Ülkenin en önemli sorunu her yönüyle yetişmiş insan kalitesinin günden güne azalmasıdır. İnsan kalitesinin azalması devlet, toplum ve cemiyet hayatını her gün dumura uğratıyor. 

Kalite, aileden okuldan çevreden toplum genelinden elde edilen eğitim ve maddi - manevi birikimlerle elde edilmektedir. Maalesef; her anlamda manada eğitimde, şahsi ve toplumsal birikimlerde değerler aşınıyor, kademe kademe geri gidiyoruz. Halbuki;  ülke genelinde insana hizmet, yatırımlar, teknolojik kazanımlar, zenginler hayata geçiriliyor. Ancak insan kalitemiz tersi istikamette üzüntü verici şekilde azalmaya devam ediyor.

Her alanda birçok şey yapılmasına rağmen neden insan kalitemiz düşüyor ?

Kalitenin düşmesinde elbette çok etken vardır, ama belli başlı olanları şöyle sıralayalım.

İnsan özünün yerine şeklinin ön plana çıkarılması,

Maddeci anlayışın giderek hayatımızı esir alması, maneviyatın geri bırakılması hatta önemsenmemesi,

Anne babaların yeterince eğitimli olmaması ve eğitime gerekli önemi vermemesi,

Ailelerin günümüz şartları icabı cep, tencere ve mutfak gibi ekonomik kaygılarını ön plana alıp çocukların yetiştirilmesinde ve eğitilmesinde ihmalkar ve etkisiz kalmaları,

Ahlak, vicdan, inanç gibi ulvi değerlerin hızlı şekilde aşındırılması ve yozlaştırılması,

Liyakat kavramının yerine itaat kültürünün ön plana çıkarılması,

Rüşvet, iltimas, yolsuzluk gibi insan ve toplum hayatını içten içe kemiren bir anlayışın her geçen gün normalleştirilmesi,

Saygı, sevgi, empati gibi kavramlar yerine kamplaştırma, nefret dili, ötekileştirme, öç alma, rövanşist duygu ve eylemlerin toplum genlerine enjekte edilmesi,

İnanç değerlerinin şekilci hale getirilmesi ve bu değerleri kullanarak insanların duygularını istismar edilmesi sömürülmesi,

Toplumu toplum yapan gelenek ve göreneklerin normların hiçe sayılması,

Hayat şartları ve zorluklar nedeniyle aileler ve dış etkenler çocuklarını kolayca ve acımasız olmaları konusunda yönlendirme ve tutumları,

Sokak jargon ve kültürünün evleri toplumu esir alması,

Teknolojinin amacına uygun kullanımındaki aksamalar ve olumsuzlukların insan değerlerini aşındırması,

Sosyal medya dijital dünyanın oluşturduğu esaret ve dezenformasyon,

Her bir insanımızın geleceğe dair umutlarını giderek azalması,

Kolay yoldan hayatı idame ettirmenin özendirilmesi ve eğitimin arka plana itilmesi. Okusak ne olacak gibi bir anlayışın gençleri örümcek ağı gibi örmesi,

Ekonomiye demokrasiye hukuka olan güvenin her geçen gün azalması,

İnsan hak ve özgürlükleri yanında düşünce hürriyetinin korku ortamında değer kaybetmesi,

Haklının değil, güçlü olanın hukukunun geçerli olduğuna inananların çoğalması ve yaşananlarla bu düşünceye zemin hazırlanması,

Makyavelist anlayışın ürünü olan " hedefe ulaşmada her yol mübahtır. " düşüncesinin birey ve cemiyet hayatına zihnine giderek yerleşmesi gibi etkenleri daha da sıralayabiliriz.

Halbuki, aileden başlayıp devam eden bireysel ve toplumsal eğitim içerisinde bu sıralanan unsurların hiçbiri olmaması gerekir. Olumsuzluklar tamamen sıfırlanamaz belki ama kemik kırmaz hale gelmesi lazımdır. Ne yazık ki, toplumumuzda yaşanan olumsuzluklar giderek her mecrayı etkisi altına almakta kalitesi yetersiz insan tiplerinin çoğalmasına ortam hazırlamaktadır.

Devletin ve milletin kurtuluşu bireysel insan kalitesinin artırılmasıyla olacaktır. Bireysel kalitenin aile kalitesinin artırılması, toplum kalitesinin artmasına zemin hazırlar.Devlet  ve millet vizyonu bu kalite ile kurulur. Bu kıymetli olguları yaşatmazsak ve topluma egemen kılmazsak kalitesiz, vizyonsuz hayatla karşı karşıya kalacağız. Bu durum insanları ve toplumu umutsuz mutsuz hale getirecektir.

Kaliteli insan sorunumuz artarak devam ederse" ayaklar baş, başlar ayak olmaya "devam edecektir. Acımasız, vicdandan yoksun, ahlaktan uzak, inancı taklitçi ve şekilci, maddiyatçı, adaletsiz, hukuk tanımaz kişi iradesini yok sayan bireyler karşımıza çıkacaktır. Sevgi saygı hoşgörüden yoksun empati yapamayan eğitimsiz insanlarla yeni bir gelecek inşa edilemeyecek yarınlar karanlık olacaktır. O nedenle tepeden tırnağa tavandan tabana herkesin dertlenmesi gerektiği, konunun insan kalitesinin nasıl arttıralacağı olmalıdır Bu kalite arttırıldıkça ileriye doğru kuracağımız hayaller güzel olacak yaşanabilir bir toplum ve cemiyet hayatı oluşacaktır.

Onun için siyasetten eğitime, sağlıktan ekonomiye, teknolojiden bilime spordan sanata her alanda insan kalitesini artırmaya acil ihtiyacımız vardır.