kebir reklamı

Trabzonlu antrenörden Fener'e kıyak

 O ma­ça Aykut Ko­ca­man’ın bir yardım­cı­sı­nı gön­der­di­ği or­ta­ya çık­tı.  Sarıyer'in Trabzonlu teknik direktörü Mehmet Birinci, BA­TE yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Sarı-Lacivertli yetkiliyi en­gel­le­me­ye ça­lış­tı­ğını ancak kendisinin “Yar­dım­cım” di­ye

Trabzonlu antrenörden Fener'e kıyak

banner197

 O ma­ça Aykut Ko­ca­man’ın bir yardım­cı­sı­nı gön­der­di­ği or­ta­ya çık­tı.

  
Sarıyer'in Trabzonlu teknik direktörü Mehmet Birinci, BA­TE yö­ne­ti­ci­le­ri­nin Sarı-Lacivertli yetkiliyi en­gel­le­me­ye ça­lış­tı­ğını ancak kendisinin “Yar­dım­cım” di­ye­rek ku­lü­be­si­ne aldığını belirtti.
 
Fe­ner­bah­çe’nin ön­ce­ki gün Ka­dı­köy’de 1-0 ma­ğlup ede­rek UE­FA Av­ru­pa Li­gi’nde saf dı­şı bı­rak­tı­ğı BA­TE Bo­ri­sov, geç­ti­ği­miz ocak ayın­da An­tal­ya Be­lek’te kamp yap­mış­tı. Mart ayın­da baş­la­ya­cak Be­la­rus Li­gi için ha­zır­lık kap­sa­mın­da­ki bu kamp­ta BA­TE bir­kaç özel maç yap­mış ve bun­lar­dan bi­rin­de PTT 2. Lig Kırmızı Grup eki­bi Sa­rı­yer’e 3-1 mağ­lup ol­muş­tu.
 
Fe­ner­bah­çe’nin her iki maç­ta da kar­şı­sın­da zor­lan­dı­ğı BA­TE’yi ra­hat bir fut­bol­la ye­nen Sa­rı­yer’in Trabzonlu tek­nik di­rek­tö­rü Meh­met Bi­rin­ci söz ko­nu­su maç­la il­gi­li il­ginç bir ola­yı an­lat­tı. Fe­ner­bah­çe Tek­nik Di­rek­tö­rü Ay­kut Ko­ca­man’ın gö­rev­len­dir­di­ği bir an­tre­nö­rün kar­şı­laş­ma­yı iz­le­mek için maç­tan ön­ce sta­da gel­di­ği­ni an­cak BA­TE yet­ki­li­leri­nin en­gel­le­me­siy­le kar­şı­laş­tı­ğı­nı söy­le­di. 
Hocaları ‘Sizin bu ligde ne işiniz var’ dedi
 
An­cak bu nok­ta­da ken­di­si­nin bizzat dev­re­ye gir­di­ği­ni be­lir­ten Trabzonlu teknik adam Mehmet Bi­rin­ci, “BA­TE yö­ne­ti­ci­le­ri­ni Fe­ner­bah­çe­li an­tre­nö­rün be­nim yar­dım­cım ol­du­ğu­nu söy­le­dim. İk­na ol­du­lar. O an­tre­nör de maç bo­yun­ca ku­lü­bem­de otur­du ve BA­TE hak­kın­da not­lar al­dı” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 
 
Tek­nik di­rek­tör Bi­rin­ci, BA­TE kar­şı­sın­da el­de et­tik­le­ri 3-1’lik ga­li­bi­ye­ti de yo­rum­la­dı. Ken­di­le­rin­den iki-üç lig üst­te ol­du­ğu için Be­la­rus eki­bi­ne kar­şı bi­raz hırs­lı oy­na­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek “Bel­ki de ta­kım bi­zi kü­çüm­se­di, bel­ki de biz iyi oy­na­dık. Hat­ta maç­tan son­ra ho­ca­la­rı bana ‘Si­zin bu lig­de ne işi­niz var’ dedi” diye konuştu. 
Zorlanmaları beni hayrete düşürdü.
 
Fe­ner­bah­çe’nin her iki maç­ta da BA­TE’ye fark ata­ca­ğı­nı dü­şün­dü­ğü­nü an­cak or­ta­ya çı­kan 0-0 ve 1-0’lık so­nuç­la­rın ken­di­si­ni hay­re­te dü­şür­dü­ğü­nü de ifa­de eden Bi­rin­ci, sözlerini şöyle tamamladı: “Fe­ner­bah­çe dep­las­man­da­ki ilk maç­ta 10 ki­şi kal­dı. Bu an­la­şı­la­bi­lir. An­cak ikin­ci maç­ta ra­kip 10 ki­şi kal­dı.”

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.