DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürü Vedat Atabek, havalimanı çevresindeki bazı yapılaşmaların Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'nın mania kriterlerine aykırı olduğunu belirterek bu durumda havalimanına yapılacak uçuşlara tahdit getirilmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Trabzon Havalimanı'nın uçuş güvenliği açısından uluslararası mania kriterlerine uygunluğuyla ilgili tartışmalar üzerine Havalimanı Başmüdürü Vedat Atabek açıklamalarda bulundu. Pelitli beldesindeki bazı alanlar ile Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) bulunduğu bölgede bazı noktalardaki yapılaşmaların Trabzon Havalimanı'nın uçuş güvenliği açısından olumsuzluklar oluşturduğunu anlatan Atabek "Bu bölgedeki yapılaşma tamamen doğal mania kriterlerinin üzerine çıkan bir yapılaşma haline gelmiştir.

Bazı binalar 6,5 metrenin üzerine çıkan görüntü itibarıyla mania teşkil edecek niteliktedir" dedi. Toplantıda bu binaların uluslararası mania kriterleri standartlarına aykırı olduğunun dile getirildiğini ve ilgili belediyelerin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi istendiğini anlatan Atabek, şöyle konuştu: "Uluslararası uçuş kuralları bu tür maniaların engellenmesini istemektedir.

Bu alanlarda yapılacak yapılaşmalarda önce bina yükseklikleriyle ilgili müsaade alınması gerekir. Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü'nün mania kriterlerinin üzerine çıkan bu tür yapılaşmalara müdahale etmesi gerekiyor. Bu da son dönemlerde il valiliklerine düşen bir görev haline getirilmiştir."

Denetime tabi havalimanlarında uçuş güvenliğine zarar verecek her türlü yapılaşmanın Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Eurocontrol tarafından titizlikle takip edildiğini, SHGM'nin de bu konuda çok titiz davrandığını ve gerekli çalışmaları yaptığını ifade eden Atabek, şöyle konuştu: "Eğer denetime tabi olan meydanlarda mania kriterlerini tahdit eden bir yapılaşma varsa uçuşlarla ilgili tahdit uygulanabileceği apaçık ortadadır."

Atabek, Trabzon Havalimanı pistinin uluslararası standart ve kriterlere uygun olup 24 saat uçuş trafiğine açık olduğunu belirterek Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki ışıklandırmayla ilgili bir dönem gündeme gelen şikayetlerin de ortadan kaldırıldığını söyledi.

Öte yandan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Havaalanları Mania Kontrol Yönergesi'nin amacını açıklayan ilk maddesinde şöyle deniyor: "Bu yönergenin amacı hava alanları içinde ve çevresinde, Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'nın 'Hava Alanları' başlıklı 14 sayılı eki ile yayımlanan mania kriterlerine göre Ulaştırma Bakanlığı'nca belirlenen sahalar dahilinde, hava trafiği, uçuş güvenliği ve haberleşmeyi engelleyecek, hava seyrüseferi ve hava alanı güvenliğini tehlikeye düşürecek
nitelikte ve yükseklikte bina, yapı, inşaat yapılması, ağaç ve direk dikilmesiyle tesis kurulmasının önlenmesi için hava alanı yöneticileri tarafından yapılacak işlemlerin uygulama esas ve usullerinin belirlenmesidir."

Havalimanı çevresindeki belediyelerin konuyla ilgili bilgilendirilmesi hükmünün de bulunduğu yönergede, Havaalanı Yöneticisinin Sorumluluğu'nu düzenleyen 5. maddede ise şu hüküm yer alıyor:

"Havaalanı yöneticisi, bu yönerge kapsamında tanımlanan mania kriterlerine göre, yapılaşma gelişimlerini sürekli izlemek, yapılaşmalar nedeniyle oluşabilecek manialar konusunda ilgili makamlarla işbirliği içinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak ve bunları Genel Müdürlüğe rapor etmekten sorumludur.

Havaalanı yöneticisi, havaalanı sınırları içinde veya dışında DHMİ Genel Müdürlüğü'ne ait arazilerde mania oluşmaması için gerekli önlemleri alacaktır. DHMİ Genel Müdürlüğüne ait olmayan araziler için ise
ilgili belediye veya ilgili Kamu Kurum/Kuruluşları ile yakın işbirliği içinde olacak ve kendilerini bilgilendirerek oluşmakta olan manialarda gelişmenin durdurulması talep edecek ve bu durumu bir rapor halinde gecikmeksizin Genel Müdürlüğe bildirecektir."

Kısıtlamalar başlığı altındaki 15 maddenin 'b' bendinde yer alan mania kriterleri ise şu şekilde düzenleniyor:
"Cihaz anteni merkez olmak şartıyla 65 metre yarıçaplı alan içerisinde yükseklik (kot farkı) sıfır olacaktır. Anten merkez olmak şartıyla 65 metre ila 250 metre yarıçaplı alan içerisinde yüksekliği 7 metreyi aşmayan tek ağaçlara ve metal olmayan cisimlere, sundurma, hangar, baraka vb.ne izin verilebilir.

Anten merkez olmak şartıyla 250 metre ila 400 metre yarıçaplı alan içerisinde; yüksekliği 10 metreyi aşmayan ağaç gruplarına, yüksekliği 1,20 metreyi aşmayan çalılık, fundalık ve tel örgülere, metal
içerikli binalara ve 10kV'ı aşmayan yarıçap hizasında (yönünde/radyalinde) yüksekliği 5 metreyi aşmayan enerji/telefon nakil hatlarına, yüksekliği 12 metreyi aşmayan tek ağaçlara izin verilebilir.

Anten merkez olmak şartıyla 400 metre ila 600 metre yarıçaplı alan içerisinde yüksekliği anten kotuna göre 0.5 derece ve altı metrenin altındaki metal binalara, yüksekliği anten kotuna göre derece ve 12 metrenin altındaki yoğun orman veya metal içerikli binalara, yüksekliği anten kotuna göre 1.5 derece ve 9 metrenin altında radyale göre 10 derecenin altında yatay uzanıyorsa nakil hatlarına izin verilebilir."