alexa metrics

banner536

Memurlar için uzlaşma yok

 Partiler, yeni Anayasada farklı tanımlar nedeniyle ''Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri'' maddesinde uzlaşmaya varamadı. TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında toplandı. Komisyon, yeni

Gündem 12.02.2013, 19:35
Memurlar için uzlaşma yok

 

Partiler, yeni Anayasada farklı tanımlar nedeniyle ''Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri'' maddesinde uzlaşmaya varamadı.
 
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu bünyesindeki Yazım Komisyonu, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal başkanlığında toplandı. Komisyon, yeni anayasanın ''İdare'' bölümünde yer alacak ''Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri'' maddesini müzakere etti. 
 
Alınan bilgiye göre, görüşmelerde uzun süre memur ve kamu görevlilerinin yeni Anayasada nasıl tanımlanacağı konusu tartışıldı. AK Parti, yeni Anayasada ''Çalışanlar'', CHP ve MHP, ''Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri'', BDP ise ''Kamu Personeli'' ile ilgili tanımın yer almasını önerdi. 
 
AK Parti, ''Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler çalışanlar eliyle yürütülür. Kamu hizmetlerinin hizmet alımı yoluyla karşılanacağı haller kanunla düzenlenir'' hükmünün yer almasını istedi. 
 
CHP ve MHP; maddenin ''Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür'' şeklinde yazılmasını önerdi.
 
BDP ise maddenin, ''Kamu idarelerinin yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği görevler, kamu personeli eliyle görülür'' şeklinde olmasını istedi.
 
Partiler; bu kişilerin meslekte yükselmeleri, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri ile üst kademe yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesini, mali ve sosyal haklara ilişkin toplu sözleşme hükümlerinin saklı kalmasını, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak faaliyette bulunmakla yükümlü olmasını benimsedi. 
 
CHP ve BDP; ''Görevlerini yerine getirirken, kişiler arasında inanç ve düşüncelerinden ötürü herhangi bir ayrım yapamazlar'' ifadesinin, ayrı bir fıkra olarak maddede yer almasını istedi.
 
Partiler, bu kişilerin görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar hakkında ceza soruşturması açılmasının, ancak kanunda belirtilen hallerde idari mercin iznine bağlı kalmasını isterken, BDP bu fıkra hükmünü tekrar değerlendireceği notunu metne koydu. 
 
Yazım Komisyonu, çalışmalarını 13 Şubat Çarşamba günü sürdürecek. 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@