7m

7m

hyundai

tamfinans

Türkiye'nin yüzde kaçı dindar?

 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın"Vatandaş Memnuniyet Anketi"nde yurttaşların dindarlık düzeyleri de ölçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adres sistemi veri tabanı üzerinden belirlenen örneklem üzerinden yapılan anketin seçenekleri de sonuçla

Yaşam 12.02.2013, 15:53
Türkiye'nin yüzde kaçı dindar?

 

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın"Vatandaş Memnuniyet Anketi"nde yurttaşların dindarlık düzeyleri de ölçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından adres sistemi veri tabanı üzerinden belirlenen örneklem üzerinden yapılan anketin seçenekleri de sonuçları da çarpıcı.
 
Toplumun yüzde 9'u"Çok dindarım", yüzde 63'ü"dindarım" derken; yüzde 21'lik kesim "Ne dindarım, ne değilim" yanıtını veriyor. "Dindar değilim" diyenlerin oranı yüzde 4.7, "hiç dindar değilim" diyenlerin oranı ise 1.1. Ankete göre erkekler kadınlardan, ev kadınları çalışanlardan, evliler bekârlardan, gençler yaşlılardan, liseliler de üniversitelilerden daha dindar. Yüzde 92'lik kesim dini konularda bilgili, yani kendi çapında "ulema!".
 
ALTYAPI TÜİK'TEN
 
Önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunulacak anketle ilgili ilk veriler Diyanet'in kurumsal dergisinde yayımlandı. Bu kapsamda dindarlık algısını ölçmek için yurttaşlara iki soru yöneltildi. Bunlar, "Dini bilgileriniz açısından kendinizi nasıl değerlendirirsiniz" ve "Kendinizi ne kadar dindar buluyorsunuz" soruları oldu. Sorular için hazırlanan seçenekler de çıkan sonuçlar da dikkat çekici.
 
"Dindarlık algısı" konusunda yurttaşların yüzde 9'u kendisini "çok dindar" olarak nitelerken yüzde 63.1'i "dindarım" dedi. Seçeneklerden"ne dindarım ne değilim" şıkkı yüzde 21.6'lık bir destek buldu.
 
DİNDAR DEĞİLİM DİYENLERİN ORANI YÜZDE 4.7
 
"Dindar değilim" diyenlerin oranı yüzde 4.7'de, "hiç dindar değilim" diyenlerin oranı 1.1'de kalırken, "herhangi bir dine inanmadığını" açıklayanların oranı ise yüzde 0.5 olarak belirlendi. Bu sonuç, "Çok sayıda Batı ülkesinin temel sorunu görünümünde olan dinden uzaklaşma/dinsizleşme eğilimlerinin Türkiye'deki etkisi oldukça sınırlı kalmıştır" diye yorumlandı.
 
EĞİTİM SEVİYESİ İLE DİNDARLIK TERS ORANTI
 
Araştırmada toplumun dini bilgi düzeyi de ölçüldü. Katılımcıların yüzde 92.2'si dini bilgisinin "çok iyi", "iyi" ya da "orta" seviyede olduğunu söyledi. Eğitim seviyesi ile dini bilgiler arasındaki ilişki sorgulandığında ise ters bir orantı ortaya çıktı. Dini bilgilerini çok iyi bulanların ağırlıklı olarak ilkokul mezunu (yüzde 26.8), iyi oranda görenlerin ise lise mezunları (yüzde 30.1) arasında yer aldıkları dikkat çekti.
 
KADINLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA DİNDAR
 
Ankette genel olarak erkeklerin kadın lara göre kendilerini daha dindar buldukları saptandı. "Çok dindar" olduklarını söyleyenler içinde erkeklerin oranı yüzde 61 iken kadınların oranı ise yüzde 39. "Dindarım"seçeneğinde ise bu oranlar sırasıyla yüzde 58.3 ve yüzde 41.7 şeklinde sıralandı.
 
Evlilerin yüzde 65.1'i kendilerini "çok dindar", yüzde 72.8'i ise "dindar"olarak değerlendirirken, yaş grupları açısından kendisini çok dindar ve dindar olarak görenler 26-35 yaş aralığında yoğunlaşıyor. Bunları 36-45 yaş grupları izliyor."

Yorumlar (1)
kenan pehlivanlı 9 yıl önce
dindarlıgın krıterliğini diyanet belirlemedıği gibi kişi kendiside belirleyemez. Ancak eğitim sevısesi ile dindarlık kriterı neye göre ters sistem hala başörtüyu okula kamuya almıyor. Asıl terslik bu

Gelişmelerden Haberdar Olun

@