7m


7m

hyundai

Trabzonspor satın almayı KAP'a bildirdi

Trabzonspor KAP açıklaması yaptı

Trabzonspor 15.10.2020, 21:41
Trabzonspor satın almayı KAP'a bildirdi

Trabzonspor yönetim kurulunun aldığı yeni kararlar Kamu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Yönetim Kurulumuz 15 10 2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak; 

    -     Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu Karadeniz Vergi Dairesinin 8590431418 Vergi Kimlik numaralı ve Trabzon Ticaret Sicilinin 13488 Üye numarasında kayıtlı olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal bedelli 9.437.000 (Dokuz Milyon Dört Yüz Otuz Yedi Bin) adet toplam 9.437.000.- TL (Dokuz Milyon Dört Yüz Otuz Yedi Bin Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı ödenmiş bulunan, Trabzonspor Ticari Ürünler ve Turizm İşletmeciliği Ticaret A.Ş.' ye ait hisselerin %100'ünün satın alınmasına,

    -     SPK lisansına sahip bağımsız değerleme firmalarına yaptırılan değerleme çalışmaları sonucu, Yedi Tepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının tespit ettiği 156.189.394.-TL(Yüz Elli Altı Milyon Yüz Seksen Dokuz Bin Üç Yüz Doksan Dört Türk Lirası) değerinin ve Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yapılan değerleme sonucunda tespit edilen 172.809.896.-TL (Yüz Yetmiş İki Milyon Sekiz Yüz Dokuz Bin Sekiz Yüz Doksan Altı Türk Lirası) değerlerinin referans alınmasına,

    -     Değerleme firmaları tarafından iki farklı değer bulunduğundan bu değerlerin aritmetik ortalaması olan 164.499.645.-TL (Yüz Altmış Dört Milyon Dört Yüz Doksan Dokuz Bin Altı Yüz Kırk Beş Türk Lirası) değerinin toplam şirket değeri olarak dikkate alınmasına,

    -     İki ayrı raporun aritmetik ortalaması olarak nihai şirket değeri olarak kabul edilen 164.499.645- TL (Yüz Altmış Dört Milyon Dört Yüz Doksan Dokuz Bin Altı Yüz Kırk Beş Türk Lirası) üzerinden devre konu pay bedelinin yüzde 2,74 (Yüzde İki Virgül Yetmiş Dört) iskonto uygulanarak NİHAİ OLARAK 160.000.000.- TL( Yüz Altmış Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine, işlemlerin bu şekilde sonuçlandırılmasına ve gerekli yasal kayıtların yapılmasına,

    -     Kurul'un Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) gereğince konu değerlendirilmeye tabi tutularak, yapılan devralma işlemi nedeniyle AYRILMA HAKKI DOĞMADIĞINA karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.


Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@