TSK, Askerlerin E-Postalarını Denetleyecek

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri öğrenciler tarafından gönderilen ve bunların kendilerine gelen posta gönderileri ilgilinin amiri tarafından denetlenebilecek.Türk Silahlı

Gündem 26.12.2014, 17:30 19.09.2017, 17:35
TSK, Askerlerin E-Postalarını Denetleyecek


Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle, uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri öğrenciler tarafından gönderilen ve bunların kendilerine gelen posta gönderileri ilgilinin amiri tarafından denetlenebilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TSK'DA BİRÇOK YENİLİK 

Yönetmeliğin "İzinler" ile ilgili maddesinde yapılan düzenlemeye göre, noksan hizmetlerini tamamlamakta olan erbaş ve erlere, noksan hizmetin tamamlatıldığı birlik/kurumun bulunduğu il/ilçe mülki sınırları içinde ikamet ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri kanuni yakınları yanına, ilgili fıkradaki gün sınırlamasına bağlı kalınmaksızın noksan hizmet sürelerinin her günü için ulaşım imkanları dikkate alınarak, noksan hizmetin tamamlatıldığı birlik/kurum amirliği tarafından mesai bitiminden ertesi günün mesai başlangıcına kadar gece yatısı izni verilebilecek.

ASKERİ KİMLİK KARTI

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, güvenlik ve istihbarat gibi nedenlerle Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek istisnai durumlar dışında, askeri kimlik kartlarını resmi ve sivil olarak her zaman üzerilerinde bulunduracak. Yetkili makamlarca talep edilmesi durumunda kimlik kartının gösterilmesi zorunlu olacak.

Askeri kimlik kartının kapsamı, içeriği, kullanılacak fotoğrafların özellik ve niteliği, hak sahipleri, şekli, ebadı ile yürürlük, değiştirme ve geçerlilik tarihleri, taklit, tahrif ve sahtecilikten korumak maksadıyla askeri kimlik kartı üzerine konulacak güvenlik unsurları, basım, dağıtım, personele teslimat, kullanım ve iptal aşamasında uygulanacak sistem ve teknoloji, giriş kontrol, elektronik imza, elektronik cüzdan gibi kart uygulamaları, kart ücreti, askeri kimlik kartının kaybı, özelliklerini yitirmesi ve değiştirilmesi halinde yapılacak işlemler ile diğer hususlar yönerge ile belirlenecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin; temin, yetiştirme, istihdam, emeklilik, ayırma, atama, yer değiştirme, görevlendirme, seferberlik ve özlük hakları gibi işlemleri ile askeri hizmetlerin yürütülmesine ilişkin diğer işlemler için ihtiyaç duyulacak kişisel verileri; amirleri ile Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca personel bilgi sistemlerinde ve özlük dosyalarında muhafaza edilecek. Burada belirtilen maksatlarla veya bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline ait kişisel veriler, kişilerin açık rızası olmadan işlenebilecek.

Askeri kimlik kartlarında kullanılmak üzere elde edilen, şahsi dosyalarda muhafaza edilen veya personel bilgi sistemlerinde bulunan kişisel veriler ve kayıtlar gizli olacak. Belirlenen amaçlar dışında kullanılamayacak.

Bu kayıtların tedbirsizlikle veya hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını, değiştirilmesini, yetkisiz olarak açıklanmasını veya aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı işlemleri önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkanlar ve uygulama maliyetine göre uygun teknik ve idari tedbirler alınacak.

Bu yönetmelik ve ilgili diğer kanun ve yönetmelik esaslarına uygun olarak işlenmiş olan kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinecek veya yok edilecek. İlgili kişi tarafından talep edildiğinde verilerin silindiğine dair belge düzenlenecek ve ilgilisine verilecek.

Bu madde kapsamında belirtilen işlemlerin yerine getirilebilmesi maksadıyla ihtiyaç duyulan nüfus ve adres bilgileri, Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanacak protokol esaslarına uygun olarak Kimlik Paylaşım Sisteminden elektronik ortamda alınacak. Bu veriler kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ihtiyaç duyulan diğer askeri makamlar ile elektronik ortamda paylaşılabilecek.

Askeri şahıslarla ilgili siciller ve diğer resmi kağıtlarda renkli fotoğraf kullanılacak. Bu amaçla çektirilecek fotoğraflar için kıyafet günlük elbise olacak. Baş açık ve tıraşlı olacak. Pasaport ve özel vazife belgesi alanların fotoğrafı yerine göre sivil veya resmi kıyafetli olabilecek. Bu fotoğrafların özellikleri, kullanım yerine göre nizamlarla belirlenecek.

