banner526

banner533

banner535

Danışma bedelinin fiyatı belli oldu

Türkiye Barolar Birliği yeni avukatlık asgari ücret tarifesini belirledi. Yeni tarifeye göre avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli yaklaşık yüzde 10.5 artışla, 190 TL’den 210 TL’ye yükseldi.İş takibi konusunda avukatlardan alınacak huk

Ekonomi 28.12.2013, 17:39
Danışma bedelinin fiyatı belli oldu

Türkiye Barolar Birliği yeni avukatlık asgari ücret tarifesini belirledi. Yeni tarifeye göre avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli yaklaşık yüzde 10.5 artışla, 190 TL’den 210 TL’ye yükseldi.

İş takibi konusunda avukatlardan alınacak hukuki yardımın faturası 275 TL"den 300 TL’ye yükselirken, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Yargıtay"da ilk derecede görülen davalar için ise 3 bin TL ücret alınacak.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yeni tarifeye göre avukatlara bürolarında hukuki konularda danışmanın bedeli 210 TL"ye yükseldi. Avukatlara danışmak, geçen yıla göre yüzde 10.5 pahalandı. Türkiye Barolar Başkanlığı"nın Asgari Ücret Tarifesinin genel hükümlerine göre, avukatlar tarafından takip edilen dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmeyecek. Fakat, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay"da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmalarından ayrı ücret alınacak.

-YÜCE DİVAN'IN ÜCRETİ 5 BİN TL-

Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamayacak. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulacak. Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda ise karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemeyecek. Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda da tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunacak.

Yeni avukatlık ücret tarifesi göre, kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel kişi ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri aylık avukatlık ücreti, bin 100 TL"den bin 250 TL’ye yükseldi. Avukatlar, Ağır Ceza Mahkemeleri ve Yargıtay"da ilk derecede görülen davalar için ise 3 bin TL ücret alacaklar. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar için ücret, duruşmasız bin 500 TL, duruşmalı ise 3 bin TL olarak belirlendi. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için, Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar için 5 bin TL ücret alınırken, bireysel başvuru, diğer dava ve işler için ise 3 bin TL ücret talep edilecek. Tarifede yer alan yeni ücretler şöyle:

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki TL

Yardımlarda Ödenecek Ücret

1-Büroda sözlü danışma 210
2-Çağrı üzerine gidilen
yerde sözlü danışma 400
3-Yazılı danışma 400
4-Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname,
ihtarname düzenlenmesi 300
5-Kira sözleşmesi ve benzeri 400

İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1.Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme
aşamasındaki paranın tahsili veya bir
belgenin örneğinin çıkarılması gibi
işlerin takibi için 300
2.Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili,
nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi
veya korunması amacıyla yapılan işler 500
3.Tüzel kişi tacirlerin ana
sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin
çalışma konuları işlerin takibi için 2.200
4.Vergi uzlaşma komisyonları 1.000
5.Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde
a) Duruşmasız 4.300
b) Duruşmalı 7.500
c) Para konulu işlerde ücret üçüncü kısma göre belirlenecek

Avukatlık Kanununun 35. Maddesi Gereğince Bulundurulması
 

Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde 750
2. Anonim şirketlerde 1.250
1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve
Tüzel Kişilerin Sözleşmeli Avukatlarına
Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücret 1.250
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde
Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile
Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete

Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1-Görülmekte olan bir dava içinde olmamak
koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir,
delillerin tespiti, icranın geri bırakılması,
ödeme ve tevdi yeri belirlenmesi
a) Duruşmasız 300
b) Duruşmalı 400
2.Ortaklığın giderilmesi için satış
memurluğunda yapılacak işlerde 550
3.Ortaklığın giderilmesi ve taksim 1.100
4.Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar
c) Duruşmasız 750
d) Duruşmalı ise 1.100
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve
Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret
1.İcra Daireleri 250
2.İcra Mahkemeleri 300
3.İcra Mahkemeleri duruşmalı 500
4.İcra Mahkemeleri ceza işleri 300
5.Ceza soruşturma evresinde 450
6.Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar 750
7.Asliye Mahkemeleri 1.500
8.Tüketici Mahkemelerinde 750
9.Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri 2.200
10.Ağır Ceza Mahkemeleri 3.000
11.Çocuk Mahkemelerinde 1.100
12.Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri 3.000
13.Askeri Mahkemeler 1.100
14.Disiplin Mahkemeleri 900
15.İdare ve Vergi Mahkemelerindeki davalar
a) Duruşmasız 750
b) Duruşmalı 1.400
6.Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen
istinaf yolu ile görülen işlerin takipleri için
a)Bir duruşması olan işler 750
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi
avukatın da bulunması gereken işlemleri 1.500
17.Yargıtay"da ilk derecede 3.000
18.Danıştay ve Askeri Yüksek İdare
Mahkemesinde ilk derecede görülen davalar
a) Duruşmasız ise 1.500
b) Duruşmalı ise 3.000
19.Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay,
Sayıştay"da temyiz yolu ile görülen
işlerin duruşması 1.100
20.Uyuşmazlık Mahkemesi 1.100
21.Anayasa Mahkemesinde görülen davalar
a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 5.000
b) Bireysel başvuru
Duruşmalı işlerde 3.000
Duruşmasız işlerde 1.500
c) Diğer dava ve işler 3.000
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve
Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret (YÜZDE)
1.İlk 30.000TL 12
2.Sonra gelen 40.000 TL 11
3.Sonra gelen 70.000 TL 8
4.Sonra gelen 250.000 TL 6
5.Sonra gelen 600.000 TL 4
6.Sonra gelen 750.000 TL 3
7.Sonra gelen 1.400.000 TL 1,5
8.3 milyon TL"den yukarısı 0,1


Trabzon Haber ve Trabzonspor Haber

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@