KTÜ’nün 5 yıllık stratejik planı hazırlanıyor

KTÜ 2019-2023 yıllarını kapsayacak 5 yıllık planlamayı yaptı.

Trabzon 17.08.2017, 14:12
KTÜ’nün 5 yıllık stratejik planı hazırlanıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, üniversitenin 2019-2023 yılları arasını kapsayacak 5 yıllık planlama dönemini konu alan bilgilendirme toplantısında Trabzon’da görev yapan kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleriyle bir araya geldi. 


Baykal YÖK Raporu'nun yanı sıra son 2 yıldır Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmalar neticesinde KTÜ’nün Kalkınma Bakanlığı tarafından üniversiteler için hazırlanan yeni stratejik plan rehberi için pilot üniversite seçildiğini belirtti.

KTÜ’nün özellikle son 4 yıl içerisinde kurumsallaşma adına atmış olduğu adımların karşılık bulduğunu belirten Baykal “Üniversitemizin 2019 ile 2023 yılları arasını kapsayacak yeni 5 yıllık planlama dönemini konu alan bilgilendirme toplantısında bir araya geldik. Gerek dünyada gerekse ülkemizde ekonomik, siyasal, sosyal, teknolojik ve bilimsel alanlarda gelişmeler yaşanmaktadır. Bu gelişmeler kamu yönetimini de etkilemekte ve hizmet sunduğumuz paydaşlarımızın farklı taleplerinin doğmasına neden olmaktadır. Talepleri karşılayabilmek, kalite odaklı büyüyebilmek, rekabet edebilmek ve bunu sürdürebilmek için Stratejik Yönetim Anlayışı ve Stratejik Planlama önem arz etmektedir. Üniversitemizde de hedeflerimize ulaşabilmek için stratejiler belirlemek, geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla stratejik yönetim süreci benimsemiştir. Bu süreç, stratejik plan doğrultusunda yürütülmektedir. Özellikle son 4 yıl içerisinde kurumsallaşma adına atmış olduğumuz adımlar ve stratejik planlama konusundaki çalışmalarımız gerek Kalkınma Bakanlığı gerekse YÖK Kalite Kurulu Dış Değerlendirme Sürecinde karşılık bulmuştur” dedi.

KTÜ’nün 5 yıllık stratejik planı hazırlanıyor

KTÜ’nün çalışmaları memnuniyet verici bulundu

Baykal, hazırlanan raporda KTÜ’nün stratejik planlama konusundaki çalışmaları memnuniyet verici bulunduğuna dikkat çekerek, “YÖK tarafından Yüksek Öğretim'de Kalite Güvencesi'ne geçiş dönemi başlatılmış ve bu bağlamda her üniversitenin 5 yıl içerisinde değerlendirmeye alınacağı bildirilmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi gönüllü olarak YÖK’e yaptığı başvuru sonucunda 19-22 Aralık 2016 tarihinde dış değerlendirme sürecinden başarı ile geçmiştir. KTÜ hakkında hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporu, YÖK tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu raporda KTÜ’nün stratejik planlama konusundaki çalışmaları memnuniyet verici bulunmuştur. YÖK raporunun yanı sıra son 2 yıldır Kalkınma Bakanlığı ile birlikte yürütmüş olduğumuz çalışmalar neticesinde KTÜ, Kalkınma Bakanlığı tarafından Üniversiteler için hazırlanan yeni stratejik plan rehberi için pilot üniversite seçilmiştir. Bakanlık artık, Üniversiteleri, yerel yönetimleri ve diğer kamu kurumlarını ayırmış ve her biri için ayrı stratejik planlama rehberi hazırlamıştır” diye konuştu.

KTÜ’nün 5 yıllık stratejik planı hazırlanıyor

Baykal, konuşmasında yeni stratejik plan çalışmalarının yaklaşık 10 ay süreceğine işaret ederek şunları söyledi:

“Yeni stratejik plan çalışmalarımız yaklaşık 10 ay sürecektir. Bu 10 aylık süreç içerisinde komisyonlarımız, siz değerli paydaşlarımıza yönelik saha ziyaretleri gerçekleştirecektir. Zaman zaman da küçük gruplar halinde toplantılar yapılarak değerli görüş ve önerileriniz tespit edilecektir. Daha önce olduğu gibi bu yeni plan döneminde de katılımcılığı son derece önemsiyoruz. Yeni 2019-2023 Stratejik Plan Dönemi ile de kurumsal kapasitemizi tekrar gözden geçireceğiz, mevcut durumumuz ile geleceği daha sağlıklı planlayacağız. Faaliyetlerimizi sürekli izleyeceğiz. Plan ve Bütçe bağlantısını daha etkin hale getireceğiz. Birimlerimiz ve hizmetlerimiz arasındaki koordinasyonu güçlendireceğiz. Gerek kurum içi gerekse kurum dışı katılımcı yönetim anlayışımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Şeffaf ve hesap verebilir olmaya devam edeceğiz. Bundan önceki çalışmalarımızdan dolayı; Kalkınma Bakanlığı tarafından Pilot Üniversite seçilmiş olmamız, YÖK Kalite Kurulu raporlarında bu çalışmalara atıf yapılarak memnuniyet ifade edilmesi, bizleri yeni planlama döneminde daha da teşvik etmiştir. Sürekli iyileştirme yaklaşımı içerisinde siz değerli paydaşlarımızın da katkıları ile KTÜ, daha da yükselecek ve yükselttiği hedeflerine daha kolay ulaşacaktır.” 

Toplantıya katılan il müdürleri de kendi müdürlükleriyle stratejik plana nasıl katkı verebilecekleri konusunda görüşlerini dile getirdi.
Yorumlar (2)
eski öğrenci 3 yıl önce
KTU nun stratejik planı derken?? bilimsel araştırma dışında herşeyin yapılmasını, Türkiye'nin gözbebeği üniversitesinin Türkiye sıralamasında 19. olmasını, universite eğitim kapasitesinin liseden farklı olmaması konularını görüşseniz mesela. Stratejik planın bile 10 ay sürdüğü üni,versitede icraatin kaç yıl süreceğini hesaplayın
İkyas 3 yıl önce
5 yılda bu hale getirenlerin 5 yıl sonrasının hayalini kurması çok ilginç bence bakanlık direk elkoymalı ve beceriksizleri görevden almalıdır. Ktü yakında tamamen batmasın bunların fantazileri Trabzona zarar veriyor sanki çok iyi duruma getirmişlerde drvamını hayal ediyorlar ayıpdır yazıkdır

Gelişmelerden Haberdar Olun

@