banner526

banner513

Trabzon'da internet kafeler yeniden açılıyor! İşte kurallar

Trabzon Valiliği, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri ile ilgili alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Trabzon 26.06.2020, 18:06
Trabzon'da internet kafeler yeniden açılıyor! İşte kurallar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun yerleri yeniden açılıyor.Trabzon Valiliği Trabzon'daki elektronik oyun yerlerinde alınması gereken kararları açıkladı

İşte Trabzon Valiliği tarafından açıklanan İl Hıfzısıhha kararları:

İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında 26.06.2020 Cuma günü saat 14.00’te yukarıdaki gündem maddesini görüşmek üzere olağanüstü toplanmıştır.

COVID-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Alınan tedbirlerin vaka artış oranları başta olmak üzere ortaya koyduğu olumlu gelişmeler üzerine başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde ise; salgınla mücadelede uyulması gereken temel esaslar olan temizlik, maske ve mesafe şartlarının yanı sıra her faaliyet, iş kolu veya mekân için alınması gereken tedbir/kurallar Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca kararlaştırılmaktadır.

Bu çerçevede 16.03.2020 (2020/6) Sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararımız ile 17.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek Sağlık Bakanlığının 25.06.2020 tarih ve 13588366149 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığına bildirilmiştir.

İlgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilecekleri değerlendirilmiştir.

Bu Kapsamda İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca Alınan Kararlar Doğrultusunda;

A) Genel Esaslar

1. Bu işyerlerinin işletmecileri temizlik, maske, mesafe önlemleri başta olmak üzere bu kararda yer alan ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kurallarla ilgili tedbirleri eksiksiz şekilde almakla yükümlü olmasına,

2. Bu çerçevede işletmeciler tarafından, genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanmasına, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin müşteri kapasitesi mesafe kuralına göre belirlenmesine, kapasite bilgisi işletmenin girişinde görülebilir bir yere asılmasına ve bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul edilmesine,

3. Temizlik, maske ve mesafe kuralları ile uyulması gereken diğer kurallara ilişkin bilgilendirme afişleri internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin girişlerine ve içerisinde uygun yerlere asılmasına,

4. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri içerisinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısına ilişkin planlama (çalışan ve müşteriler dâhil edilerek hesaplanacak şekilde) kişi başına 4 metrekareden az olmayacak şekilde yapılmasına,

5. Aynı anda içeride bulunacak kişiler ve masalar/üniteler arasında en az 1 metre mesafe kuralına uyulmasına, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenmesine, tek ünitede iki ve daha fazla kişiyle oynanan oyunlarda her bir kişi arasında en az 1 metre mesafe bırakılmasına,

6. Masa/üniteler arasında şeffaf branda, cam bölme, ahşap kenarlık gibi unsurlarla teması azaltıcı tedbirler alınmasına,

7. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine maskesiz müşteri ya da çalışan alınmamasına, içeride bulunulan süre boyunca da maske takmaya devam edilmesine, kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılmasına ve düzenli olarak boşaltılmasına,

8. Bahse konu işyerlerinin içerisinde kontrolsüz şekilde kalabalık oluşmasını engellemek için giriş kapısında tedbir alınmasına, bu kapsamda, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici (kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit vb.) konulmasına,

9. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamasına,

10. Müşterilere kartla temassız ödeme yapabilecekleri hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanmasına, müşterilerin temas ettiği/edeceği ödeme terminali (POS cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka %70’lik alkol ile temizlenmesine/dezenfekte edilmesine,

11. Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. ekipman ve malzemeler her müşteri kullanımından sonra %70’lik alkolle silinmesine,

12. Yiyecek/içecek servisi işletme personeli tarafından mesafe kuralına uygun olarak yapılacak olup kişilerin yiyecek ve içeceklerini kendilerinin almasına müsaade edilmemesine,

13. Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde tek kullanımlık malzemeler kullanılmasına,

14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde bulunan mutfak, çay ocağı ve servis alanları, İçişleri Bakanlığının 30.05.2020 tarihli ve 8556 sayılı Genelgesi hükümlerine ve COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenmesine,

B) Personele Yönelik Önlemler

1. Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmasına,

2. Personelin giriş/çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörlerle ya da temassız ateş ölçerlerle yapılmasına ve bu veriler günlük olarak kayıt altına alınmasına ve asgari 14 gün süreyle saklanmasına,

3. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde COVID-19 semptomlarını görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin işletme yöneticisine bildirmesine,

4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan personel, tıbbi maske takılarak COVID19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmesine,

5. COVID19 tanısı alan ve temaslısı personel il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı COVID19 Rehberindeki kurallara göre yönetilmesine,

6. Personelin tümü kuralına uygun maske takmasına, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesine, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmasına,

7. Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanacak ve bu konuda personel sürekli uyarılmasına,

8. Personelin iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilmesine,

9. Bu işyerlerindeki personelden temizlik yapan ve bulaşık yıkayan haricindeki çalışanlar (sahte güven hissi uyandırmamak adına) eldiven kullanmamasına,

10. Dinlenme alanlarında da personel arasında en az 1 metrelik mesafe korunmasına ve maske takılmasına,

C) Müşterilere Yönelik Önlemler

1. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmasına ve belirtilen kurallara uyulmasına,

2. Müşterilerin girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılmasına, vücut ısısı 38 dereceden yüksek olan kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesinin sağlanmasına ateş ölçen personel/sorumlu tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmasına,

3. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID19 vakası veya temaslısı kişiler internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine alınmamasına,

4. Müşterilerin diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki en az 1 metre mesafeyi korumaları hususunda uyarılmasının sağlanmasına,

5. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girmeden önce ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske takılmasına, İşletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulmasına, maskesiz müşterilere girişte maske dağıtılmasına, içeride maske çıkarılmamasına,

6. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerine girerken el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmasına,

Ç) Temizlik ve Hijyen

1. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmasına, sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmesine,

2. Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme paspaslama tercih edilmesine, toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmasına,

3. Bu işyerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri, mouse’lar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmesine, bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılacaktır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonun sağlanmasına,

4. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı bulunan yüzey dezenfektanlarının kullanılabilmesine,

5. Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılacak ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60°C’da yıkanmasının sağlanmasına,

6. Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmasına,

7. Tuvaletlere tuvalet kâğıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmasına, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamasına,

8. Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmasına ve devamlılığı sağlanmasına,

9. Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmasına,

10. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681529) kullanılmasına,

11.Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmasına, temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmasına, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamasına,

12.Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,

13.Klima ve vantilatör kullanılması halinde Sağlık Bakanlığı Tarafından Hazırlanan Salgın Yönetimi Ve Çalışma Rehberi’nde Yer Alan COVİD-19 Kapsamında “Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,

14. İnternet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık havalandırılması sağlanmasına,

D) Diğer Hususlar

Alışveriş merkezleri içerisinde bulunan elektronik oyun merkezleri de (kaydırak, salıncak, kum/top havuzu vb. çocuk oyun alanları hariç) bu kararda belirtilen usul ve esaslar dâhilinde hizmet verebilmesine,

Bu kapsamda; kaymakamlıklarımızca, internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin faaliyetlerini yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak olan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin ayda en az iki kere denetlenmesinin sağlanmasına, Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, uygulamada birlikteliğin sağlanması için alınan kararların kaymakamlıklara iletilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.


Son dakika Trabzonspor haberleri ve Son dakika Trabzon Haberleri
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@