Uçak Bileti Fiyatlarına Vadedilen Ucuzluk Yansıtılmadı

Pet­rol fi­yat­la­rı ge­çen yıl­dan bu ya­na dü­şüş tren­din­de ol­ma­sı­na rağ­men, uçak bi­let fi­yat­la­rı hâ­lâ çok yük­sek. Üs­te­lik 2015 Şu­bat ayın­da ba­sı­na açık­la­ma ya­pan dö­ne­min THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu, akar­ya­kıt

Uçak Bileti Fiyatlarına Vadedilen Ucuzluk Yansıtılmadı

Pet­rol fi­yat­la­rı ge­çen yıl­dan bu ya­na dü­şüş tren­din­de ol­ma­sı­na rağ­men, uçak bi­let fi­yat­la­rı hâ­lâ çok yük­sek. Üs­te­lik 2015 Şu­bat ayın­da ba­sı­na açık­la­ma ya­pan dö­ne­min THY Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ham­di Top­çu, akar­ya­kıt fi­yat­la­rı­nın düş­me­siy­le bir­lik­te 2015'in yaz ay­la­rın­da uçak bi­let fi­yat­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­ni açık­la­mış­tı.

57 DOLARA KADAR DÜŞTÜ

O ta­rih­ten bu­ ya­na pet­rol fi­yat­la­rı önemli oran­da düş­tü. Ör­ne­ğin, 16 Şu­bat'ta 63 do­lar olan Brent pet­ro­lü bu­gün 57 do­la­ra ka­dar in­di. Bu­na rağ­men THY müj­de­si­ni ver­di­ği ucuz bi­let va­adi­ni ger­çek­leş­tir­me­di.Top­çu, o ta­rih­te 2014 yı­lın­da pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki ge­ri­le­me­ye pa­ra­lel akar­ya­kıt gi­der­le­ri­nin top­lam gi­der­ler­de­ki pa­yı­nın yüz­de 38'den yüz­de 35'e in­di­ği­ni be­lir­te­rek şun­la­rı an­lat­mış­tı:

ANKARA'YA TEK YÖN 300 LİRA

"Bir­çok ha­va­yo­lu fir­ma­sı pet­rol fi­yat­la­rın­da­ki ge­ri­le­me­yi uçak bi­le­ti fi­yat­la­rı­na yan­sı­ta­rak re­ka­bet­te öne çık­ma­ya ça­lı­şı­yor. Bu­nu biz de ya­pa­ca­ğız." An­cak bu­gün bay­ram son­ra­sı için bi­le, THY'­de İs­tan­bu­l'­dan An­ka­ra­'ya gi­de­cek tek ki­şi­lik bi­let fi­yat­la­rı 300 li­ra­ya yak­la­şı­yor.

BAYRAM ERTESİ DE PAHALI

Her yıl bay­ram­da uçak bi­let fi­yat­la­rı faz­la­sıy­la ar­tı­yor. An­cak bay­ram son­ra­sı olan 20 Tem­muz ta­ri­hin­de bi­le İs­tan­bu­l'­dan Trab­zo­n'­a gi­de­cek tek ki­şi­lik uçak bi­le­ti THY'­de 427 li­ra iken, Pe­ga­su­s'­ta 282, Onur Ai­r'­de 224 li­ra­dan sa­tı­lı­yor. At­las­jet de ise fi­yat­lar ne­re­dey­se sa­bit, is­ter Bod­ru­ma is­ter Ga­zi­an­tep ol­sun, tek ki­şi­lik uçak bi­let fi­yat­la­rı 291 li­ra­ya ka­dar çı­kı­yor.

DEVLET KURUMLARI SÖZÜNÜ TUTMUYOR

THY'­nin yaz ay­la­rın­da uçak bi­let fi­yat­la­rı­nın dü­şe­ce­ği­ni söy­le­me­si­ne rağ­men fi­yat­lar­da bir in­di­ri­me git­me­me­si­ni eleş­ti­ren Tü­ke­ti­ci Hak­la­rı Der­ne­ği (THD) Ge­nel Baş­ka­nı Tur­han Ça­kar, şöy­le de­vam et­ti: "Bir ka­mu ku­ru­mu söz ve­ri­yor ve yap­mı­yor di­ğer özel fir­ma­lar ne yap­sın. Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı'nın bu du­ru­ma ta­vır ser­gi­le­me­si ge­re­kir­di. Ge­rek­li mü­da­ha­le­yi yap­ma­sı ge­re­kir­di. Ne ya­zık ki hal­kı mağ­dur et­ti­ler. Söz­le­ri­ni ye­ri­ne ge­tir­me­di­ler. 

ucak-bileti-fiyatlarina-vadedilen-ucuzluk-7516704_3839_m.jpg


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.