alexa metrics

banner536

banner572

Trabzon'da fahri trafik müfettişi alınacak

Trabzon’da görev yapan 152 Fahri Trafik Müfettişinin bulunduğu ve 89 fahri Trafik Müfettişine daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Trafik kazalarının önlenmesi, trafiğin denetimden sorumlu polislere yardımcı o

Bölgesel 26.02.2013, 12:44
Trabzon'da fahri trafik müfettişi alınacak

Trabzon’da görev yapan 152 Fahri Trafik Müfettişinin bulunduğu ve 89 fahri Trafik Müfettişine daha ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Trafik kazalarının önlenmesi, trafiğin denetimden sorumlu polislere yardımcı olmak, toplumun maddi ve manevi varlığını tahrip eden trafik facialarının asgari seviyeye indirmek için, 17.10.1996 tarih ve 4199 sayılı kanunla değişik 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek-6'ncı maddesi hükmüne istinaden Fahri Trafik Müfettişliği ihdas edilmiş, 01.05.1997 tarih ve 22976 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Fahri Trafik Müfettişliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği' ile de görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Fahri Trafik Müfettişleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinde "her ilin müfettiş sayısı, o ildeki merkez ve ilçe trafik tescil kuruluşlarına kayıtlı toplam motorlu araç sayısının binde ikisi oranında tespit edilir" hükmü yer almaktadır. Bu hüküm çerçevesinde ilimizde olması gerek Fahri Trafik Müfettişi sayısı 241 olarak belirlenmiştir” denildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliğine dilekçe ve dilekçe ekinde istenilen belgeler ile birlikte müracaatta bulunacak vatandaşlardan ise şu şartlar aranıyor:
Müfettiş olmak isteyenler için, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az kırk yaşında olmak, En az yüksekokul mezunu olmak, En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak, Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.”
Müracatta istenilen belgeler ise, “Dilekçe, 1 Adet Sabıka Kaydı, 1 Adet Diploma Fotokopisi, 1 Adet Nüfus Kayıt Örneği, 1 Adet İkametgah Belgesi, 1 Adet Kimlik Fotokopisi, 1 Adet Sürücü Belgesi Fotokopisi, 2 Adet Vesikalık Resim.”


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@