Spor kulüplerine borç tecili

Spor kulüplerinin vergi borçları, 6 yılı aşmamak üzere ve uygulanmakta olan tecil faiz oranının 6'da biri dikkate alınmak suretiyle tecil edilebilecek.TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda De

Spor 04.04.2008, 15:34 28.06.2019, 11:07
Spor kulüplerine borç tecili


Spor kulüplerinin vergi borçları, 6 yılı aşmamak üzere ve uygulanmakta olan tecil faiz oranının 6'da biri dikkate alınmak suretiyle tecil edilebilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Alt komisyon, amme alacaklarıyla ilgili yeni düzenlemeler içeren tasarıyı bazı değişiklikler benimseyerek, raporunu üst komisyona sundu.

Spor kulüplerinin vergi borçlarının tecil edilmesine olanak sağlayan düzenleme de alt komisyonda tasarıya eklendi.
Buna göre, 1 Temmuz 2008 tarihine kadar yapılacak müracaatlara uygulanmak üzere, spor kulüplerinin vergi, resim, harç, fon payı, bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zamları, vergi cezaları ve vergi cezalarına uygulanan gecikme zamları ile sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları borçları ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve gecikme cezasından oluşan borçları, eğitime katkı payı ve buna bağlı gecikme zamlarından, 1 Ocak 2008 tarihinden önce vadesi geldiği halde düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ödenmemiş olanlar, müracaat tarihinden itibaren 6 yılı aşmamak üzere ve uygulanmakta olan tecil faizi oranının 6'da biri dikkate alınmak suretiyle teminat alınmaksızın tecil edilebilecek

2004 yılındaki yürürlüğe giren düzenlemeye göre borçlarını tecil ettiren spor kulüpleri de kalan taksit tutarları için yeni hükümden yararlanabilecek.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@