banner555

YGS başvuruları bugün başlıyor!

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar 2011-ÖSYS Kılavuzu ile aday bilgi formuna ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar isterlerse örnek kılavuzları başvuru merkezle

Eğitim 03.01.2011, 09:21
YGS başvuruları bugün başlıyor!

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar 2011-ÖSYS Kılavuzu ile aday bilgi formuna ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden ulaşabilecek. Adaylar isterlerse örnek kılavuzları başvuru merkezlerinde inceleyebilecek.

Kılavuzda, başvuru işlemleri, puanların hesaplanması, sınavların uygulanması, üniversiteye girişte ikinci aşama sınavı olan Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile ilgili ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

ÖSYS'nin ilk sınavı olan YGS'ye başvurular 3-19 Ocak 2011 tarihleri arasında yapılacak. 2011-2012 öğretim yılında yükseköğretimin tüm lisans ve ön lisans (sınavsız geçiş dahil) programlarında öğrenim görmek isteyen adaylar 2011-ÖSYS'ye başvuracak.

-KİMLER BAŞVURABİLECEK?-

ÖSYS'ye 2010-2011 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (Lise veya dengi okullar, açıköğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler, ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar, ortaöğretim kurumlarının dışardan bitirme sınavlarına girenler, ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar, ortaöğretimlerini yabancı ülkelerden yapanlardan durumları bu belirtilenlere uyanlar başvurabilecek.

Durumları bu şartlara uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar ile T.C. yükseköğretim kurumlarından disiplin suçu nedeniyle kaydı silinenler de 2011-ÖSYS'ye başurabilecek. Ancak bu adaylar 2011-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim kontenjanlarına yerleştirelemeyecek.

Ancak doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge saHibi olmaları durumunda 2011-ÖSYS'ye başvurmaları gerekiyor. Bu adaylar 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilecekler.

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarına başvuran adaylar sınavsız yerleşebilecek. Bu adayların dışındaki tüm yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların 2011-YGS'ye girme zorunluluğu bulunuyor. Sınavsız yerleştirme yapılan ön lisans programlarının boş kalan kontenjanlarına, alan dışından yerleştirme yapılırken ilgili 2011-YGS puanları kullanılacak.

-BAŞVURU, ÜCRET YATIRILMADAN YAPILMAYACAK-

ÖSYS'ye başvuruda ortaöğretim kurumu (okul) müdürlükleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Büroları başvuru merkezi olarak görev yapacak. Ancak aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunacak.

Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvuruların okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklar. Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse de okul müdürü adayları belirli bir başvuru merkezine yönlendirecek.

Mezun durumdaki adaylardan, 2009 ve 2010-ÖSYS'nin her ikisine de başvurmamış olanlar, 2009 veya 2010-ÖSYS'ye başvurmuş olanlardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilecek.

Mezun durumdaki adaylardan 2009 veya 2010-ÖSYS'ye başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayan adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla yapabilecekleri gibi diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla da yapabilecek. Bireysel olarak internet aracılığıyla başvuru yapılabilmesi için, 2009 veya 2010 ÖSYS başvurularından birinin başvuru merkezi aracılığıyla yapılmış olması şartı aranacak. Bu şartı taşımayan adaylar, 2011-ÖSYS başvurularını, başvuru fotoğraflarının yenilenmesi amacıyla bir başvuru merkezinden yapmaları zorunlu olacak.

Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılabileceği tarihler arasında sürekli yurt dışında bulunan, sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvurularını posta yoluyla yapacak.

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapan adayların Aday Bilgi Formu'nu doldurması gerekiyor. Son sınıf düzeyindeki adaylar bu formu doldurduktan sonra okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacak.

Başvuru işlemini yaptıracak adayın, başvuru merkezine gelmeden önce başvuru ücretini yatırmış olması gerekiyor. Ücretini yatırmayanların başvuru işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların ücretlerini zamanında yatırmaları gerekiyor. 2009 veya 2010-ÖSYS'ye başvurusunda ve bilgilerinde hiçbir değişiklik olmayıp internet üzerinden başvuru yapacak adaylar için de aynı kural geçerli olacak.

