7m

7m

hyundai

Kıyak zamları Gül'e takıldı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, veto kararının gerekçeleri arasında, kamu vicdanında yol açılan rahatsızlık gösterildi.Açıklamada söz konusu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderilmesinin gerekçeleri söyle sunuldu:"Türki

Gündem 29.12.2011, 18:58
Kıyak zamları Gül'e takıldı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, veto kararının gerekçeleri arasında, kamu vicdanında yol açılan rahatsızlık gösterildi.

Açıklamada söz konusu kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na geri gönderilmesinin gerekçeleri söyle sunuldu:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 23/12/2011 tarihinde kabul edilen 6262 sayılı“Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” incelenmiştir.

İncelenen Kanun ile, diğer hususların yanında dışarıdan atanan bakanların ve milletvekillerinin emeklilikleri ile ilgili düzenlemelere de yer verildiği görülmüştür.

Anayasanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yolluklarını düzenleyen 86 ncı maddesinde 21/11/2001 tarihli ve 4720 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ödenek ve yollukları yanında emekliliklerinin de kanunla düzenlenmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ile bunların emeklilerinin Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilerek üyeliği sona erenlerin de ilgilerinin devam etmesi öngörülmüştür. Böylece, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin emeklilik işlemleri Anayasal dayanağa kavuşturulurken, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmeleri suretiyle de, farklı sosyal güvenlik kuruluşları ile ilgi kurulmasından doğan emeklilik haklarına ilişkin farklılığın giderilmesi, aynı emeklilik hak ve imkânlarına tâbi olmaları sağlanmıştır.

Ayrıca bu maddenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine ödenecek ödenek ve yollukların, kendilerine sosyal güvenlik kuruluşları tarafından bağlanan emekli aylığı ve benzeri ödemeler varsa bunların kesilmesini gerektirmeyeceğini hükme bağlayan ikinci fıkrası da, ilk fıkradaki değişikliğe paralel olarak, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından bağlanan emekli aylıklarının kesilmemesini sağlayacak şekilde değiştirilmiştir.

Anılan Anayasa değişikliğine ilişkin Anayasa Komisyonu Raporunda, yasama organı üyelerinin, siyaset kurumunun yapısı ve uzun süreci içinde saygınlıklarını emeklilik dönemlerinde de sürdürmek durumunda oldukları ve milletvekilliğinden sonra da toplumsal sorumluluklarının devam ettiği; siyasetin ve milletvekilliğinin sadece ekonomik durumları yüksek düzeyde olanların uğraş alanı olmaktan çıkarılması amacıyla da milletvekillerinin ve emeklilerinin durumlarının bir bütünlük içinde ele alınmasının gerektiği belirtilmiştir.

On sene önce yapılan söz konusu Anayasa değişikliğine rağmen, bunun gerektirdiği yasal düzenlemelerin gerçekleştirilememesi sebebiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin ve hatta Başkanlarının emekli aylıkları arasında önemli farklılıklar oluşmuştur.

İncelenen Kanunla 5510 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde yapılması öngörülen değişikliğin, Anayasanın 86 ncı maddesinde 2001 yılında yapılan değişiklikle yasama organına tanınan düzenleme yetkisi çerçevesinde gerçekleştirildiği ve bu suretle, emekli milletvekillerinin almakta oldukları aylıklar arasındaki eşitsizliğin giderildiği anlaşılmakta ise de, çerçeve 16 ncı madde ile 5510 sayılı Kanuna eklenmesi öngörülen geçici 38 inci maddenin birinci fıkrasında, 43 üncü maddede yapılan değişiklikle Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve dışarıdan bakanlık görevlerinde bulunanlara veya bu görevleri herhangi bir sebeple sona erenlere ödenecek emekli aylığının belirlenmesine esas % 42’lik oranın 31/12/2020 tarihine kadar % 60 olarak uygulanacağının hükme bağlanmasının gerekçesi anlaşılamamıştır.

Yasama organının söz konusu oranların belirlenmesi konusunda takdir yetkisi bulunmakla birlikte, emekli aylığının belirlenmesine esas olan oranın sekiz yıllık bir süre için yüksek oranda artırılarak uygulanmasının kamu vicdanında da rahatsızlığa yol açtığı görülmektedir.

Bu sebeple, incelenen Kanunun çerçeve 16 ncı maddesinin yeniden değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

Yayımlanması yukarıda açıklanan gerekçelerle uygun görülmeyen 6262 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 16 ncı maddesinin Türkiye Büyük Millet Meclisince bir kez daha görüşülmesi için, Anayasanın değişik 89 ve 104 üncü maddeleri uyarınca ilişikte geri gönderilmiştir.”


Yorumlar (4)
meydan 10 yıl önce
sayin cumhurbaskanim sizi kutluyorum halkin hislerine su anda sadece siz tercuman oluyrsunuz millet vekilleri kendilerine gelince 100 yüz millete gelince karinca zammi bu millet vekillerinin hepsini kiniyorum bunlardan bir cacik olmaz
naf_naf 10 yıl önce
fark eden bışe olmaz...gene aynen kabul edılecek ve sayın gül ımzalamak zorunda kalacak..burdakı asıl dıkkat edılmesı gereken farklı bır sey..ona temas edecem ben..bu yenı oyun hukumetın yenı oyunu..aynı spor yasasındakı gıbı...kamu vıcdanında onay bulamıyan butun yasaları sayın gül veto edıyor ama aynen meclıs kabul edıp tekrar gonderıyor.sanırım mılletı uyutmakdan başka bır sey degıl bu..bız yasayı çıkaralım sen kamu vıcdanından bahset de vatandaş bır nebze olsun onlardan yana tavır koyan bır cumhurbaşkanın oldugunu bılsın yuk bıraz hafıfler ...bak cumhurbaşkanı yasayı veto ettı daha ne yapsın olayı...belkıde kım bılır sımdıden sayın gule ılerısı ıcın yol açıyorladır....
Lefroy 10 yıl önce
Değişen bir şey olmaz meclisce aynen kabul edilir. Maksat kurumların objektif olduğunu göstermek. Meclisten aynen geçer. Ne de olsa menfaatlerine en hızlı kabul edilen yasalar bunlar.
xxxextra 10 yıl önce
olacak olan belli tekrar onaylıcaklar mecbur cumhurbaşkanı kabul etcek. şölene hazır olun :))

Gelişmelerden Haberdar Olun

@