler azalacak

Yanlış Tedaviler Azalacak
Saydığımız şikâyetlerle bize başvuran hastalarda; fazla sayıda hatta bazen uygunsuz tetkikler yapılmasına rağmen doğru tanı konulamayabiliyor. Bu hastalar, farklı uzmanlık dalları (göğüs hastalıkları, kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, romatoloji…vb.) arasında gidip gelmekte veya aynı uzmanlık dalında farklı doktorlara başvurabilmektedir. Çoğu zaman şikâyetlerde düzelme olmaması nedeniyle başvurulan farklı doktorlar tarafından şikâyeti ortadan kaldırmaya yönelik farklı ilaçlar reçete edilmektedir.

Tüm bu durumlar bir araya geldiğinde, ortada hayatı tehdit edici bir durum olmamasına rağmen hasta memnuniyetini, yaşam kalitesini gerek hastanın gerekse sağlık çalışanlarının iş gücünü ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle bu hasta gruplarında gerekli tanı ve tedavi yöntemlerinin uygun maliyetle ve en kısa sürede uygulanabilmesi ve var olan problemlerin net bir şekilde ortaya konulması çok önemlidir. 

KTÜ'de yeni laboratuvar kuruldu! Gastrointestinal Motlile'de yanlış tedaviler azalacak

Gereksiz Tetkik ve Uygunsuz İlaç Kullanımının Önüne Geçilecek 
Gastroenteroloji Kliniği bünyesinde yer alan, ülkemizde oldukça az merkezde bulunan ve güncel teknoloji destekli altın standart tanı yöntemlerinin KTÜ Farabi Hastanesi’nde uygulanabiliyor olması büyük önem arz etmektedir.

Bu sayede erken dönemde motilite bozuklukları tespit edilebilecek, gereksiz tetkik yapılmasının ve uygunsuz ilaç kullanımının önüne geçilerek ülke ekonomisine katkı sağlanacak, hasta memnuniyeti artacak, iş gücü kaybı önlenebilecektir.

En önemlisi, toplumdaki 5 kişiden 1’inde olan reflü ile ilişkili şikâyetlerin gerektiğinde değerlendirilebileceği bir nevi “Reflü Tanı-Tedavi Merkezi”ne sahip olduk.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Bilim Dalı bünyesinde kurulan “Gastrointestinal Motilite Laboratuvarı”nın ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu alandaki güncel teknolojik gelişmelerin tamamına yakınını içeren cihazlardan oluşan bu ünitenin kurulmasında desteğini esirgemeyen Rektörlüğümüze, Dekanlığımıza ve Başhekimliğimize teşekkür ederim.