7m

Çapkınoğlu

Çin mallarına ithalat yasağı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çin menşeli süt ve süt ürünleri, süt ve süt ürünü içeren bebek mamaları ile çikolata ve benzeri gıda maddelerinin ithalatının 9 Ekim 2008 tarihi itibariyle yasaklandığını bildirdi.Açıklamada, 5179 sayılı Kanunda gıda katkı ma

Gündem 13.10.2008, 18:58
Çin mallarına ithalat yasağı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çin menşeli süt ve süt ürünleri, süt ve süt ürünü içeren bebek mamaları ile çikolata ve benzeri gıda maddelerinin ithalatının 9 Ekim 2008 tarihi itibariyle yasaklandığını bildirdi.

Açıklamada, 5179 sayılı Kanunda gıda katkı maddesinin, "Tek başına gıda maddesi olarak tüketilmeyen, gıda ham maddesi ve/veya gıda işlemeye yardımcı madde olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan, seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddelerde bulunabilen, gıdaların hazırlanması, tasnifi, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve dağıtımı sırasında gıda maddelerinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla kullanımına izin verilen maddeler" olarak tanımlandığına dikkat çekildi.

Gıda maddelerinde kullanılmasına izin verilen katkı maddelerinin Birleşmiş Milletlere bağlı Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ile Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) birlikte kurdukları ve Türkiye'nin de üye olduğu Codex Alimentarius Commission tarafından belirlendiği kaydedilen açıklamada, bu Komisyonca oluşturulan Gıda Katkı Maddeleri Uzmanlar Komitesinin (JECFA), her türlü gıda katkı maddesini tüm etkileri için uzun süre deney hayvanları üzerinde toksik, karsinojenik, teratojenik ve mutajenik etkileri açısından inceleme yaptığı ve kullanma limitlerini saptadığı belirtildi.

AB'de gıdalarda kullanılan katkı maddelerine ait izin verilen limitler ve kullanılabildikleri gıdaların da, söz konusu komitelerin raporlarına göre hazırlanan mevzuat ile belirlendiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'de de, bu konuda Türk Gıda Kodeksi Tebliğlerinin yayımlandığı hatırlatıldı.
AB ile uyumlu bu tebliğlerde yer alan tatlandırıcılar ve katkı maddelerinin belirtilen miktarlarda kullanılmasının insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmadığına işaret edilen açıklamada, "Melamin maddesi gıda maddelerinde kullanılmasına izin verilen katkı maddeleri arasında yer almamaktadır. Dolayısıyla süt ve süt mamulü içeren ürünlerde melamin riskinin öngörülmesi mümkün değildir" denildi.

İTHALAT YASAĞI
Çin Halk Cumhuriyetinden 2006 yılında süt tozu ithal edilmediği, 2007 yılında yaklaşık 742 ton, 2008 yılında ise yaklaşık 379 ton süt tozu ithalatı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, daha sonra şu görüşlere yer verildi:
"Söz konusu ithalatın tümü ihraç edilmek kaydıyla Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalattır. 9 Ekim 2008 tarihi itibariyle de Çin Halk Cumhuriyeti menşeli süt ve süt ürünleri, süt ve süt ürünleri içeren bebek mamaları ile süt ve süt ürünleri içeren çikolata ve benzeri gıda maddelerinin ithalatı yasaklanmıştır.

Ülkemize Çin;den ithal edilen ihraç kayıtlı süt tozu dahil olmak üzere süt ve süt mamulünü bileşiminde bulunduran tüm ürünlerle ilgili olarak, ithalatçı firma depolarının, dağıtım yapılan firmaların ve piyasada satışa sunulmuş olabilecek ürünlerin acilen denetlenmesi, söz konusu maddenin tespit edilmesi halinde derhal İhtiyati Tedbir kapsamında yed-i emine alınarak piyasadan toplatılması konusunda İl Müdürlüklerimiz talimatlandırılmıştır. Ayrıca, gümrüğe gelmiş olan ürünlerin ithalat işlemleri de Bakanlığımızca durdurulmuştur."


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@