7m


7m

hyundai

İşsizlik oranı açıklandı

 2011 yılı Ekim döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 150 bin kişilik bir artış ile 72 milyon 724 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 140 bin kişi artarak 53 milyon 928 bin

Ekonomi 16.01.2012, 10:08
İşsizlik oranı açıklandı

 

2011 yılı Ekim döneminde, Türkiye'de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 150 bin kişilik bir artış ile 72 milyon 724 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 140 bin kişi artarak 53 milyon 928 bin kişiye ulaşmıştır.

EKİM 2011 DÖNEMİNDE İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI % 50'DİR.

2011 yılı Ekim döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 puanlık artışla % 50 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla % 71,7, kadınlarda ise 1 puanlık artışla % 29'dur.

İŞGÜCÜNÜN EĞİTİM VE YAŞ DAĞILIMLARI İSE;

•Toplam işgücünün % 16,9'unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

•Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için % 70, kadınlar için % 25,1'dir.

•Yükseköğretim mezunu erkeklerde % 85,2 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda % 70,7'dir.

TARIM DIŞI İSTİHDAM 1 MİLYON 127 BİN KİŞİ ARTMIŞTIR

2011 yılı Ekim döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 514 bin kişi artarak 24 milyon 486 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 387 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 127 bin kişi artmıştır.

Ekim 2011 döneminde istihdam edilenlerin % 25,7'si tarım, % 19'u sanayi, % 7,2'si inşaat, % 48'i ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payının herhangi bir değişim göstermediği, inşaat sektörünün payının 0,6 puan arttığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 0,6 puan, hizmetler sektörünün payının ise 0,1 puan azaldığı görülmektedir.

İSTİHDAMIN YAPISI

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

•% 71'i erkek nüfustur.

•% 58,3'ü lise altı eğitimlidir.

•% 62,2'si ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, % 24,1'i kendi hesabına veya işveren, % 13,6'sı ise ücretsiz aile işçisidir.

•% 58,2'si 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.

•% 3,1'inin ek bir işi vardır

•% 2,4'ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır

•Ücretli olarak çalışanların % 87,2'si sürekli bir işte çalışmaktadır.

YAPTIĞI İŞTEN DOLAYI SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNA KAYITLI OLMAYANLAR

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puanlık azalışla % 41,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 85,3'ten % 84,6'ya, tarım dışı sektörlerde % 29,1'den % 27'ye düşmüştür.

İŞSİZLİK ORANI % 9,1'DİR.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 447 bin kişi azalarak 2 milyon 454 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 2,1 puanlık azalış ile % 9,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,5 puanlık azalışla % 11,1, kırsal yerlerde ise 1,1 puanlık azalışla % 5,3 olmuştur.

Bu dönemde;

•İşsizler sıklıkla (% 30,1) "eş-dost" vasıtasıyla iş aramaktadır.

•İşsizlerin % 87,3'ü (2 milyon 142 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.

•Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 51,7'si "hizmetler", % 20,7'si "sanayi", % 16,8'i "inşaat", % 6,9'u "tarım" sektöründe çalışmış, % 3,8'i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

•İşsizlerin; % 30,6'sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 12,9'unu işten çıkarılanlar, % 19'unu kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 5,9'unu işyerini kapatan/iflas edenler, % 9,6'sını ev işleriyle meşgul olanlar, % 12'sini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, % 10'unu ise diğer nedenler oluşturmaktadır.

Ücretli olarak çalışanların % 87,2'si sürekli bir işte çalışmaktadır.

YAPTIĞI İŞTEN DOLAYI SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞUNA KAYITLI OLMAYANLAR 

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 1,7 puanlık azalışla % 41,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 85,3'ten % 84,6'ya, tarım dışı sektörlerde % 29,1'den % 27'ye düşmüştür.

İŞSİZLİK ORANI % 9,1'DİR. 

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 447 bin kişi azalarak 2 milyon 454 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 2,1 puanlık azalış ile % 9,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 2,5 puanlık azalışla % 11,1, kırsal yerlerde ise 1,1 puanlık azalışla % 5,3 olmuştur.

Bu dönemde;

·İşsizler sıklıkla (% 30,1) "eş-dost" vasıtasıyla iş aramaktadır.

·İşsizlerin % 87,3'ü (2 milyon 142 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.

·Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 51,7'si "hizmetler", % 20,7'si "sanayi", % 16,8'i "inşaat", % 6,9'u "tarım" sektöründe çalışmış, % 3,8'i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

·İşsizlerin; % 30,6'sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 12,9'unu işten çıkarılanlar, % 19'unu kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 5,9'unu işyerini kapatan/iflas edenler, % 9,6'sını ev işleriyle meşgul olanlar, % 12'sini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, % 10'unu ise diğer nedenler oluşturmaktadır.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@