7m

Çapkınoğlu

uzungöl yayla otel

Göktürk-2 TSK'nın hizmetine geçiyor

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden Uzay Grup Komutanlığı hakkında bir açıklama yapıldı.1. Ülkelerin uzayda kazanmış oldukları yetenekler askeri alan da dâhil birçok alanda önemli kazanımları beraberinde getirmektedir. Bir ülkenin uzaydaki varl

Gündem 25.03.2013, 18:42
Göktürk-2 TSK'nın hizmetine geçiyor

Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden Uzay Grup Komutanlığı hakkında bir açıklama yapıldı.

1. Ülkelerin uzayda kazanmış oldukları yetenekler askeri alan da dâhil birçok alanda önemli kazanımları beraberinde getirmektedir. Bir ülkenin uzaydaki varlığı, onun uluslararası arenada prestijine önemli katkılar sağlamaktadır. Uzayda kazanılan kabiliyetler, 21’inci Yüzyıl’da uzayın geleceğin mücadele alanı olacağını ortaya koymaktadır.
 
2. TSK, dünyada yaşanan bu gelişmelere paralel olarak 2000 yılından itibaren sahip olduğu yetenekleri destekleyecek ve tüm unsurlarının hârekat kabiliyetini arttıracak uzay tabanlı yeteneklere sahip olmaya yönelik çalışmalara hız kazandırmıştır. TSK uzay çalışmalarını, uluslararası alanda kabul edilen “uzayın barışçı ve savunma amaçlı kullanımı konsepti” doğrultusunda yapılandırmıştır. Bu bağlamda hârekat etkinliğinin arttırılmasına yönelik olarak;
 
a. Coğrafya ve iklim koşullarından bağımsız görüntü istihbaratı ihtiyacının karşılanması amacıyla keşif gözetleme,
 
b. Komuta kontrolünün emniyetli ve her şartta kesintisiz olarak sürdürülebilmesi bakımından haberleşme,
 
c. Balistik füze tehdidinin yeteri kadar önceden tespit edilebilmesi ve savunma tedbirleri için yeterli reaksiyon süresine sahip olunabilmesi amacıyla erken ihbar-ikaz,
 
ç. Hârekat alanının elektronik muharebe düzeninin analizi amacıyla elektronik destek,
 
d. Her şartta güvenilir ve sürdürülebilir şekilde seyrüsefer verilerinin elde edilebilmesi için konumlama ve zamanlama,
 
e. Yörüngeye yerleştirdiğimiz/yerleştireceğimiz uzay sistemlerinin izlenebilmesi ve bekâsı için uzay gözlem,
 
f. Uzaya bağımsız erişim imkanına sahip olmak için uydu fırlatma faaliyet alanlarında yetenek geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu hedeflere ulaşılması amacıyla tanımlanan proje ve programlar ise “TSK Uzay Yol Haritası”nı teşkil etmektedir.
 
3. TSK’nın, “Uzay Yol Haritası” doğrultusunda planlanan uzay faaliyetleri Hv.K.K.lığı tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda bir yandan uydu sistemlerine yönelik projeler hayata geçirilirken, bir yandan da TSK’nın envanterine girecek uydu sistemlerinin operasyonlarını gerçekleştirecek Uzay Grup Komutanlığı Hv.K.K.lığı bünyesinde oluşturulmaktadır. Uzaya yönelik oluşturulmakta olan yeni yapılanma ile Hv.K.K.lığı modern çağın gereği olarak bir hava-uzay gücü yapısına kavuşmaktadır.
 
4. Uzay Grup Komutanlığı, farklı faaliyet alanlarında sahip olunacak uydu sistemleri için teşkil edilen/edilecek Keşif, İhbar-İkaz, Elektronik Destek, Konumlama Seyrüsefer Uydu Komutanlıkları ile Uydu Fırlatma Merkezi Komutanlığı’ndan oluşmaktadır.
 
5. Uzay Grup Komutanlığı bağlısı olan Uydu Komutanlıkları, ilgili uydu sisteminin envantere girişine bağlı olarak kademeli bir şekilde teşkil edilmektedir. Bu kapsamda ilk olarak Keşif Uydu Komutanlığı kurulmuş ve bu komutanlık 18 Aralık 2012 tarihinde yörüngeye yerleştirilen, TSK’nın ilk keşif gözetleme uydusu olan GÖKTÜRK-2 Uydusu’nun operasyonlarını gerçekleştirmeye başlamıştır.
 
6. Halihazırda GÖKTÜRK-2 Uydu Sisteminin yörünge testleri ile devreye alma işlemleri devam etmektedir. Nisan 2013 ayının ikinci yarısından itibaren GÖKTÜRK-2 Uydusu tam operasyonel olarak TSK’ya ve ülkemize hizmet vermeye başlayacaktır. Keşif Uydu Komutanlığı GÖKTÜRK-2 Uydusu vasıtasıyla dünyanın istenilen herhangi bir bölgesine ilişkin görüntüler elde edebilecektir.
 
7. Keşif Uydu Komutanlığına ilave olarak Uzay Grup Komutanlığının alt teşkillerini oluşturacak diğer uydu komutanlıkları ise, ilgili uydu sistemlerinin TSK envanterine girişine bağlı olarak kademeli bir yaklaşımla aktive edilecektir. Bu bağlamda, Uzay Grup Komutanlığı sırasıyla; Konumlama-Seyrüsefer Uydu Komutanlığı, İhbar-İkaz Uydu Komutanlığı, Elektronik Destek Uydu Komutanlığı ve Fırlatma Merkezi Komutanlığının aktivasyonu ile 2023 yılına kadar nihai teşkilat yapısına ulaşacaktır.
 
8. Türk Silahlı Kuvvetleri hârekat kabiliyetini uzay boyutunu da kullanarak geliştirmeye yönelik çalışmalarını kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu hedefe yönelik olarak 2000’li yılların başından itibaren uzay tabanlı yetenekleri kazanmaya, uzay teknolojileri alanında nitelikli personel yetiştirmeye ve bilgi birikimi oluşturmaya yönelik önemli adımlar atılmış durumdadır.

Yorumlar (1)
alper tunga 9 yıl önce
nerdesiniz cehapeliler 90 senedir çivi yapamayan ülke uzaya çıktı uyanın artık 90 senelik gaflet uykusundan

Gelişmelerden Haberdar Olun

@