YSK'dan kötü haber

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında nüfusu 2 binin altında olduğu gerekçesiyle kapatılması kararlaştırılan ve yasal süresi içi

Gündem 13.02.2009, 10:55
YSK'dan kötü haber

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında nüfusu 2 binin altında olduğu gerekçesiyle kapatılması kararlaştırılan ve yasal süresi içinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına iptal davası açmayan ya da bağlı oldukları il veya ilçelere katılma işlemlerini tamamlayan beldelerden 7'sinin yerel seçimlere köy, 19'unun da mahalle olarak katılmasına oybirliği ile karar verdi. 

YSK'nın, konuya ilişkin kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, 5747 sayılı kanun kapsamında bulunan ve yasal süresi içinde dava açan belde belediyelerin dava açtıklarına dair belgeleri YSK'ya sunduğu ve sunulan belgelerin doğruluğun, Danıştay 8. ve 10. dairelerinden, idare mahkemelerinden alınan bilgi ve belgelere göre saptandığı kaydedildi.

5747 sayılı kanunun geçici 1. maddesi uyarınca aynı kanunun ek 44 numaralı listesinde yer alan belediyelerin tüzel kişiliklerinin, 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan ilk genel mahalli idareler seçimi ile köye dönüştürülmesinin öngörüldüğü anımsatılan kararda, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda, Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçlarına yasal süresi içinde iptal davası açanlar ile yasanın yürürlüğe girdiği tarihinden önce katılma işlemi ile nüfusu 2 binin üzerine çıkmış olanlar ve sınırları itibariyle ''Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilmiş turizm bölge, alan ve merkezleri ve kültür turizm koruma ve gelişim bölgeleri'' kapsamında kalanlar ile ''Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca saptanan 2008 yılı turizm öncelikli yöreler'' listesinde yer alan belediyelerin, mahalli idareler seçimlerine belde olarak katılabilecekleri ve seçim iş ve işlemlerinin buna göre yürütülmesi gerektiği sonucuna varıldığı kaydedildi.

Buna göre YSK, Adrese Dayalı Nüfus Sayımı sonuçların yasal süresinde dava açmayan, Bitlis İli Hizan İlçesi Kolludere, Konya İli Hadim İlçesi Göynükkışla, Zonguldak İli Ereğli İlçesi Öğberler, Ankara İli Çamlıdere İlçesi Peçenek, Kırıkkale İli Keskin İlçesi Ceritmüminli, Kırıkkale İli Merkez İlçesi Ahılı, Adana İli Kozan İlçesi Hacıbeyli beldelerinin 29 Mart 2009 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine köy olarak katılmalarına karar verdi

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@