-BANKAYA GİTMEDEN DE SINAV ÜCRETİ YATIRILABİLECEK-

Sınava yurt içinden başvurmak isteyen adaylardan, ''YGS'ye girmek istiyorum'' seçeneğini işaretleyenler 35 TL'yi, ''YGS'ye girmek istemiyorum, sadece Sınavsız Geçişe başvurmak istiyorum'' seçeneğini işaretleyenler 10 TL'yi kılavuzda belirtilen bankalardan birine yatıracak.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların bu ücreti yatırmak için banka görevlisine T.C Kimlik Numarası, adı, soyadı bilgileri ile kaç TL yatıracağını bildirmesi yeterli olacak.

Adayların bankadan aldıkları dekontu saklamaları gerekiyor.

Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilecek.

-''ÖNCELİKLİ OLARAK İL MERKEZLERİNDE SINAV YAPILACAK''-

Kılavuzda, sınav merkezlerine ilişkin önemli bir ifade de yer aldı. Kılavuzda, ''2011 yılında sınav güvenliğini daha da artırmak amacıyla alınan yeni güvenlik önlemleri nedeniyle öncelikli olarak il merkezlerinde sınav yapılacak'' denildi. Buna göre, il merkezlerinde yeterli sınav kapasitesi bulunmadığı takdirde adayların okul adreslerine göre belirlenecek ilçe sınav merkezlerinde ya da adayların ikinci tercih olarak belirledikleri okul ili veya adres iline göre çevre il merkezlerinde sınava alınacak. Aday formunda yer alan ''1. Tercih'' alanında, okulun bulunduğu il veya adres ili dışında sınav merkezi tercihi yazılmayacak.

ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak belirtilen sınav merkezlerine ek olarak yeni sınav merkezleri açabilecek veya kılavuzda yer alan sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilecek. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış sınav merkezlerine atanacak. Böyle durumlarda öğrencinin sınav merkezini saptama yetkisi ÖSYM'ye ait olacak.

ÖSYM gerekli olduğu hallerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilecek. Ancak adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmayacak. Bu nedenle adayın, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmesi gerekiyor.

Sınav merkezi sayılarını azaltan ÖSYM, kılavuzda 89 sınav merkezine yer verdi.

-''FOTOĞRAF, YÜZÜ AÇIK ŞEKİLDE ÇEKİLECEK''-

Adayın başvuru merkezine giderken yanında doldurulmuş Aday Bilgi Formu, fotoğraf ve TC Kimlik Numarası bulanan nüfus cüzdanı veya pasaport, mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmi onaylı bir sureti, özürlü adaylar için sağlık kurulu raporlarının bir örneği ile özürlerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe, banka dekontu olması gerekiyor.

Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Bilgi Formu'ndaki bilgiler ile birlikte adayın web kamerayla alınacak fotoğrafı elektronik ortama aktarılacak. Kılavuzda buna ilişkin ''Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde salon başkanının sizi sınava almayabileceğinini göz önünde bulundurunuz'' denildi.

2011-ÖSYS Kılavuzu'nda bu konuya ilişkin ''Bu fotoğrafın, cepheden, başı açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde olması gerektiğinden...'' ifadesi yer alıyordu.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı. Adayların üniversiteye girişte birinci aşama sınavı olan YGS'ye başvuru işlemi sonrasında kendilerine verilecek şifreyi unutmaması ve saklaması gerekiyor. Adaylar, bu şifre ile sınava giriş belgesini temin edecek, sınav sonuçlarını öğrenecek.

ÖSYM, sınav güvenliğini artırmak için yeni bir uygulama başlattı. Buna göre, sınavda her adaya poşette verilecek soru kitapçığı ve cevap kağıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunacak.

Kılavuzda yer verilen bilgilere göre, başvuru merkezindeki görevli tarafından onaylanarak adaya verilen ''2011-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri'' adlı belgenin saklanması gerekiyor. Bu belgede yer alan şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceği için adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları gerekiyor. Adaylar, bu aşamadan sonra öğrenim bilgilerinde yapacakları belgeye dayalı her türlü değişiklik için doğrudan ÖSYM'ye başvuracak.

Başvuru işlemi sonrası adaya verilen şifre, T.C Kimlik Numarası ile birlikte ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresini kullanarak adayın sınava gireceği yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesini temin etmede, yerleştirme ve sınav sonuç bilgilerini öğrenmede, yükseköğretim programları tercihini girmede ve bazı bilgilerini değiştirmede kullanılacak.

