banner526

Modern Pozitif Bilimler

banner513

30.06.2016, 12:13

İnsanoğlu dünyadan ne zaman silinecek?

Fosil kayıtlarına göre, Jeolojik zaman içerisinde, canlıların türlerinde ve bolluklarında 5 büyük yok oluş dönemi yaşanmıştır.
6. yok oluş döneminin temeli insanla birlikte 10.000 yıl önce atılmıştır.
Günümüzdeki tüm canlılarla birlikte insanların ne zaman ve nasıl yok olacağı, başka deyişle 6. dönem yok oluşun ne zaman, nasıl ve ne oranda gelişeceği bilinememektedir.
Bilinen şu ki, birbirini takip eden 5 büyük yok oluş döneminden sonra yaşanması büyük bir olasılık olan 6. büyük yok oluş döneminde insanoğlu hayat sahnesinden büyük bir oranda silinecektir.
 
 

4,5 milyar yıl geçmişi olan dünyamızda yaşam sürekli değildir.
Belirli zaman aralıkları ile yaşam sahnesi canlılar için perdesini kapatmış hayvan ve bitki türleri %70-96 oranında yok olmuştur.
Fosil kayıtlarına göre canlıların türlerinde ve bolluklarında görülen bu tür ani yok olmalar ve yaşamın yeniden başlaması insan tarihinden önce 5 kez gerçekleşmiştir.
Bu olay bilim dünyasında büyük yok oluşlar olarak bilinir.
Yeryüzündeki yaşam koşullarını silen ve belirli zaman sonra yeniden inşa eden sebepler nelerdir?
Jeolojik verilere göre, milyonlarca yıl önce yaşanan küresel ölçekteki yok oluşlarının ana nedenlerini iki grup altına toplamak mümkündür.
  1. Yer dinamiğine bağlı iç ve dış olaylar (Dünyanın iç ve dış olaylarındaki jeolojik anormallikler, volkanik faaliyetler, okyanusların ısınması ve oksijen yetersizliği, deniz seviyesindeki değişimler, iklim değişimi, buzullaşma vb.)
  2.  Evrenin kendi dinamiği ( Dünyaya asteroid çarpması ve asteroid yağmurları, enerjisi biten büyük yıldızların şiddetli patlaması-süper nova vb.)
Çoğu bilim adamlarına göre jeolojik geçmişte yaşanan 5 büyük yok olmayı günümüzde altıncı büyük yok olma izleyecektir.
Ancak öncekilerden farklı olarak canlılardaki 6. büyük yok oluşunun ana nedenlerinden biride bizzat insanın kendisidir.
Günümüzde yaşanan bu büyük yok oluşun ana nedenleri aşırı ve bilinçsiz avlanma, çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim değişimidir.
Şimdi sorulan soru şu: 10.000 yıl önce yaşam sahnesine çıkan insanoğlu için yaşam perdesi ne zaman ve nasıl kapanacak?
6. büyük yok oluş döneminde diğer canlılarla birlikte insanoğlu da yok olacak mı?
Bu soruya cevap vermek veya bu konuda yorum yapabilmek için daha önce yaşanmış 5 büyük yok oluşun özelliklerini aşağıdaki şekilde özetlemeğe çalışalım:Şekil1: Fosil kayıtlarına göre Jeolojik zaman içerisinde yeryüzünde yaşamış canlılar 5 büyük yok olma dönemi geçirmiş ve hayat sahnesinden silinmişlerdir. Çubuklar yok olma dönemlerini gösterir.
  1. YOK, OLUŞ % 85 450-440 milyon öncesi. Yeryüzünde yaşayan organizmalarının büyük bir çoğunluğu buzullaşma nedeniyle yok olmuştur.
  2. YOK, OLUŞ, % 70 370 milyon öncesi: Okyanusların oksijensiz kalması, deniz seviyesi yükselmesi vb. nedenlerden dolayı deniz canlılarının %70 oranında yok olmuştur.
  3. YOK, OLUŞ, % 96 251 milyon öncesi: Yeryüzünde yaşayan tüm hayvan ve bitki canlı türlerinin %96sı yok olmuştur.
Neden: etkin volkanizma ve atmosferin ısınarak karbondioksit miktarının artması.
Yeryüzünde yaşanabilir bir hayatın geri gelmesi 10-20 milyon yıl almıştır.
  1. YOK, OLUŞ, % 76 200 milyon öncesi: Süper kıta Pangeanın parçalanması ve kıtaların hareketine eşlik eden volkanik faaliyet, okyanusların asitleşmesi gibi nedenlerden dolayı bütün canlı türlerinin %76sı yok olmuştur.
  2. YOK, OLUŞ, % 70 66 milyon öncesi Asteroid çarpması, deniz seviyesinde düşüş, volkanik faaliyetlere bağlı olarak tüm canlı türlerinin %70 yok olmuştur.
  3. GÜNÜMÜZ : NE OLUYOR VE NE OLACAK?????: 10.000 yıl öncesine kadar Yeryüzündeki yaşam koşullarını zaman zaman yok eden dünya ve dünya dışı iki temel  faktör vardı.
Ancak 10.000 yıldan bu yana insanoğlunun da yaşama dâhil olması ile bu faktörler üçe çıkmıştır.
Aşırı nüfus artışı, insanın daha refah yaşam arzusu, çevre kirliliği, aşırı ve gereksiz avlanma, küresel ısınma ve mevsim değişikliği 6. yok oluşu hazırlayan sosyal ve küresel faktörlerdir.
Bu güne dek yaşanan 5 büyük toplu yok olma dönemlerinde neler olmuş ve yaşanmışsa, büyük bir olasılıkla 6. yok oluş döneminde de benzer olaylar yaşanacaktır.
6.yok oluş sürecinde, yani günümüzde, tüm diğer canlılar gibi insanoğlu da aynı akıbeti yaşayacak, diğer canlılarla birlikte büyük ölçüde yok olacaktır.
Ancak ne zaman, nasıl ve hangi oranda?
Yaşayan görür!
Yorumlar (1)
Yusuf 4 yıl önce
Kıyamet ne zaman koparsa o zaman silinecek

Gelişmelerden Haberdar Olun

@