vardallar

Bağımsız denetçilere ceza yağdı!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bültenine göre Kurul, 2008 yılında 12, 2009 yılında 20 ve 2010 yılında 15 olmak üzere, 2008-2010 döneminde toplam 47 bağımsız denetim kuruluşu nezdinde kalite kontrol amaçlı incelemelerde bulundu ve bunlardan 46'sı sonuçlandırı

Gündem 26.11.2011, 17:21
Bağımsız denetçilere ceza yağdı!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bültenine göre Kurul, 2008 yılında 12, 2009 yılında 20 ve 2010 yılında 15 olmak üzere, 2008-2010 döneminde toplam 47 bağımsız denetim kuruluşu nezdinde kalite kontrol amaçlı incelemelerde bulundu ve bunlardan 46'sı sonuçlandırıldı.

Söz konusu dönemde 7 kuruluş listeden çıkarıldı, 16 kuruluşa idari para cezası, 20 kuruluşa ise uyarı verildi. 1 kuruluşa ilişkin inceleme ise devam ediyor.

46 bağımsız denetim kuruluşunun 18'inin Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'de belirtilen kuruluş şartlarını taşımadığı tespit edildi.

21 kuruluşta bağımsız denetim çalışmasının belgelendirilmesi konusunda önemli eksiklikler görüldü. 17 bağımsız denetim kuruluşunda makul güvence sağlayacak ölçüde yeterli, güvenilir ve uygun bağımsız denetim kanıtı elde edilmesi konusunda önemli eksiklikler bulunduğu, pek çok bağımsız denetim çalışmasında müşteri şirket tarafından sağlanan bilgilerin denetim teknikleri kullanarak teyidinin yapılmadığı belirlendi.

8 bağımsız denetim kuruluşunun bağımsız denetim çalışmalarında, müşteri şirketlerin muhasebe ve iç kontrol sistemini anlamaya yönelik çalışmalara ve değerlendirmelere ilişkin herhangi bir belgeye rastlanmadığı, 7 kuruluşun yaptığı bağımsız denetim çalışmalarının incelenmesi sonucunda da ilişkili taraf işlemleriyle ilgili yeterli belgelendirme yapılmadığı tespit edildi.

4 bağımsız denetim kuruluşunun ''bağımsızlık'' ilkesine aykırı hareket ettiği belirlendi.

"STANDARDA UYGUN KANIT YOK"

Genel olarak bakıldığında, bir çok denetim çalışmasında belgelendirmenin yetersiz oluşu nedeniyle yapılan çalışmanın bağımsız denetim raporuna yeterli ve uygun nitelikte dayanak oluşturmadığı, aynı zamanda denetim çalışmasının denetim standartlarına uygun olarak yürütüldüğüne dair bir kanıt ortaya koyamadığı görüldü.

Çalışma kağıtlarının nitelik ve içerik açısından yetersiz olması sonucu finansal tablolarda kullanılan varsayımların sınanmasının mümkün olmadığı, denetimlerde; iç kontrol sisteminin incelenmesi, risk değerlendirmeleri ve önemlilik seviyesinin belirlenmesi, analitik prosedürlerin yerine getirilmesi ve ayrıntılı planlamanın yapılmasına yönelik çalışmalarda bulunulmaması bağımsız denetim çalışmalarının makul güvenceyi sağlayacak çalışmalar olmaktan uzaklaşılması sonucunu doğurduğu bildirildi.

Kurulca yürütülen kalite kontrol çalışmaları sonucunda aykırı şekilde denetim çalışmasını gerçekleştirdiği veya Kurul'a karşı yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kuruluş ve denetçilerle ilgili olarak yetki iptali, idari para cezası ve uyarıda bulunma şeklinde yaptırımlar uygulandı.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@