Trabzon Eğitim Sen öğretmenlerin sıkıntıları

Haber61 – Haber Servisi – Eğitim Sen Trabzon Şubesi Öğretmenlerin yıllardır çektiği zorluklar hakkında bilgi verdi. Açıklamayı yaban Şube başkanı Muhammet İkinci, “ Eğitim sisteminin, eğitim ve bilim emekçilerinin yıllardır birikerek artan sorunları her g

Eğitim 21.01.2016, 12:25
Trabzon Eğitim Sen öğretmenlerin sıkıntıları

Haber61 – Haber Servisi – Eğitim Sen Trabzon Şubesi Öğretmenlerin yıllardır çektiği zorluklar hakkında bilgi verdi. Açıklamayı yaban Şube başkanı Muhammet İkinci, “ Eğitim sisteminin, eğitim ve bilim emekçilerinin yıllardır birikerek artan sorunları her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Eğitimde uygulanan politikalar nedeniyle  Türkiye uygar toplumlar ailesinin bir parçası olma hedefinden hızla uzaklaşmakta, ülkemiz kaotik bir belirsizliğe sürüklenmektedir.”dedi.

İkinci, “Eğitimin sisteminin her kademesinde bilim, bilimsel düşünce ve bilimsel yöntemden ziyade  ideolojik ve siyasi yaklaşımlar esas alınmaktadır. Din ve vicdan hürriyetinin teminatı olan eğitimde laiklik ilkesinin kırıntısına dahi tahammül edilemez noktaya varılmış bulunulmaktadır. Eğitimin ticarileştirilip büyük oranda paralı hale getirilmesi ile fırsat eşitliği yok edilmiştir.  Kamu kaynakları  özel okullara aktarılmakta,  devlet okullarına yeterli kaynak tahsis edilmemektedir. Devlet okulları bilinçli bir şekilde itibarsızlaştırılıp atıl hale getirilmektedir.  Ezberci, elemeci, sınav odaklı eğitim sistemi adeta bir kara delik gibi içine çektiği çocuk ve gençlerimizi bunalım ve intiharlara sürüklemektedir.”şeklinde konuştu.

Ülkemizin bir bölgesinde eğitim büyük bir sekteye uğramış, eğitimcilerin ve öğrencilerin can güvenliği sağlanamaz noktaya gelindiğini vurgulayan İkinci,”  Okul öncesi eğitimde sübyan mektepleri teşvik ve desteklenmek suretiyle anaokullarına nazaran ayrıcalıklı kurumlar haline getirilmiş, Diyanet İşleri Başkanlığı eğitimde esas aktör kimliğine bürünmüştür. Atanamayan öğretmen sorunu olanca ağırlığı ile devam etmekte meslektaşlarımızı bunalıma sürükleyerek intiharlara neden olmaktadır. Eğitimde gerici ve siyasi kadrolaşma yargı kararlarına rağmen hukuksuzca sürgit devam etmektedir. Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı suç konusu yapılarak baskı, soruşturma ve sürgün aracı haline getirilmiştir. Velilerin aile bütçesinden eğitime ayırdığı kaynak artmıştır.”ifadelerine yer verdi.

İkinci, “Eğitim emekçilerinin yaşadığı tüm ekonomik, sosyal ve özlük sorunlar çözümsüzlük içinde  ağırlaşmaya devam etmektedir.  Eğitim sistemimizin bu haliyle sürdürülmesi, öncelikleri bilimsellikten uzak, karnesi kırıklarla dolu olan AKP iktidarının toplumun ihtiyaçlarına cevap üretmesi mümkün bulunmaktadır.  Okulöncesi eğitimden başlayarak eğitim yatırımlarına, ders kitaplarının hazırlanmasından eğitim yöneticilerinin belirlenmesine; sınıf mevcutlarından eğitimin kamusal, bilimsel, demokratik, laiklik ilkesine dair  uygun adımlar atılmalı, eğitimde yaşanan ticarileştirme ve eğitimi gericileştirme adımlarına derhal son verilmelidir.”dedi.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@