Geçici personele müjde

 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eğitim-Bir-Sen'in itirazı sonucu 4/C'li personelin '30 günlük hastalık izni' süresinin yürütmesini durdurdu. 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 20/12/2010 tarih ve 2010/1205 sayılı Bakan

Geçici personele müjde

 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eğitim-Bir-Sen'in itirazı sonucu 4/C'li personelin '30 günlük hastalık izni' süresinin yürütmesini durdurdu.
 
31 Aralık 2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 20/12/2010 tarih ve 2010/1205 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar'ın 9. maddesinde yer alan 'Geçici personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir' hükmündeki 'yılda 30 günü geçmemek üzere' ibaresinin iptali için Eğitim-Bir-Sen'in Danıştay'da davada, talebi haklı bulunarak yürütmenin durdurulmasına karar verdi. 
 
Eğitim-Bir-Sen, Danıştay 12. Dairesi'nce yürütmenin durdurulmasının reddine ilişkin karar üzerine konuyu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na taşıyarak bu karara itiraz etmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Eğitim-Bir-Sen'in itirazını haklı bularak 'yılda 30 günü geçmemek üzere' ibaresinin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı. 
 
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 2011/922 Esas sayılı kararında şu ifadelere yer verildi: "…hastalık halinin insanın iradesi dışında gerçekleşen ve öngörülemeyen bir mücbir sebep hali ve haklı bir mazeret olması ve çalışma verimini ortadan kaldırması karşısında hastalık hali için izin süresini 30 günle sınırlandıran düzenlemede idareye tanınan takdir yetkisinin ölçüsüz kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 657 sayılı Yasada öngörülen istihdam şekilleri açısından olaya baktığımızda, memurların 657 sayılı Yasanın 105. maddesindeki düzenleme uyarınca aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın hastalık izninden yararlandıkları, aynı yasanın 4/B maddesinde tanımı yapılan sözleşmeli personel için hastalık izni açısından getirilen sınırlandırmanın yargı kararları ile hukuka aykırı görülmesi üzerine anılan personelin de bu haktan yararlandığı anlaşılmaktadır. Geçici personelin (4/C) statüsü 657 sayılı Yasada düzenlenen diğer istihdam türlerine göre farklılık arz etse de, memurlar ve sözleşmeli personel gibi kamuda çalışan geçici personelin memur ve sözleşmeli personel için kabul edilen ücretli hastalık izninden sınırlı olarak yararlandırılmasında hukuka uyarlık görülmemiştir…" 

Son dakika Trabzonspor haberleri ve Son dakika Trabzon Haberleri
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner441