7m


7m

hyundai

27.05.2016, 18:30

Yeni Sismik Harita

TASLAK YENİ TÜRKİYE SİSMİK TEHLİKE HARİTASI
 
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD ) mevcüt ‘Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi’ çalışmalarının son aşamasına gelmiştir.
 
 Birçok Üniversite ve kamu kuruluşundan katılan bilim adamlarının birlikte hazırlamış olduğu taslak ‘Türkiye Sismik Tehlike Haritası’ oldukça detay bir çalışmanın ürünüdür.
 2-4 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacak olan geniş katılımlı son değerlendirmeden sonra yeni ‘Türkiye Sismik Tehlike Haritası ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ‘Bakanlar Kurulu onayına sunulacaktır.
 
Üniversitelere de gönderilen taslak halindeki haritalar ve raporlar özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi için aşağıda sunulan yenilikler içermektedir.
 
KARADENİZ FAYININ OLASILI EN BÜYÜK DEPREMİ 7 DİR
 
Önerilen haritaya göre Karadeniz sahilinden yaklaşık 10km açıkta ve Kuzey Anadolu Fayına paralel uzanan Karadeniz Fayı bir çok parçadan oluşmaktadır. 
 
Bu fay parçalarının boyları dikkate alındığında olabilecek en büyük deprem 7 büyüklüğündedir.   

harita1-002.jpg

Harita1: Taslak haritaya göre Karadeniz Fayına ait segmentler ( fay parçaları) 7 büyüklüğünde deprem üretebilir.
 
KARADENİZ FAYININ HIZI 1-2mm/yıl
 
Aşağıdaki taslak haritada görüleceği gibi Karadeniz Fayının yıllık hızı 1-2mm dir.
Kuzey Anadolu Fayının yıllık hızı ise 20-25mm/yıl dır.
 
Yavaş hareket eden faylar çok daha yavaş deprem enerjisi biriktirdiğinden bu tür faylar üzerinde büyük depremlerin tekrarlanma süresi de çok daha uzun zaman alır.
 
harita2-001.jpg
 
Harita2: Türkiye ve çevresindeki fayların hızlarını gösteren taslak harita. Karadeniz Fayının yıllık hızı 1-2mm dir.
 
KARADENİZ'DE OLUŞAN DEPREMLER SIĞDIR
 
harita3.jpg
 
HARİTA3: Karadeniz’de oluşan depremler sığ odaklıdır. Bu depremler genellikle ters fay bileşenlidir.
 
KARADENİZ BİR DEPREM KAYNAĞIDIR
 
Taslak haritaya göre Karadeniz Bölgesi güneyden Kuzey Anadolu Fayı Deprem Kuşağı (kırmız renk) kuzeyden ise Karadeniz Deprem Kuşağı (sarı renk ) ile çevrilmiştir.
 
harita4.jpg
 
Harita 4: Karadeniz Bölgesini kuzeyden kuşatan Karadeniz Fay Kuşağının (sarı kuşak) üretebileceği en büyük deprem 7 dir. Güneydeki Kuzey Anadolu Fay kuşağının (sarı renk) üretebileceği en büyük deprem 8.3 dir.
 
DOĞU KARADENİZİN SİSMİK TEHLİKESİ 2-3 KAT ARTMIŞTIR
 
Yürürlükteki haritaya göre 100 tonluk bir bina 10 ton yatay deprem yüküne dayanımlı olmalıdır. Taslak haritaya göre bu değer 20-30 ton olmalıdır.
 
harita5.jpg
 
Harita5: Türkiye’nin taslak yeni sismik tehlike haritası. Bu haritaya göre Doğu Karadeniz Bölgesi 6-6,5 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır (g:0,2-0,3). Yürürlükteki haritaya göre en büyük deprem 5-5,5 dir ( g:0,1).
 
Sonuç: AFAD tarafından Bakanlar Kuruluna sunulması düşünülen yeni ‘Türkiye Sismik Tehlike Haritası’ Karadenizin depremselliğini benimseyen bir haritadır.
 
Bu harita resmen onaylanırsa Karadeniz Bölgesindeki yapı stoğunun önemli bir kısmı kentsel dönüşüme açık olacaktır.
 
tevden-burs.jpg
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@