Şifre hem 2011-ÖSYS'nin bütün aşamalarında, hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanması zorunluluğu bulunuyor.

Yeni şifre edinmek isteyen adayların, nüfus cüzdanları ile şahsen başvuru merkezleri, ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ve ÖSYM Bürolarına başvurmaları ve 2 TL hizmet ücreti ödemeleri gerekiyor.

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapılabilmesi için 2009 veya 2010 ÖSYS başvurularından birinin başvuru merkezi aracılığıyla yapılmış olması şartı aranacak. Bu şartı taşımayan adayların, 2011-ÖSYS başvurularını, başvuru fotoğraflarının yenilenmesi amacıyla bir başvuru merkezi aracılığıyla yapma zorunluluğu bulunuyor. Posta yoluyla yapılan başvurularda ise, başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşamayan belgeler kesinlikle işleme konmayacak.

-''SINAVA GİRİŞ BELGESİ'' ADAYIN ADRESİNE GÖNDERİLMEYECEK-

Aday sınava gelirken yanında 2011-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaport bulunduracak. Üzerinde fotoğraf veya TC Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları kabul edilmeyecek.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun 2011-YGS'ye alınmayacak.

ÖSYM, Sınava Giriş Belgesi'ni adayın adresine ayrıca göndermeyecek. Bundan sonra aday bu belgeyi TC Kimlik Numarası ve başvuru sırasında kendisine verilen şifre ile ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr'' internet adresinden edinecek.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya getirmemeleri gerekiyor. Sınavda kullanılacak gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş, saat) ile şekerleme ve peçete bütün adaylara ÖSY tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilecek.

Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle ve dedektörle aranacak. Çanta, cep telefonu, sat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth gibi cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalar her türlü elektronik /mekanik cihaz sınav binasında kesinlikle alınmayacak. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacak.

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az bir saat önce sınav yapılacak binan önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önem taşıyor.

Sınava girecek adayın yüzünün, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olması gerekiyor.

-FOTOĞRAFLI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KAĞIDI-

YGS, 27 Mart 2011 Pazar günü tek oturumda yapılacak. Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başlatılacak.

Cevap kağıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra sınav başlatılacak. Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak. Sınav sırasında adayların kısa bir süre için bile olsa tuvalete gitmeleri, dışarı çıkmaları yasak olacak.

YGS'de uygulanacak testler, bir kitapçık halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kağıdına işaretleyecek. Her bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda adaya tek bir poşet halinde, açılmamış bir şekilde verilecek.

Adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri ve soru kitapçığı numarası bulunacak. Poşet adayın bizzat kendisi tarafından açılacak.

Her aday için farklı numarada basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin aynısı olacak. Soruların ve sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevap seçeneğinin yeri değişebilecek. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı farklı olacak.

Adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan numara ile cevap kağıdı üzerinde bulunan numaranın aynı olduğunu kontrol etmesi gerekiyor. Bu numaraların farklı olması durumunda bu adayın cevap kağıdı değerlendirilmeyecek.

Adaylar isterlerse sınav sonunda toplanan cevap kağıtları ve soru kitapçıklarının salon görevlilerince paketlenmesini izleyebilecek.

YGS sonuçları ''http://sonuc.osym.gov.tr'' internet adresinden öğrenilebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (2)
MERVE 10 yıl önce
ne yani bu yılda sınavsız geçiş hakkı varmı anlayamadım bu konuda bizi daha iyi aydınlatırsanız sevinirim çünkü geçen yıl bunun kalkacağını söylemişlerdi
özten 10 yıl önce
universite giris sinavi kaldirilsin .. turkiye de cok tuhaf sinavlar yapiliyor .. universite giris sinavinin sebebi nedir bilen var mi soylesin .. liseden mezun olan herkes universitede okumak ister .. neden ogrencilerin gelecegi kisitlaniyor .. turkiye de yeteri kadar universite yok diye mi yoksa yapilsin .. universite kurmak o kadar zor degil ki .. yurt disina gidip egitim gormek pahali herkes gidemez .. turkiye de bile egitim pahali birak yurt disini .. ne zaman cag atlayacagiz
19°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30

Gelişmelerden Haberdar Olun

@