POSTA GÖNDERİLERİ DENETLENECEK

Yönetmeliğe eklenen "Posta gönderilerinin denetlenmesi" maddesine göre, uzman erbaşlar hariç erbaş ve erler ile askeri öğrenciler tarafından gönderilen ve bunların kendilerine gelen posta gönderileri, ilgilinin amiri tarafından denetlenebilecek.

Bunlar tarafından yazılan mektuplar, zarfı kapatılmaksızın amirlerine teslim edilecek. Gönderilmesinde sakınca görülmeyen mektupların zarfları amirlerince kapatılarak tutanakla postaneye verilecek. Bunlara gönderilen ve açılıp denetlendikten sonra sahiplerine verilmesinde sakınca olmadığı anlaşılan mektuplar, "Görüldü" kaydı konulduktan sonra sahiplerine verilecek.

Kıta, karargah veya kurumun emniyet ve güvenliğini tehlikeye düşüren, istihbarat konusunda zafiyet yaratabilecek nitelikte olan, kişileri hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı olarak haberleşmelerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit ve hakareti içeren, kişinin hayatı ve sağlığı konusunda telafi edilemeyecek sonuçlar doğuracak olumsuz haber ve bilgiler içeren posta gönderileri erbaş ve erler ile askeri öğrencilere verilmeyecek. Bunlar tarafından yazılmış ise gönderilmeyecek.

Subay, askeri memur, askeri okul öğrencileri ile devlet memuru bayan personelin makyajı, aksesuar ve saç tuvaletine ilişkin esasları düzenleyen maddeye "astsubay" ifadesi de eklendi. Bayan subay ve astsubayların saçları, isteğe bağlı olarak kısa veya uzun olabilecek.

ASKER, SPOR KULÜBÜ KURACAK

Derneklerle münasebet" hükümlerini düzenleyen maddede yapılan değişikliğe göre,Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları kendi kıta, karargah ve kurumları içinde amatör askeri spor kulüpleri kurabilecek ve bu kulüplerde faaliyette bulunabilecekler.

Bu kulüplerin kurulmasına yönelik müracaatlar, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığına doğrudan bağlı komutanlıklarca Genelkurmay Başkanlığına gönderilecek. Uygun görülen spor kulübünün kurulması için teklif makamları tarafından ilgili makamlara müracaat edilecek.

Kurulan amatör spor kulüplerinde faaliyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının asli hizmet ve vazifelerini aksatmalarına müsaade edilmeyecek. Bu kulüplerin kurulması, müracaat esasları, faaliyet ve denetimleri Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenecek.

Harp ve vazife malulleri ile gaziler tarafından rehabilitasyon amacıyla kurulan spor kulüpleri Türk Silahlı Kuvvetlerine ait spor tesislerinden istifade etmek maksadıyla bulundukları yerdeki Garnizon Komutanlıklarına müracaat edecekler. Garnizon Komutanlıklarınca; garnizondaki askeri spor tesislerinin durumu ve müracaatla ilgili bir değerlendirme ile birilikte müracaat evrakları doğrudan Genelkurmay Başkanlığına gönderilecek. Genelkurmay Başkanlığınca izin verilen kulüpler, Garnizon Komutanlıklarınca belirlenen usul ve esaslara göre bu spor tesislerinden faydalanacaklar.

"KAMPLAR" İLE İLGİLİ DÜZENLEME KALDIRILDI

"Ordu pazarları" ile ilgili düzenlemenin yer aldığı "Ordu pazarları hususi kanunlara göre teşkil edilerek yürütülecektir" ifadesi ile "Orduevleri ve askeri gazinolar" başlıklı maddenin "Subaylar, askeri memurlar ve astsubaylar ile bunların emeklileri orduevlerinin ve askeri gazinoların tabii üyeleridirler" hükmü dışındaki diğer hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelikteki, "subay, askeri memur ve astsubaylarla ailelerinin dinlenme ve moral ihtiyaçlarını temin maksadıyla mahalli ve özel kampların tesis olunabileceğine, bu kampların ne zaman ve nerede açılacakları, süreleri özel veya mahalli olacaklarının, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığıtarafından tespit edileceğine, kampların işletilmesinde askeri nakil vasıtaları ve askeri eşyalardan istifade edileceğine" ilişkin hükümler ile "bir garnizona tayin edilerek gelen subay, askeri memur ve astsubayları karşılamak ve lojman veya boş olduğu tesbit edilen meskenlere yerleştirilmelerini veya girebilmelerini temin maksadı ile ekiplerin kurulmasına" ilişkin hükümler de kaldırıldı.


 Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (2)
Hüseyin 7 yıl önce
Zaten bunlar denetleniyordu yeni bir uygulama değil
TÜRK 7 yıl önce
TSK çalışıyor Ülkem gelişiyor.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@